Publicatie economische parameters dPi 2017

 In Actueel, Corporatie alert, Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties heeft op 6 september 2017 een update gepubliceerd van de economische parameters welke gebruikt kunnen worden bij de meerjarenbegroting en de dPi2017 (periode 2018 tot en met 2022).

De update heeft betrekking op de volgende indexatiecijfers:

  • Prijsinflatie
  • Loonstijging
  • Bouwkostenstijging
  • Leegwaardestijging
  • Renteverwachting

De parameters voor de lange termijn en de bedrijfswaarde blijven ongewijzigd.

Inrekenen saneringsheffing in begroting

Conform voorgaande jaren dienen corporaties rekening te houden met een saneringsheffing in de jaren 2018 tot en met 2022. Het WSW verzoekt corporaties rekening te houden met een jaarlijkse heffing van 1% van de totale jaarhuur van woongelegenheden in het betreffende jaar.

Kwaliteitscheck meerjarenbegroting

Bij de gemeenteraadsverkiezen van volgend jaar zal nadrukkelijk worden gekeken naar de inzet van corporaties op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningvoorraad. Het volledig en goed opstellen van de meerjarenbegroting is daardoor meer dan voorheen van strategisch belang. De meerjarenbegroting vormt namelijk de input voor de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

Finance Ideas ondersteunt en begeleidt corporaties bij de meerjarenbegroting door het uitvoeren van een kwaliteitscheck op de bestaande begroting. Daarbij helpen wij u grip te krijgen op het begrotingsproces en geven advies hoe u uw meerjarenbegroting kunt verbeteren. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Via de Corporatie alert houdt Finance Ideas u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector. Een team van experts met ieder hun expertisegebied zorgen dat u snel wordt geïnformeerd over belangrijke wetswijzigingen, beslissingen en nieuws rondom vier thema’s:

  • Woningwet
  • Duurzaamheid
  • In control
  • Sturen met beleidswaarde

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Recente berichten

Laat een bericht achter

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...

Saneringsheffing in dPi2017 en ongewijzigde Parameters bedrijfswaarde voor 2017Corporatie alert 2: Indieningsdatum jaarrekening 2017 en dVi naar 1 juli 2018