Vraag nu de Wonen & Zorg Gemeentebenchmark op!

, door


Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Bent u bekend met de visie van de gemeenten waarin u actief bent op het thema wonen en zorg? Ziet u de gemeente als belangrijke samenwerkingspartner? Welke onderwerpen staan bij hen het hoogst op de agenda? De Benchmark gemeentelijke woonvisies van Finance Ideas en SiRM geeft inzicht. Vraag de Benchmark gemeentelijke woonvisies op.

Woonvisies gemeente naar kwadranten

De rol van gemeenten bij woonzorgvastgoed

Het passend huisvesten van onze ouderen is een veelomvattend en complex vraagstuk. De op zichzelf al ingewikkelde zorgmarkt en woningmarkt komen op lokaal niveau bij elkaar. Gemeenten spelen een belangrijke rol, want zij hebben als enige partij taken en verantwoordelijkheden op beide markten. Zij overzien het speelveld en beschikken over instrumenten om dit te sturen.

Hoe ver is uw gemeente op het gebied van wonen en zorg?

Om te zien hoe de gemeenten waarin u actief bent wonen en zorg aanpakken, hebben Finance Ideas en SiRM de Benchmark gemeentelijke woonvisie ontwikkeld. In deze benchmark laten we zien hoe diep gemeenten ingaan op zes onderwerpen (zie tabel) binnen het thema wonen en zorg. Wordt het onderwerp alleen benoemd, of formuleert de gemeente ook concrete acties? De scores worden afgezet tegen een vergelijkingsgroep van 12 gemeenten die overeenkomen op factoren als aantal inwoners, bevolkingsdichtheid en aandeel 75-plussers.

Vraag de resultaten voor uw gemeente op via onderstaand formulier. Onze adviseurs nemen contact op om de resultaten met u te delen.

"*" geeft vereiste velden aan

Vraag de Benchmark gemeentelijke woonvisies op

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Zes onderwerpen in de analyse van woonvisies

ThemaOmschrijving
Langer zelfstandig thuis wonenAanpassen van woningen zodat woningen geschikt(er) zijn voor ouderen om er zelfstandig in te kunnen blijven wonen
Doorstromen(Stimuleren van) verhuizen van ouderen van (eengezins-)woningen naar senioren- en levensloopbestendige woningen en andere typen passende woningen
Mantelzorg(Stimuleren van) en faciliteren van mantelzorg inclusief kangoeroewoningen
Innovatie en vernieuwing(Stimuleren van) investeringen in en toepassingen van domotica, nieuwe woonzorgconcepten en/of specifieke nieuwbouw voor ouderen
Samenwerking wonen en zorg(Stimuleren van) samenwerken van woningbouwcorporaties en andere woningmarktpartijen en aanbieders van zorg, welzijn en ondersteuning
Eenzaamheid/sociale netwerkenInzetten op het voorkomen van eenzaamheid en/of versterken van sociale netwerken

* De Benchmark gemeentelijke woonvisies komt voort uit het onderzoek ‘Waar moeten opa en oma wonen’. Hiervoor beoordeelden SiRM en Finance Ideas de woonvisies van alle gemeenten die een woonvisie publiceerden (339 van de 355). Het onderzoek gaat in op de knelpunten en de oplossingsrichtingen die gemeenten benoemen, en meet hoe diep zij op die oplossingsrichtingen ingaan.

Meer weten over het realiseren van de woonvisie?

Gemeenten spelen een centrale rol in de grote maatschappelijke opgaven rond wonen en zorg. Er wordt verwacht dat zij een hoofdstuk ‘Wonen en zorg’ in hun woonvisie opnemen of een aparte woonzorgvisie opstellen. Waar kan uw gemeente beginnen? Lees meer over het opstellen van de woonvisie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het realiseren van de woonvisie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...