Resultaten Financiële Zorgthermometer 2013 Q3Categorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen

Zorgverzekeraars zetten scherper in dan kabinetsplannen

Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat instellingen voor 2014 een daling van de omzet van gemiddeld 1,5% verwachten. De verwachte omzetdaling ligt niet in lijn met de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting van VWS voor 2014. Hierin wordt rekening gehouden met een nominale groei van de zorguitgaven voor 2014 van 4%. Zorgverzekeraars lijken zich niet aan de macrobudgettaire kaders en overeengekomen hoofdlijnakkoorden te houden en veel scherper in te kopen. Lees het volledige persbericht.

Resultaten Financiële Zorgthermometer 2013-Q3

Recente berichten

Typ hier uw vraag...