Transitie

Transitie vastgoedportefeuille

Finance Ideas ondersteunt en adviseert klanten bij de transitie van hun directe vastgoedportefeuille naar een indirecte vastgoedportefeuille (beleggen in vastgoedfondsen).

Institutionele beleggers kiezen er steeds vaker voor hun directe vastgoedportefeuille af te bouwen, omdat:

  • de portefeuille te klein is om goed te kunnen diversifiseren
  • het hebben van een eigen portefeuille moeilijk beheersbaar en intransparant is
  • de kwaliteit en prestaties van de portefeuille achterblijft bij de gewenste kwaliteit en prestaties

Strategieën

Bij de transitie van een directe naar een indirecte vastgoedportefeuille onderscheidt Finance Ideas in de basis drie strategieën:

  1. verkoop van vastgoedportefeuille op de markt tegen contanten; de contanten kunnen worden belegd in een vastgoedfonds
  2. inbreng van de vastgoedportefeuille in een vastgoedfonds tegen uitgifte van participaties – ruiltransactie
  3. een combinatie van de eerste twee strategieën: een deel van de portefeuille inbrengen in een fonds en het resterende deel op de markt verkopen en de contanten beleggen in een fonds

Relevante factoren

Bij de keuze en invulling van één van deze strategieën spelen verscheidene factoren een rol. Bij de keuze voor een marktverkoop is de verwachte verkoopopbrengst maar ook de snelheid waarmee de middelen kunnen worden geplaatst in een fonds van belang. Bij een ruiltransactie kijkt Finance Ideas naar aspecten als de selectie van objecten, de prijs en de kosten. Uiteraard speelt bij elke strategie de kwaliteit van de tegenpartij (het fonds) een rol.

Proces

Door haar ruime en recente ervaring met transitieprocessen, de kennis van de markt en de relevante marktpartijen is Finance Ideas in staat om voor de klant dit proces behapbaar, beheersbaar, transparant en kostenefficiënt te maken. Klanten ervaren gedurende het gehele proces dat zij in control zijn en weloverwogen, goed onderbouwde keuzes maken.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...