Persbericht: Infinid, dé oplossing voor lange termijn sturing in de zorgsectorCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Finance Ideas en Infent hebben de krachten gebundeld en Infinid ontwikkeld. Deze software ontzorgt zorginstellingen op het gebied van financiële sturing, het arrangeren van financiering en de berekening van de bedrijfswaarde (inclusief impairmenttoets). Een slimme rekentool die ondersteunt bij het opstellen van meerjarenprognoses op basis van een integrale benadering (zowel vastgoed als zorgactiviteiten).

De samenvoeging van de dienstverlening van Finance Ideas en de softwareoplossingen van Infent maken een totaaloplossing mogelijk voor financiële sturing, lange termijn inzicht en prognoses. Vanaf nu kunnen zorginstellingen eenvoudiger financiële prognoses opstellen die onder andere ondersteunen bij scenario- en risicoanalyses, het nemen van investeringsbeslissingen of bij het opstellen van de kaderbrief. Hiermee verkrijgen zij inzicht in de weerstand van de organisatie en kunnen zij sturen om de financiële continuïteit te waarborgen. Infinid helpt zorginstellingen beter ‘in control’ te zijn en af te stappen van de huidige verschillende Excel-modellen.

Met Infinid worden uitkomsten geïntegreerd in één prognose per kasstroomgenererende eenheid en op concernniveau op basis van de jaarrekening en de begroting. Zorginstellingen verkrijgen hiermee inzicht in de financiële prestaties op elk gewenst niveau. Infinid biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s te draaien ten behoeve van interne en externe stakeholders of ter ondersteuning van het arrangeren van financiering. Gebruikers kunnen vanuit verschillende niveaus via het web werken aan de centrale meerjarenbegroting. Het antwoord op de groeiende vraag naar een integrale oplossing voor financiële sturing op het laagste eenheidsniveau en het waarderen op bedrijfswaarde waarbij rekening wordt gehouden met de kasstromen vanuit vastgoed en zorg.

Noot voor de redactie:

Over Infent Nederland
Infent is ICT-partner binnen de zorgmarkt op het gebied van stuurinformatie, waarbij een combinatie geldt van focus op zorg, hoogopgeleide professionals en innovatiekracht. Expertisegebieden zijn Business Intelligence, Masterdatamanagement, budgettering, forecasting en zelforganisatie. Daarnaast ondersteunt Infent bij het samenstellen van kwaliteitsindicatoren met behulp van geavanceerde software. Lees meer over Infent.

Over Finance Ideas
Finance Ideas ondersteunt haar klanten om gezamenlijk toekomstplannen op een financieel verantwoorde wijze te realiseren met onderbouwing voor besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief. Kennis en transparantie staan hierbij centraal. Iedere keer anders en met gevoel voor verhoudingen en belangen. De kwaliteit wordt gedreven door onze betrokkenheid, onafhankelijkheid en creativiteit. Lees meer over Finance Ideas.

Meer weten over Infinid?

Meer informatie over de voordelen en het gebruiksgemak van Infinid vindt u op onze website. Voor een toelichting over de samenwerking kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance Ideas, per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl of met Jeroen van Ree van Infent, per mail via j.vanree@infent.nl.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...