Risicoanalyse

Risico’s van zorgvastgoed beheren

Finance Ideas helpt woningcorporaties bij het in kaart brengen, monitoren en beheersen van de risico’s van zorgvastgoed. Dit is bij veel corporaties actueel omdat zij vastgoed aan zorginstellingen verhuren. De veranderingen in de zorgsector leiden ertoe dat het risicoprofiel van zorginstellingen – en zodoende ook van zorgvastgoed – is toegenomen. Op basis van ruime kennis van de zorgsector kan Finance Ideas ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van het risicomanagement van het zorgvastgoed van woningcorporaties.

Nulmeting en periodieke update

Finance Ideas kan zowel een nulmeting verrichten voor het zorgvastgoed als een periodieke analyse verzorgen. De nulmeting focust op zorgspecifieke risico’s, het debiteurenrisico, de zekerheid van de kasstromen, de alternatieve aanwendbaarheid van zorgvastgoed en de gevolgen van de risico’s op de financiële positie van de corporatie als geheel.

De periodieke update wordt gebaseerd op de bestaande risicoanalyse en gaat in op veranderingen in de sector, het debiteurenrisico van individuele zorginstellingen en de zekerheden van de kasstromen.

Risico matrix

Bovenstaande indicatieve risicoanalyse geeft het risico op complexniveau weer op basis van de ZorgRating de zorginstelling en de resterende looptijd van het contract. De omvang van de bol symboliseert de impact van het contract op basis van de bedrijfswaarde.

Complexniveaus

Is de zorginstelling solvabel, realiseert deze sterke kasstromen en heeft de corporatie nog een langlopend contract, dan zal het complex rechtsboven in de matrix staan. Voor complexen in dit deel van de matrix is de kans klein dat er op korte termijn urgente problemen ontstaan. Periodieke monitoring van de ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie van de zorginstelling is dan voldoende. Naarmate de resterende looptijd van het huurcontract afneemt, beweegt het complex meer naar links in de matrix en moet meer aandacht worden geschonken aan het risico en een eventuele alternatieve aanwending. Hetzelfde geldt naarmate de huurder een lage ZorgRating heeft en zodoende het debiteurenrisico toeneemt.

Relevante opleidingen

Finance Ideas Academy geeft opleidingen die relevant zijn aan dit onderwerp. Voor meer informatie en de beschikbare data kunt u terecht op de website van onze opleidingstak.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Organisatie

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...