Home » Zorginstellingen » Financiële sturing » Integrale meerjarenraming

Integrale meerjarenraming

Meerjarenraming: financieel inzicht in de lange termijn

Een financiële meerjarenraming biedt inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen in de omgeving.

Intern biedt een meerjarenraming:

  • inzicht in de financiële gevolgen van het voorgestelde beleid
  • inzicht in financiële gevolgen van hervormingen
  • bepalen van sturing op zorg, personeel en vastgoed
  • toetsen van financierbaarheid
  • inzicht in (on-)rendabele projecten

Stakeholders

Extern kan de meerjarenraming voornamelijk een rol spelen in de communicatie met stakeholders, zoals de Raad van Toezicht, banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

Modellen voor meerjarenramingen

Finance Ideas heeft ruime ervaring met het opstellen van meerjarenramingen voor zorginstellingen. Wij hebben modellen ontwikkeld voor integrale financiële analyse voor zowel de care als cure sector. De jaarrekening, begroting, toekomstige exploitatieprognose en investeringsprogramma’s vormen de basis voor een raming van het verloop van toekomstige financiële ratio’s. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd. Tevens biedt onze meerjarenraming de mogelijkheid scenario- en impactanalyses uit te voeren.

Cure sector

De meerjarenraming cure geeft u sturingsinformatie op concernniveau die op een heldere, overzichtelijke en begrijpelijke manier is weergegeven.

Care sector

De meerjarenraming care biedt u inzicht op locatie of business unit niveau.

Meer weten?

Financieel strategisch sturen in de vvt   Financieel strategisch sturen in de ggz   Financieel strategisch sturen in de gehandicaptenzorg

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...