Home » Woningcorporaties » In control » Beoordelingskaders

Beoordelingskaders

Beoordeling Autoriteit Woningcorporaties en WSW

Finance Ideas ondersteunt en begeleidt corporaties bij het inzichtelijk maken van de beoordeling van de Autoriteit Woningcorporaties (voorheen CFV) en WSW. Wij helpen u grip te krijgen op het begrotingsproces en geven advies hoe u uw meerjarenbegroting kunt verbeteren. Het succes van onze grondige aanpak blijkt uit het feit dat alle corporaties die wij hebben begeleid in de opvolgende beoordeling een positief oordeel van de Autoriteit Woningcorporaties hebben ontvangen.

Vanuit de opgedane ervaring kan Finance Ideas uw corporatie op drie manieren ondersteunen:

Second opinion

Finance Ideas controleert uw meerjarenbegroting op het correct toepassen van relevante wet en regelgeving, begrotingsrisico’s, parameter en inputkeuzes en consistentie en juistheid ten opzichte van de ingediende jaarrekening (dVi) en de vorige begroting. Op basis van onze adviezen kunt u uw meerjarenbegroting verbeteren en het begrotingsproces aanscherpen.

Ondersteuning bij verbeterplan of herstelplan

Wij hebben reeds diverse corporaties begeleid bij het opstellen van een verbeterplan of herstelplan voor de toezichthouders. Vanuit deze ervaring kunnen we inhoudelijk meedenken en meeschrijven aan een plan of een second opinion geven op het verbeterplan of herstelplan. Daarbij kunnen wij de effecten van de bijsturingsmaatregelen op de beoordelingskaders van de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW inzichtelijk maken.

Inzicht in verwachte beoordeling (on hold)

In het verleden hebben wij corporaties ondersteund bij het verkrijgen van inzicht in het verwachte oordeel op de zes toezichtterreinen van de Aw (destijds CFV). Wegens de transitie naar waarderen op marktwaarde in verhuurde staat en het daarmee gepaard gaande nieuwe beoordelingskader van de Aw hebben wij deze dienstverlening voorlopig opgeschort.

Relevante opleidingen

Finance Ideas Academy geeft opleidingen (met PE-punten voor bestuurders en RvC-leden) die relevant zijn aan dit onderwerp. Voor meer informatie en de beschikbare data kunt u terecht op de website Finance Ideas Academy.

Artikelen over beoordelingskaders

Telefonisch sparren?
Jaring Hylkema
Senior adviseur woningcorporaties
Jaring Hylkema adviseert bij het beoordelingskader op het gebied van het begrotingsproces en de meerjarenbegroting.

Typ hier uw vraag...