Onze dienstverlening binnen wonen en zorg

Huurovereenkomst zorgvastgoed

Door de veranderingen in de bekostiging in de zorg zijn huurovereenkomsten niet altijd meer up-to-date en vragen zorginstellingen om aanpassingen.
Lees meer…

Risicoanalyse

De veranderingen in de zorgsector leiden tot een toename van het risicoprofiel van zorginstellingen. Finance Ideas helpt woningcorporaties bij het in kaart brengen, monitoren en beheersen van deze risico’s.
Lees meer…

ZorgRating

Welke ratings hebben mijn samenwerkingspartners? Monitoren van financiële gezondheid partners, risicoanalyse van zorgvastgoedportefeuille en vaststellen rendementseis bij investeren in zorgvastgoed.
Lees meer…

Investeringsprojecten

Heldere en concrete investeringskaders helpen met inzicht in de risico’s van projecten, zowel op het gebied van nieuwbouw- als transformatieplannen.
Lees meer…

Portefeuillestrategie

Een SMART portefeuillestrategie waarin de gewenste transformatieopgave inzichtelijk is ten aanzien van de kwaliteit, samenstelling, omvang, performance en risico’s.
Lees meer…

Opleidingen

Zelf aan de slag om een businesscase van (woon)zorgvastgoed goed te beoordelen of op te stellen?
Bekijk de opleidingen

Wonen en Zorg binnen woningcorporaties

Bijna alle corporaties hebben (woon)zorgvastgoed in hun portefeuille. De variatie in soorten vastgoed is groot en loopt van verpleeghuizen tot geclusterde woonvormen en zorggeschikte, zelfstandige woningen.

Tegelijkertijd zien we flinke verschuivingen in woonvoorkeuren en overheidsbeleid. Mensen wonen langer zelfstandig en het ‘wonen’ blijft ook steeds meer voorop staan zodra een zorgvraag ontstaat. Ook staat de bekostiging van het zorgvastgoed via de normatieve huisvestingscomponent (nhc) onder druk. Dat vraagt om een nieuwe visie op wonen met zorg en om bijpassende concepten en businesscases.

Welke keuzes maakt u ten aanzien van de beschikbaarheid en het kwaliteitsniveau van uw (woon)zorgvastgoed? Hoe gaat u om met de investeringen die nodig zijn voor het passend huisvesten van doelgroepen met een zorgvraag? En met de risico’s die zorgvastgoed met zich mee brengt?

Stel uzelf de volgende vragen:

Onze experts ondersteunen corporaties bij vraagstukken rondom zorgvastgoed. Wilt u vrijblijvend sparren met één van onze experts over uw situatie? Neem contact op met Michiel Majoor voor de mogelijkheden. Benieuwd naar een voorbeeld traject? Onze adviseurs nemen u mee in het proces, de uitdagingen en het resultaat van het project van Domesta.

Stel onze expert direct een vraag
Senior adviseur
Michiel Majoor is expert op het gebied van wonen en zorg en ondersteunt corporaties bij visie- en besluitvorming over portefeuillestrategie, investeringen en risicobeoordeling van zorgvastgoed.
[contact-form-7 id="22328" title=""]

Het laatste nieuws, tips en tools

Onze opdrachtgevers

Inspiratie & projecten binnen woningcorporaties

Onze partners

Typ hier uw vraag...