Finance Ideas en Adlasz samen aan de slag met het thema control

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Finance Ideas en Adlasz hebben de krachten gebundeld op het terrein van control en compliance. Samen gaan ze de komende jaren aan de slag om woningcorporaties te ondersteunen met de uitdagingen die de sector te wachten staat op het gebied van interne beheersing en de controlfunctie.

Toenemende regeldruk heeft een zware impact op de controlfunctie

Met de invoering van de Woningwet is het onafhankelijk organiseren van de controlfunctie verplicht gesteld voor corporaties met meer dan 2.500 vhe’s. Hoewel er voor kleinere corporaties geen aparte controlfunctie is vereist, moeten zij ook de interne beheersing onder de loep nemen om te kunnen voldoen aan de toenemende regeldruk. Hoe is deze functie efficiënt en effectief in te richten? Waar ligt de balans tussen een gedegen inrichting en een werkbare oplossing? Het komende jaar zullen steeds meer corporaties met deze vragen aan de slag gaan.

Hoe kun je de controlfunctie succesvol organiseren?

Het succesvol organiseren van de controlfunctie start met een goede afweging bij de inrichting. Niet vanuit de focus op wat er moet, maar op wat er nodig is. De Woningwet geeft een aantal handvatten voor deze inrichting, maar geeft geen antwoordt op vraagstukken rondom de invulling van de interne beheersing, sturing en risicomanagement. Corporaties lopen daarom vast. Zonde, want dit is juist het moment om de basis op orde te brengen en een volgende stap te zetten om ‘in control’ te komen en te blijven.

Finance Ideas en Adlasz ondersteunen corporaties bij control en compliance

Finance Ideas ziet en voelt de vraag voor ondersteuning en trainingen vanuit de sector rondom dit thema. Variërend van het inrichten van een control framework, het adviseren over de controlfunctie tot het invullen van detacheringsopdrachten rondom de controlfunctie, ondersteuning van administratieve implementatie DAEB/niet-DAEB of ondersteuning jaarwerk en dVi. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn Finance Ideas en Adlasz een samenwerking aangegaan, zodat de partners de komende jaren corporaties kunnen ondersteunen bij het thema control en risicomanagement.

De meerwaarde van een samenwerking tussen Finance Ideas en Adlasz

Logo adlasz

De twee partners versterken elkaar doordat beide partijen experts zijn op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. Adlasz richt zich daarbij op de domeinen financiën & control, interne audit, procesoptimalisatie, projectmanagement en interim management. Daarbij zijn zij de belangrijke sparringpartner binnen het publiek domein voor met name gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Finance Ideas is voor vele corporaties de vaste sparringpartner op de thema’s portefeuillestrategie, financiële sturing, duurzaamheid en control. Door de kennis en kunde van beide partijen te combineren, kunnen wij vraagstukken van woningcorporaties met nog meer expertise bedienen. Hiermee streven zowel Adlasz als Finance Ideas naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid.

Aad Scheepers, partner van Adlasz. “Adlasz is al jaren bezig met control in de publieke sector. “Onze diensten concentreren zich met name op control en compliance bij gemeente en gemeenschappelijke regelingen. Samen met Finance Ideas kunnen we deze ervaring meenemen en combineren in een andere markt. Daarmee bieden we corporaties die aan de slag willen met het thema control een meerwaarde. Wij hebben erg veel zin en vertrouwen in deze samenwerking met Finance Ideas.”

“Wij zien een toenemende behoefte aan dienstverlening rondom het thema control, toegespitst op de situatie bij corporaties. Door de kennis en kunde van Adlasz op het gebied van control en compliance kunnen wij voldoen aan de vraag naar professionals op dit gebied en maatwerkoplossingen bieden”, aldus Victor Burger, partner van Finance Ideas.

Meer weten over control en compliance?

Heeft u vragen over deze samenwerking of wilt u meer weten over de balans tussen een gedegen inrichting en een werkbare oplossing? Bent u benieuwd hoe u de controlfunctie efficiënt en effectief kunt inrichten? Neem contact op met onze adviseurs, zij denken graag met uw mee.

Direct zelf aan de slag met control?

Tijdens de leergang control en compliance wordt de inhoud en afbakening van de controlfunctie veelvuldig besproken. Dit helpt deelnemers invulling te geven aan hun functioneren als controller binnen de eigen organisatie. Geen enkele corporatie is gelijk en dat betekent dat de controlfunctie ook telkens anders ingevuld wordt. Juist daarom is het leren van elkaars inzichten, kennis en ervaring uiterst waardevol. Lees meer over de leergang control en compliance.

Stel direct een vraag over control

    Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

    Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
    Gerelateerde artikelen

    Typ hier uw vraag...