Home » Woningcorporaties » In control » Woningwet compliance scan

Woningwet compliance scan

Woningwet compliance scan

De afgelopen jaren is op Woningwet gebied veel werk verzet. Het corporatiestatuut is aangepast. Er is een reglement financieel beleid en beheer opgesteld. Het vastgoed is op marktwaarde gewaardeerd en last but not least is het ontwerp scheidingsvoorstel ingeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Implementatie in de praktijk

En nu? Doet u wat u hebt beloofd te doen? Het implementeren van de Woningwet eindigt niet bij het indienen van het scheidingsvoorstel of bij goedgekeurde statuten. Hoe zorgt u dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de nieuwe spelregels van de Woningwet? En hoe gaat u om met de door u zelf opgelegde spelregels in bijvoorbeeld het reglement financieel beleid en beheer? Met de Woningwet compliance scan kunnen wij snel en eenvoudig voor u inzichtelijk maken in hoeverre u al conform de nieuwe richtlijnen handelt en waar voor u de aandachtspunten liggen.

Compliance scan geeft u inzicht in waar u staat

De Woningwet compliance scan geeft inzicht in waar u staat met de implementatie van de woningwet. We analyseren de voorgang binnen uw corporatie omtrent de nieuwe regels van de woningwet. Hiermee geven we inzichten in de aandachtspunten voor uw corporatie, zodat u kunt zorgen dat u alle nieuwe richtlijnen naleeft. Deze analyse kunt u gebruiken bij de controle door de accountant en om uw Raad van Commissarissen te informeren over de voortgang van de implementatie.

Onderdelen van de Woningwet compliance scan

In een compact en overzichtelijk rapport presenteren wij uw voortgang ten aanzien van de volgende deelonderwerpen:

  1. Werkdomein
  2. Stakeholdersparticipatie
  3. Implementatie marktwaarde
  4. Scheidingsvoorstel
  5. Inrichting administratie
  6. Governance
  7. Uitwerking en naleving financieel reglement

Wilt u ook snel en eenvoudig inzichtelijk hebben in hoeverre u conform de nieuwe Woningwet en het financieel reglement handelt zodat u weet waar uw corporatie staat? Neem dan contact op met onze adviseurs of vul het Stuur mij meer informatie formulier in voor een prijsopgave.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Organisatie

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...