Strategisch kader Wonen en zorg

Strategisch kader Wonen en zorg

De ontwikkelingen op het gebied van Wonen en zorg vragen om een goed doordachte visie op Wonen en zorg. Een vergrijzend huurdersbestand, de toenemende zorgvraag, het scheiden van Wonen en zorg, de Regiewet. Allemaal ontwikkelingen die erop wijzen dat Wonen en zorg een vast onderdeel van de strategie gaat worden. Het opstellen van een strategisch kader Wonen en zorg is de ideale manier om het thema te verankeren in de portefeuillestrategie.

Wat kunt u verwachten?

In feite is het strategisch kader Wonen en zorg de voorbereiding op het goed verwerken van het thema in de portefeuillestrategie. Het doel van dit product is om uw bestaande beleid op strategisch niveau te verrijken met uw strategische uitgangspunten op Wonen en zorg.

Concreet bevat het strategisch kader een analyse van de trends en ontwikkelingen en de strategische uitgangspunten van uw corporatie op het gebied van Wonen en zorg. Dit wordt gespecificeerd naar doelgroepen, vastgoed, woonomgeving, locatie, samenwerkingspartners, en rendement en risico.

Strategische uitgangspunten formuleren

We organiseren drie workshops om gezamenlijk relevante vragen over Wonen en zorg te beantwoorden. Onze adviseurs  bereiden de workshops voor en verzorgen de leiding van de discussie. De uitkomsten van de workshops vormen de basis voor uw strategische uitgangspunten.

  1. Tijdens de eerste workshop ligt de focus op de opgave zelf. Welke (zorg)doelgroepen bedienen we? Op welke plekken ontwikkelen de doelgroepen zich sterk binnen uw werkgebied? Waar is de meerwaarde het grootst? En welke verbindingen zijn er mogelijk met samenwerkingspartners?
  2. In de tweede sessie ligt de focus op vastgoed. Welke typen vastgoed horen bij uw doelgroepen? Aan welke eisen moet de leefomgeving voldoen? Daarbij kijken we ook naar rendement en risico’s. Wat is het risico en rendementsprofiel van de verschillende typen vastgoed?
  3. De laatste workshop focust zich op de borging. Wat is er nodig om het strategisch kader Wonen en zorg in de organisatie in te bedden? Welke stappen moeten we nemen om tot een goede wensportefeuille te komen?

Het eindproduct is een rapportage met daarin een overzicht van de trends, ontwikkelingen en uw strategische uitgangspunten. Deze rapportage kunt u gebruiken als input voor uw portefeuilleplan en uw facetbeleid. Daarnaast besteden we, indien gewenst, aandacht aan de borging en implementatie van het strategisch kader Wonen en zorg binnen de corporatie.

Meer weten over het strategisch kader voor Wonen en zorg?

Heeft u vragen over deze stappen? Of bent u benieuwd naar de kosten? Neem contact op met Max van Son voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Stel een vraag over het strategisch kader Wonen en zorg

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over zorgvastgoed

Meer informatie?

Max van Son

Adviseur woningcorporaties
Max is expert op het gebied van Wonen en zorg

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...