Corona is erg genoeg, maak het niet nog groter

Geplaatst op 3 april 2020, door
Categorie Woningcorporaties
Onderwerpen , , ,

Terecht dat we bij alles dat we nu doen, stilstaan bij de effecten van de coronacrisis. Ook als het gaat om de jaarrekening 2019, die bij de meeste woningcorporaties nog moet worden vastgesteld. Iedereen is het er over eens dat in die jaarrekening aandacht moet worden besteed aan deze ‘gebeurtenis na balansdatum’. Ik schreef daarover eerder in het artikel over de gevolgen van de coronacrisis voor de jaarrekening 2019.

De zorgen van woningcorporaties  

Misschien een verrassend geluid: maken we het hier niet te groot? Ik haast me om dat toe te lichten. Woningcorporaties maken zich grote zorgen én terecht. Maar die zorgen betreffen niet zozeer de directe gevolgen van de besmettingen. En ook niet de gevolgen van de intelligente lockdown waarmee wordt geprobeerd om de verspreiding te vertragen. Woningcorporaties slagen er in om met kunst- en vliegwerk en heel veel inzet van betrokken medewerkers, hun bedrijfsvoering en de dienstverlening aan hun klanten overeind te houden. Daarmee blijft ook het eigen huishoudboekje van de corporatie overeind.

Welke rol heeft de economische recessie?

Uit onze Corporatie Survey ‘Woningcorporaties in coronacrisis: de zorg voor de huurder staat voorop’ blijkt dat corporaties zich op dit moment vooral zorgen maken over huurders die in betalingsproblemen komen en kwetsbaren die verder in de verdrukking raken. In onze mindmap zie je dat alle financiële gevolgen voor de corporatie niet rechtstreeks uit de coronacrisis voortkomen, maar via het ‘bolletje’ van een economische recessie. Dat is in dit verband belangrijk. De coronacrisis is een feitelijke gebeurtenis die is opgetreden tussen balansdatum en het moment waarop de jaarrekening wordt vastgesteld. Maar dat geldt nog niet voor die, volgens velen onontkoombare, economische recessie.

Een paar handige tips voor de verwerking van de jaarrekening

Je kunt onderscheid maken tussen de coronacrisis en de recessie. Daardoor kan de verwerking in de jaarrekening worden beperkt tot een omschrijving van de coronacrisis en van de directe effecten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. Geef daarbij een indicatie van de beperkte financiële gevolgen, om te concluderen dat dit niet tot ernstige twijfel aan de continuïteit van de corporatie leidt.[1] Met daarbij de toevoeging dat de coronacrisis waarschijnlijk tot een economische recessie gaat leiden, maar dat de corporatie de effecten van zo’n crisis in beeld brengt bij het opstellen van de begroting voor 2021.

Daarnaast wordt in de risicoparagraaf en de toekomstparagraaf van het bestuursverslag aandacht besteed aan de mogelijkheid van een recessie, maar ook hier is de toelichting beperkt. Op de uitkomsten van scenarioanalyses hoef je niet vooruit te lopen.

Waarom nu al starten met een impactanalyse?

Ik wil niets afdoen aan de betekenis van de coronacrisis en de volgende recessie voor de corporatie en haar klanten. Maar het jaarverslag is een document voor de verantwoording. Het wordt gelezen door een klein publiek met een specifieke belangstelling. Het is volgens mij niet de plek om uitvoerig stil te staan bij toekomstig beleid dat nog volop in ontwikkeling is.

In mijn ervaring wordt pas met het opstellen van de begroting 2021 begonnen nadat de jaarrekening 2019 is vastgesteld. Terwijl de begroting een belangrijk instrument is bij de sturing van de corporatie in deze spannende tijd. Het begrotingsproces vraagt dit jaar om méér dan een actualisering van de vorige begroting. Het is aan te raden om met de uitkomsten van de impactanalyse een aantal scenario’s door te rekenen met de mogelijke gevolgen van een recessie. Daar zou ik zo snel mogelijk mee beginnen.

Vragen over de impact- of scenarioanalyse?

Heeft u behoefte om te sparren over de impact van deze recessie op uw corporatie? Of heeft u hulp nodig bij het vertalen van de effecten naar een scenarioanalyse? Onze adviseurs ondersteunen verschillende corporaties bij het opstellen van de meerjarenbegroting? We praten u graag bij over de mogelijkheden. Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem direct contact op met Marc Eggermont.


[1] Dit blijkt tot nu toe uit de door corporaties uitgevoerde impactanalyses. Het is niet uit te sluiten dat bij specifieke corporaties wel twijfel over de continuïteit ontstaat. In dat geval is aanvullende toelichting nodig.

Stel direct een vraag over de jaarrekening

    Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

    Senior adviseur woningcorporaties
    Gerelateerde artikelen

    Typ hier uw vraag...