Home » Woningcorporaties

Onze expertisegebieden voor woningcorporaties

Onze expertisegebieden

Woningwet

Finance Ideas ondersteunt en adviseert corporaties bij het implementeren van de Woningwet op het gebied van DAEB, marktwaarde in verhuurde staat, het opstellen van een financieel reglement en asset management.

Sturen met beleidswaarde

Finance Ideas helpt bij het verkrijgen van inzicht en biedt onderbouwing voor besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief. Ook richten wij ons op het waarborgen van de financiële continuïteit.

In control

Finance Ideas helpt u bij het begrotingsproces op het gebied van de meerjarenbegroting, de beoordelingskaders van de toezichthouders en het verbeteren van het begrotingsproces.

Duurzaamheid

Finance Ideas gaat concreet aan de slag met investerings- en financieringsvraagstukken op het gebied van renovatie en energie, dat is waar duurzaamheid voor staat.

Cases

Actueel

Onze opdrachtgevers

Typ hier uw vraag...