Home » Institutionele beleggers » Vastgoed » Monitoring en Rapportage

Monitoring en rapportage

Monitoring en rapportage

Finance Ideas adviseert en ondersteunt haar klanten bij het beheren van hun vastgoedbeleggingen waardoor zij volledig in control zijn van en grip ervaren op hun vastgoedbeleggingen. Bovendien biedt Finance Ideas namens hen meer tegenwicht aan vastgoedvermogensbeheerders en fondsmanagers.

Prestaties en risico’s

Een belangrijk aspect van het beheren van vastgoedbeleggingen is het periodiek in kaart brengen van de prestaties en risico’s van beleggingen. Dit wordt ook wel monitoren genoemd. De mate waarin Finance Ideas namens en voor haar klanten de monitoring van hun  vastgoedbeleggingen uitvoert wordt vaak in overleg afgestemd.

Het monitoringsproces kan onder meer bestaan uit:

  • het verzamelen en structureren van informatie en data van de vastgoedbeleggingen
  • het analyseren en interpreteren van informatie en data van de vastgoedbeleggingen
  • het namens de klant onderhouden van contact met vastgoed- en/of fondsbeheerders
  • het namens de klant bijwonen van vergaderingen van vastgoed- en/of fondsbeheerders, en
  • het periodiek rapporteren van de prestaties en risico’s van de vastgoedbeleggingen

Advies

Finance Ideas treedt bij voorkeur niet op als (fiduciair) manager maar als adviseur van de klant. Door niet namens haar klanten maar met haar klanten op te treden ervaren klanten van Finance Ideas daadwerkelijk meer controle over en inzicht in hun vastgoedbeleggingen.

Geïntegreerde rapportage

Een belangrijk onderdeel van het monitoringsproces is het periodiek (vaak per kwartaal) opstellen van een geïntegreerde rapportage.

  • het beleggingsrendement van de gehele vastgoedportefeuille
  • het portefeuille- en beleggingsrendement van de diverse segmenten (woningen, winkels etcetera)
  • de prestaties en risico’s per belegging (rendementen, leegstand, liquiditeit, kapitaalsbehoefte)
  • een analyse van het marktsentiment per segment

Een geïntegreerde rapportage geeft zowel op grof (portefeuille) niveau als op gedetailleerd (individuele beleggingen) niveau inzicht in de prestaties en risico’s van de vastgoedportefeuille. De rapportage vormt voor veel klanten een integraal onderdeel van hun verantwoordings- en beheersprocessen.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...