Home » Zorginstellingen » Treasury » Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose: inzicht in uw financiële ruimte

Liquiditeitsprognose: inzicht in uw financiële ruimte

Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in de financiële ruimte van een organisatie. Vaak wordt bij een dergelijke prognose niet al te ver vooruit gekeken. Dit is zonde, omdat een goed opgestelde liquiditeitsprognose juist een effectief instrument is om ook op de langere termijn te sturen. Zo neemt het aantrekken van financiering tegenwoordig veel tijd in beslag. Het is dan ook van belang om vroegtijdig inzicht te hebben in de financieringsbehoefte van uw organisatie, zodat u hierop tijdig kunt sturen.

Prognose versus realisatie

Een liquiditeitsprognose wordt pas een effectief middel als de realisatiecijfers met de prognosecijfers worden vergeleken en de verschillen worden verklaard. U kunt vervolgens maatregelen nemen en bijsturen. Tevens kunt u deze kennis en inzichten inzetten bij toekomstige prognoses en deze nauwkeuriger maken.

Opstellen liquiditeitsprognose

Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het opstellen van een liquiditeitsprognose. Dit kan het ontwikkelen van een nieuw model zijn, aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van uw organisatie. Maar wij kunnen ook met u sparren over het verder verfijnen van een bestaande liquiditeitsprognose. Het doel is om een liquiditeitsprognose op te stellen die de verwachte inkomsten en uitgaven zo realistisch weergeeft en een betrouwbaar beeld geeft van de financiële ruimte van uw organisatie. Het is hierbij echter van belang uzelf niet te verliezen in de kleinste details. Eenvoud is het sleutelwoord.

Welke kenmerken heeft een goede liquiditeitsprognose?

  • Sluit aan op de meerjarenraming
  • Kijkt minimaal 24 maanden vooruit
  • Wordt maandelijks geüpdatet
  • Is eenvoudig en transparant
  • Laat bepaalde seizoentrends zien
  • Houdt rekening met balansmutaties
  • Geeft zo realistisch mogelijk de verwachte inkomsten en uitgaven (exploitatie, financiering en investeringen) weer
  • Biedt inzicht in de headroom van een organisatie (rekening houdend met de minimale liquiditeitsbuffer en eventuele uitstaande kredietlijnen)

Heeft u vragen over de liquiditeitsprognose?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw zorginstelling? Of heeft u behoefte aan een sparringpartner die met u mee kijkt? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze financiële experts denken graag met u mee.

Stel een vraag over liquiditeitsprognose

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over liquiditeitsprognose

Treasury Support brochure

Telefonisch sparren?
Corstiaan Verweij
Adviseur institutionele beleggers en woningcorporaties
Corstiaan Verweij ondersteunt bij het ontwikkelen, opstellen, verfijnen van liquiditeitsprognoses.

Typ hier uw vraag...