Home » Woningcorporaties

Onze expertisegebieden voor woningcorporaties

Onze expertisegebieden voor woningcorporaties

Sturen met beleidswaarde

Finance Ideas helpt bij het verkrijgen van inzicht en biedt onderbouwing voor besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief. Ook richten wij ons op het waarborgen van de financiële continuïteit.
Lees meer…

In control

Finance Ideas helpt u bij het begrotingsproces op het gebied van de meerjarenbegroting, de beoordelingskaders van de toezichthouders en het verbeteren van het begrotingsproces.
Lees meer…

Duurzaamheid

Finance Ideas gaat concreet aan de slag met investerings- en financieringsvraagstukken op het gebied van renovatie en energie, dat is waar duurzaamheid voor staat.
Lees meer…

Wonen en zorg

Finance Ideas ondersteunt corporaties bij visie- en besluitvorming over portefeuillestrategie, investeringen en risicobeoordeling van zorgvastgoed.
Lees meer…

Woningwet

Finance Ideas ondersteunt corporaties bij vraagstukken rondom de borging van de Woningwet in de werkwijze en processen.
Lees meer…

Het laatste nieuws, tips en tools

Onze opdrachtgevers

Inspiratie & projecten binnen woningcorporaties

Onze partners

Typ hier uw vraag...