Home » Zorginstellingen » Zorgvastgoed » Samenwerking woningcorporaties

Samenwerking woningcorporaties

Samenwerking woningcorporaties bij vastgoedonderhandelingen

Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij de huurcontract onderhandelingen met woningcorporaties. Veel zorginstellingen huren (een deel van) hun vastgoed bij woningcorporaties. Door de veranderingen in de bekostiging zijn deze contracten niet altijd meer rendabel voor de corporatie of te betalen door de zorginstelling. Dit leidt vaak tot opzeggingen of heronderhandeling met een andere huursom of contractduur tot gevolg.

Woningcorporaties

Finance Ideas is goed op de hoogte van de huidige wereld van de woningcorporaties. Ze kent de veranderingen die de sector doormaakt met betrekking tot de implementatie van de herziene Woningwet en hoe corporaties investeringsbeslissingen maken. Hierdoor kan Finance Ideas de belangen van beide partijen goed afwegen en zodoende een voor beide partijen werkbaar advies geven.

Onze expertise

  • begeleiden heronderhandeling
  • toetsing betaalbaarheid op basis van bekostigingssystematiek
  • toetsen marktconformiteit afkoopsom
  • uitvoeren risico analyse voor woningcorporatie

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...