Monitoren

Monitoren

Finance Ideas adviseert en ondersteunt institutionele beleggers bij het beheren van hun beleggingen in private debt/direct lending. Daarbij is Finance Ideas op continue basis actief om de fondsmanagers nauwlettend te volgen en waar nodig verder in te zoomen op specifieke onderdelen. Zodoende wordt er meer tegenwicht geboden aan fondsmanagers en worden eventuele aandachtspunten en/of verbeterpunten tijdig gesignaleerd.

Monitoren van prestaties en risico’s

Een belangrijk aspect van het beheren van beleggingen is het periodiek in kaart brengen van de prestaties en risico’s. Dit wordt ook wel monitoren genoemd. De mate van monitoren door Finance Ideas van beleggingen in private debt wordt gezamenlijk met de klant afgestemd.

Het monitoringsproces bestaat onder meer uit:

  • het verzamelen en structureren van informatie en rapportages
  • het analyseren en interpreteren van de informatie
  • het namens de klant onderhouden van contacten met de fondsbeheerders
  • het namens de klant bijwonen van vergaderingen de fondsen
  • het adviseren over te ondernemen acties of voorgenomen besluiten
  • het periodiek rapporteren van de prestaties en risico’s van de private debt beleggingen

Geïntegreerde rapportage van de resultaten

Op basis van de monitoring worden vergaderingen voorbereid, wordt advies gegeven betreffende voorliggende besluiten en worden pro-actief onderwerpen op de agenda gezet. Een essentieel onderdeel van het monitoringsproces is het periodiek opstellen van een geïntegreerde rapportage met daarin het beleggingsrendement en de risico’s per belegging. De rapportage vormt voor klanten van Finance Ideas een integraal onderdeel van hun verantwoordings- en beheersprocessen.

Finance Ideas als adviseur

Finance Ideas treedt niet op als (fiduciair) manager maar als adviseur van de klant. Door niet namens haar klanten maar samen met haar klanten op te treden, ervaren klanten van Finance Ideas daadwerkelijk meer controle over en inzicht in hun beleggingen. De mate van samenwerking is afhankelijk van de wens, capaciteit en kennis van de klant. Om de onafhankelijkheid van Finance Ideas te waarborgen is de vergoeding voor de monitoringsdienstverlening gebaseerd op tijdsbesteding, niet op de omvang van het belegd vermogen.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...