Jan Martijn Buruma

ir. Jan Martijn Buruma

Senior adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties

Jan Martijn Buruma is afgestudeerd in Real Estate Management & Development aan de TU Eindhoven. Bij Finance Ideas is hij actief op het gebied van sociale (woningcorporaties) en commerciële (institutionele beleggers) vastgoed- en financieringsvraagstukken. In de sociale huisvestingssector zoekt Jan Martijn samen met klanten naar de optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, zowel op portefeuille- als op complexniveau (portefeuille- en asset management). In de commerciële vastgoedsector staat het optimaliseren van het financieel rendement van de portefeuille centraal, waarbij Jan Martijn aandacht heeft voor belangrijke randvoorwaarden als lage kosten en hoge mate van transparantie. Jan Martijn ondersteunt maatschappelijke en commerciële partijen bovendien bij businesscase- en financieringsvraagstukken omtrent het verduurzamen van de woningvoorraad.

Stuur Jan Martijn een bericht

LinkedIn Jan Martijn Buruma

Relevante publicaties en berichten van Jan Martijn

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...