Home » Zorginstellingen » Treasury » Businesscase

Businesscase

Ondersteuning bij opstellen businesscase

Financiers verwachten bij een financieringsaanvraag een uitgebreide en gestructureerde set aan informatie. Met de aanzienlijke stelselwijzigingen in het zorgstelsel nemen de risico’s toe en stellen financiers meer voorwaarden aan de businesscase. Het is daarom van belang een gedegen businesscase op te stellen. Een businesscase kan tevens bijdragen aan interne besluitvorming bij voornemens tot fusie, investeringen en aan de communicatie naar stakeholders zoals de Raad van Toezicht.

Opstellen businesscase

Finance Ideas ondersteunt uw organisatie op meerdere manieren bij het opstellen van een businesscase. De uitwerking van de businesscase begint veel al bij het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse middels een meerjarenraming. De uiteindelijke businesscase verschaft alle informatie om een goede analyse te kunnen maken van uw organisatie en een oordeel te kunnen vormen over de gevraagde financiering.

Second opinion

Indien u intern het businessplan voor financiers al heeft opgesteld, is het mogelijk om een second opinion uit te laten voeren zodat u met meer vertrouwen richting het WFZ en potentiële financiers gaat. Een volledige second opinion bestaat uit de onderstaande punten:

  • Onderbouwing uitgangspunten
  • Structuur meerjarenraming
  • Opzet scenarioanalyse
  • Compleetheid informatie
  • Aansluiting voorwaarden banken en WFZ
  • Analyse grootste risico’s en sturingsmogelijkheden

Treasury Support brochure

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...