Home » Zorginstellingen » Zorgvastgoed » Waardering

Waardering

Waardebepaling van zorgvastgoed

Doelen van waardering

De waardebepaling van zorgvastgoed dient meerdere doelen. Het biedt intern inzicht in de werkelijke waarde van de portefeuille en handvatten voor sturing. Extern verschaft het financiers en stakeholders inzicht in de strategische overwegingen van de instelling en in de dekkingsgraden van de verstrekte financiering en/of borging.

Zorgwoningen

Voor woningen waar zorg wordt geleverd heeft Finance Ideas veel ervaring opgedaan met second opinions op waarderingen voor zowel corporaties als institutionele beleggers.

Intramuraal zorgvastgoed

Intramuraal zorgvastgoed wordt primair gewaardeerd op basis van de zorgexploitatie en dient zowel ten behoeve van de interne sturing alsmede voor de impairmenttoets. Om de impairment te berekenen dient de exploitatie inzichtelijk te worden gemaakt door middel van een meerjarenraming op locatie- of objectniveau.

Ondersteunen en verbinden

Door de kennis en ervaring kan Finance Ideas inhoudelijk sparren met de zorginstelling, taxateur en financier om zo op basis van de correcte parameters de werkelijke waarde van het object of de gehele portefeuille vast te stellen. Finance Ideas biedt ondersteuning ter voorbereiding op de taxatie, als second opinion of zoekt de verbinding tussen zorginstelling en financier.

Meer informatie

Bel mij terug

Instelling

Uw naam

Uw telefoonnummer

Bel mij over

Stuur mij meer informatie

Instelling

Uw naam

Uw e-mail

Informeer mij over

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...