Arrangeren kredietfaciliteit voor fusieziekenhuis BravisCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , , ,

Bravis logoDe eisen die aan de zorg gesteld worden, zijn steeds hoger. Het is niet in alle ziekenhuizen mogelijk om alle benodigde zorg aan te bieden. Om deze reden besloten de ziekenhuizen van Bergen op Zoom en Roosendaal tot een fusie. Hierdoor kunnen patiënten in de regio blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit.

Uitdaging

Finance Ideas werd benaderd voor het opstellen van de financiële analyse van de fusie ten behoeve van besluitvorming en te komen tot een hernieuwde kredietfaciliteit van circa € 80 miljoen.

Onze aanpak

De werkzaamheden bestonden uit de volgende stappen:

  • vaststellen risicoprofiel individuele ziekenhuizen
  • uniformeren van de uitgangspunten
  • opstellen businesscase fusie en haar synergie-effecten
  • analyseren gevolgen fusie
  • presenteren conclusies aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • vaststellen financieringsstrategie en financieringsmemorandum
  • beoordelen kredietvoorwaarden en arrangeren financiering

Resultaat

Mede op basis van de financiële analyse heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht haar besluit genomen voor een juridische fusie. Deze analyse stond tevens aan de basis bij het aangaan van een nieuw kredietarrangement waarbij beide ziekenhuizen in nauwe samenwerking met Finance Ideas de onderhandelingen hebben gevoerd. Dit heeft geleid tot enerzijds goedkeuring van de betrokken banken voor de juridische fusie en anderzijds zekerheid van marktconforme financiering voor toekomstige investeringen.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas is als bedrijfseconomisch adviseur dagelijks betrokken bij financiële prognoses en risicoanalyses in de zorg. Daardoor kent zij de markt, de ontwikkelingen en de sentimenten binnen de zorginstellingen. Tevens is zij vanwege de vele bancaire transacties op de hoogte van marktconforme voorwaarden bij banken en spreekt zij hun taal. Door deze combinatie wordt een financieringsvraagstuk altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstellingen de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Naast zo laag mogelijke kredietopslagen vindt Finance Ideas het belangrijk om te kijken naar zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden.

Directeur zorg en senior adviseur
Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...