Home » Woningcorporaties » Sturen met beleidswaarde » Integrale financiële sturing

Integrale financiële sturing

Stappen maken met integrale financiële sturing

Heldere keuzes, optimale inzet van middelen

De hoeveelheid beschikbare middelen van corporaties neemt af. Tegelijkertijd blijft de maatschappelijke ambitie intact en ontstaat steeds meer behoefte aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke bijdrage. Met andere woorden: de beperkte middelen moeten optimaal worden ingezet en keuzes moeten transparant zijn. Integrale sturing helpt corporaties om deze doelen te bereiken.

Drie onderdelen van integrale sturing

Finance Ideas is intensief betrokken bij corporaties die met integrale sturing aan de slag willen. Integraal sturen betekent volgens ons dat de financiële sturing, vastgoedsturing en asset management op een duidelijke en logische manier met elkaar verbonden zijn. Hierin ligt een grote uitdaging, die wij graag stap voor stap en in verbinding met de corporatie aanpakken. De stappen zijn afhankelijk van de uitgangspositie en doelen van de corporatie. De implementatie van de marktwaarde en beleidswaarde is in de praktijk altijd de eerste stap. Hiervoor hebben wij het FIRE softwarepakket ontwikkeld.

De drie elementen van integrale sturing zijn verankerd in onze visie.

Vastgoedsturing:

  • optimaal aansluiten van de vastgoedportefeuille bij de wensen van de (toekomstige) huurder
  • samenstelling en ontwikkeling van de portefeuille op strategisch niveau
  • portefeuilleplan

Financiële sturing:

  • optimaal inzetten van beschikbare middelen
  • inzichtelijk maken van de maatschappelijke bijdrage
  • waarborgen van de financiële continuïteit
  • vaststellen van financiële randvoorwaarden op strategisch niveau

Asset management:

  • vertalen van de doelen van vastgoedsturing en de kaders van financiële sturing naar het tactische en operationele niveau
  • beter beoordelen en sturen van de vastgoedexploitatie

Lees meer over FIRE asset en de mogelijkheden van deze software. Finance Ideas ondersteunt u graag op uw weg naar integrale sturing. Dat doen we door samen met u een duidelijk stappenplan te formuleren, waarin het einddoel van iedere stap concreet en meetbaar is.

Enkele voorbeelden van individuele stappen zijn:

Implementatie marktwaarde in verhuurde staat

We begeleiden bij kennisopbouw, het verbeteren van de datakwaliteit en de keuze voor de basisvariant of full variant van de marktwaarde. Voor het waarderen gebruiken we FIRE marktwaarde. Na afloop van deze stap is uw corporatie in staat om met behulp van FIRE zelfstandig de marktwaarde in verhuurde staat op te stellen, te beoordelen en kritisch te kijken naar de marktwaarde van uw bezit.

Krachtig sturen van uw vastgoed met de applicatie FIRE

Daarnaast is integrale sturing mogelijk om dit makkelijker te maken voor woningcorporaties is FIRE investering ontwikkeld. Dit geeft de mogelijkheid om marktwaarde, beleidswaarde en de relatie daar tussen op een eenvoudige manier te berekenen. FIRE is gemakkelijk in te zetten en geeft de mogelijkheid om uit te bereiden naar een pakket waarin sturing van uw vastgoed mogelijk is.

Inzicht in de waterval van uw corporatie

Bent u benieuwd hoeveel van uw marktwaarde wordt beklemd door beleidsfactoren? Op basis van uw begroting 2018 brengen wij in een paar stappen de waterval van uw corporatie in beeld. Deze waterval geeft u inzicht in de effecten van beleidskaders en maakt financiële sturing mogelijk. Lees meer over het aanvragen van deze waterval. 

Financieel kader opstellen

We ondersteunen bij het opstellen van een compact en consistent financieel kader. Onze toegevoegde waarde ligt in het verbinden van de financiële theorie en het maatschappelijke doel van uw corporatie. Vanuit dit perspectief helpen we u om heldere keuzes te maken en deze zowel intern als extern te kunnen uitleggen.

Uiteraard zijn er meer stappen dan alleen de bovenstaande. Onze meerwaarde komt tot uiting in de integratie van verschillende stappen in de bredere financiële sturing. Wij lichten onze visie en mogelijkheden tot ondersteuning graag vrijblijvend toe.

Relevante opleidingen

Finance Ideas Academy geeft opleidingen die relevant zijn voor marktwaarde en asset management. Voor meer informatie en de beschikbare data kunt u terecht op de website van onze opleidingstak.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Organisatie

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...