Home » Zorginstellingen » Financiële sturing » Impairmenttoets

Impairmenttoets

Met een bedrijfswaardeberekening kan een impairmenttoets worden uitgevoerd

Jaarlijks dient iedere kasstroomgenererende eenheid een impairmenttoets te ondergaan. Deze toets maakt het verschil tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde van zorgvastgoed zichtbaar om te bepalen of herwaardering (een bijzondere waardevermindering) noodzakelijk is. Ook huurlocaties waarbij sprake is van financial lease dienen een impairmenttoets te ondergaan.

Impairmenttoets

Waarderingsmodellen

Finance Ideas biedt gestandaardiseerde waarderingsmodellen die inzicht geven in de bedrijfswaarde van uw zorgvastgoed. Dit heeft de volgende voordelen:

  • onafhankelijk ten opzichte van accountants
  • waardering op locatie- en concernniveau
  • mogelijkheid tot gevoeligheidsanalyses
  • inzicht in mogelijkheden tot minimaliseren van impairment
  • eenvoudige koppeling met integrale meerjarenraming

Een onafhankelijke waardering

De bedrijfswaardeberekening vindt plaats op basis van kasstromen. Om de bedrijfswaarde zorgvuldig te bepalen dienen realistische inschattingen gemaakt te worden van toekomstige inkomsten en uitgaven.

  • het toetsingsniveau (gebouw, divisie of concern)
  • de verwachte resterende levensduur van een locatie
  • de restwaarde van het vastgoed
  • de inkomsten uit de NHC (en overgangsregeling)
  • de disconteringsvoet waarmee contant wordt gemaakt

Finance Ideas kan u op onafhankelijke basis adviseren over de te maken keuzes met betrekking tot uitgangspunten van de bedrijfswaardeberekening.

De financiële gevolgen van een impairment

Een impairment kan aanzienlijke consequenties hebben voor de financiële positie van uw instelling. Dit heeft impact op financiële ratio’s (bijvoorbeeld solvabiliteit) maar ook op (toekomstige) financieringsmogelijkheden. Door middel van een integrale meerjarenraming kan de impact van een impairment op uw instelling inzichtelijk gemaakt worden.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...