Fusies

Begeleiden en informeren bij fusies

Besluitvorming

Finance Ideas begeleidt zorginstellingen bij de financiële afweging voor een mogelijke fusie. Hieraan ligt een financieel strategische analyse ten grondslag waarbij het lange termijn standalone risicoprofiel afgezet wordt tegenover de fusie-situatie. Het doel is om zicht te krijgen op de financiële risico’s, toegevoegde waarde en de financiële impact die beide hebben. Het instrument hierbij is de integrale meerjarenraming van beide zorginstellingen.

Finance Ideas verricht een financiële fusie analyse op basis van de volgende stappen:

  1. Vaststellen risicoprofiel standalone situatie
  2. Uniformeren van de uitgangspunten
  3. Opstellen businesscase synergie-effecten, additionele kosten en investeringen
  4. Analyseren risicoprofiel fusie versus standalone

Gevolgen financiering

Opeisingclausules binnen huidige leningcontracten bieden banken de mogelijkheid om bij een fusie de voorwaarden van bestaande contracten aan te passen. Finance Ideas heeft ruime ervaring in onderhandelingen met banken. Finance Ideas begeleidt instellingen bij het inzichtelijk maken van de gevolgen voor de financiering en het proces om ook voor de fusie de meest optimale voorwaarden te realiseren.

Informeren belanghebbenden

Een fusie heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie en kan leiden tot veel onrust. Finance Ideas merkt dat het tijdig en uitgebreid informeren van belanghebbenden over de financiële gevolgen het besluitvormingstraject bevordert. Het betreft hierin met name de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Finance Ideas heeft uitgebreide ervaring met het overzichtelijk en begrijpelijk vertalen van financiële vraagstukken voor professionals zonder financiële achtergrond.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...