Finance Ideas en Adlasz samen aan de slag met het thema control

 In Woningcorporaties

Finance Ideas en Adlasz hebben de krachten gebundeld op het terrein van control en compliance. Samen gaan ze de komende jaren aan de slag om woningcorporaties te ondersteunen met de uitdagingen die de sector te wachten staat op het gebied van interne beheersing en de control functie.

Toenemende regeldruk heeft een zware impact op de control functie

Met de invoering van de Woningwet is het onafhankelijk organiseren van de control functie verplicht gesteld voor corporaties met meer dan 2.500 vhe’s. Hoewel er voor kleinere corporaties geen aparte control functie is vereist, moeten zij ook de interne beheersing onder de loep nemen om te kunnen voldoen aan de toenemende regeldruk. Hoe is deze functie efficiënt en effectief in te richten? Waar ligt de balans tussen een gedegen inrichting en een werkbare oplossing? Het komende jaar zullen steeds meer corporaties met deze vragen aan de slag gaan.

Hoe kun je de controlfunctie succesvol organiseren?

Het succesvol organiseren van de control functie start met een goede afweging bij de inrichting. Niet vanuit de focus op wat er moet, maar op wat er nodig is. De Woningwet geeft een aantal handvatten voor deze inrichting, maar geeft geen antwoordt op vraagstukken rondom de invulling van de interne beheersing, sturing en risicomanagement. Corporaties lopen daarom vast. Zonde, want dit is juist het moment om de basis op orde te brengen en een volgende stap te zetten om ‘in control’ te komen en te blijven.

Finance Ideas en Adlasz ondersteunen corporaties bij control en compliance

Finance Ideas ziet en voelt de vraag voor ondersteuning en trainingen vanuit de sector rondom dit thema. Variërend van het inrichten van een control framework, het adviseren over de controlfunctie tot het invullen van detacheringsopdrachten rondom de control functie, ondersteuning van administratieve implementatie DAEB/niet-DAEB of ondersteuning jaarwerk en dVi. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn Finance Ideas en Adlasz een samenwerking aangegaan, zodat de partners de komende jaren corporaties kunnen ondersteunen bij het thema control en risicomanagement.

De meerwaarde van een samenwerking tussen Finance Ideas en Adlasz

Logo adlaszDe twee partners versterken elkaar doordat beide partijen experts zijn op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. Adlasz richt zich daarbij op de domeinen control en risicomanagement en is een belangrijke sparringpartner binnen het publiek domein voor met name gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Finance Ideas is voor vele corporaties de vaste sparringpartner op de thema’s financiële sturing, duurzaamheid, de Woningwet en in control. Door de kennis en kunde van beide partijen te combineren kunnen zij de sector ondersteunen met professionals die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen control en risicomanagement en die de corporatiemarkt door en door kennen. Woningcorporaties ontvangen maatwerkoplossingen bij lastige vraagstukken en de inrichting van processen.

Aad Scheepers, partner van Adlasz. “Adlasz is al jaren bezig met control in de publieke sector. “Onze diensten concentreren zich met name op control en compliance bij gemeente en gemeenschappelijke regelingen. Samen met Finance Ideas kunnen we deze ervaring meenemen en combineren in een andere markt. Daarmee bieden we corporaties die aan de slag willen met het thema control een meerwaarde. Wij hebben erg veel zin en vertrouwen in deze samenwerking met Finance Ideas.”

“Wij zien een toenemende behoefte aan dienstverlening rondom het thema control, toegespitst op de situatie bij corporaties. Door de kennis en kunde van Adlasz op het gebied van control en compliance kunnen wij voldoen aan de vraag naar professionals op dit gebied en maatwerkoplossingen bieden”, aldus Victor Burger, partner van Finance Ideas.

Meer weten over control?

Op 12 juni organiseren Finance Ideas en Adlasz het symposium: Lol met control. Een middag waarbij corporaties worden bijgepraat over de discussies met accountants en toezichthouders op de interne organisatie. We gaan samen aan de slag gaan met vraagstukken rondom de implementatie van woningwet en de toenemende regeldruk, invoering van marktwaarde in de jaarrekening. Bekijk het programma.

Recente berichten

Laat een bericht achter

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...

Verslag seminar Technologische innovatie in de publieke sector