Strategie

Strategie

Finance Ideas is door haar ruime ervaring en kennis van de markt en achterliggende mechanismen een belangrijke sparringspartner voor haar klanten op strategisch gebied.

Vastgoedbeleggingsplan

Finance Ideas adviseert en ondersteunt haar klanten bij het opstellen of herijken van hun vastgoedbeleggingsstrategie. Institutionele beleggers alloceren vaak een deel van hun vastgoedbeleggingen naar vastgoed. De wijze waarop zij hier invulling aan geven is vastgelegd in hun vastgoedbeleggingsstrategie. Samen met haar klanten doorloopt Finance Ideas twee stappen om tot (herijking van) hun vastgoedbeleggingsplan te komen.

Stap 1

In stap 1 worden de ‘investments beliefs’ van de klant in kaart gebracht. Door het in kaart brengen van deze investments beliefs worden de randvoorwaarden van het vastgoedbeleggingsplan duidelijk.

Hier komen onderwerpen aan bod zoalals:

 • risico/rendementsprofiel
 • inflatiehedge
 • liquiditeit
 • volatiliteit
 • diversificatie
 • beheersbaarheid
 • actieve versus passieve strategie
 • intern versus extern management

Stap 2

In stap 2 wordt aan de hand van de in stap 1 geformuleerde investment beliefs en randvoorwaarden het vastgoedbeleggingsplan geconcretiseerd. Een concreet beleggingsplan betekent goede handvatten voor de invulling en sturing van de portefeuille. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • de allocatie naar regio’s (waar?)
 • de allocatie naar sectoren (waarin?)
 • de wijze van beleggen, direct of indirect (hoe?)

Proces

Een volledig proces om tot een vastgoedbeleggingsplan te komen bestaat vaak uit één gezamenlijke sessie per stap. Finance Ideas bereidt deze sessies voor door bijvoorbeeld de actuele en relevante trends van de regio’s, sectoren en het aanbod in kaart te brengen.

Naast deze kwalitatieve analyse van de trends maakt een kwantitatieve analyse van het risico en rendement per regio en sector deel uit van de input van deze sessies. Uiteraard stemt Finance Ideas het proces altijd af met haar klanten: zo behoort een eenvoudige herijking ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...