Kostprijzen

Kostprijzen: financieel inzicht voor optimale sturing en beheersing van de organisatie

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2018 gelden er voor de langdurige zorg integrale tarieven. Inzicht in de kosten van eindproducten, oftewel kostprijzen, is daarbij nodig om te weten welke tarieven noodzakelijk zijn. Welke onderhandelingspositie heeft de zorginstelling straks richting haar onderhandelingspartners? Met de kostprijscalculaties op product(groep)niveau van Finance Ideas leggen zorginstellingen een goede basis voor integrale (financiële) sturing.

Intern bieden kostprijzen:

 • feeder / bleeder analyses van producten, locaties en diensten
 • inzicht in de financiële consequenties van (landelijke) beslissingen over wijzigingen in de bekostiging van de activiteiten van zorginstellingen
 • integrale (financiële) sturing op zorg, personeel en vastgoed
 • toetsen van financiële haalbaarheid van businesscases en impact van scenario’s

Dienstverlening kostprijzen

Finance Ideas heeft ruime ervaring met het opstellen van kostprijzen binnen de curatieve sector. Onze calculatieprincipes voor kostprijzen in de langdurige zorg zijn ontwikkeld voor (integrale) financiële analyse en zijn praktisch toepasbaar.

Finance Ideas heeft calculatieprincipes ontwikkeld ten behoeve van:

 • de zorgexploitatie
 • de vastgoedexploitatie
 • een integrale benadering

Kostprijstool vastgoed

Voor vastgoed hebben we naast calculatieprincipes ook een applicatie ontwikkeld. Deze applicatie maakt het mogelijk om op verschillende niveaus zoals concernniveau of locatieniveau een kostprijs voor het vastgoed te berekenen.

Ondersteuning bij kostprijstrajecten

Finance Ideas biedt vanuit haar ervaring met kostprijstrajecten en vanuit haar functionele kennis van modellen ondersteuning en begeleiding bij interne kostprijstrajecten.

Second opinion

Indien uw organisatie reeds een kostprijstraject heeft doorlopen kan Finance Ideas voor uw organisatie een second opinion uitvoeren. Hierdoor gaat u met meer vertrouwen de onderhandelingen met uw zorgkantoor in. Een volledige second opinion bestaat uit de onderstaande punten:

 • toetsen uitgangspunten
 • beoordelen structuur kostprijsmodel
 • uitvoeren scenarioanalyse
 • toetsen juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie
 • uitvoeren van een analyse op de grootste risico’s en sturingsmogelijkheden

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...