Integrale meerjarenraming

Meerjarenraming: financieel inzicht in de lange termijn

Vooruit kijken is en blijft ingewikkeld. Eén ding is vrijwel zeker: de prognose die is opgesteld komt nooit volledig uit. Zeker in het dynamische zorglandschap. Dit is echter geen reden om niet naar de lange termijn te kijken. Juist voor de zorg is het belangrijk om inzicht te krijgen in de langere termijn. De operationele kasstroom staat onder druk, terwijl er blijvend geïnvesteerd moet worden (in vastgoed en technologie) om de kwaliteit op niveau te houden.

Inzicht om bewuste keuzes te maken

Zonder de juiste inzichten kunt u geen bewuste keuzes maken. Dit beperkt uw flexibiliteit in de toekomst en maakt u afhankelijk van uw externe stakeholders. Een financiële meerjarenraming biedt uw zorginstelling inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen en veranderingen in uw omgeving. Hiermee kunt u tijdig bijsturen waar nodig.

Meerjarenraming waardevol voor interne sturing

Een integrale meerjarenraming biedt uw zorginstelling:

  • Inzicht in de financiële gevolgen van beleidskeuzes
  • Inzicht in de financiële gevolgen van hervormingen
  • Inzicht in sturingsmogelijkheden op zorg, personeel en vastgoed
  • Inzicht in de (toekomstige) financierbaarheid
  • Inzicht in (on-)rendabele projecten

Ook geschikt voor het informeren van uw stakeholders

De meerjarenraming speelt ook een belangrijke rol in de communicatie met uw stakeholders, zoals de Raad van Toezicht, de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Niet alleen bij een nieuwe investeringsopgave of financieringsvraagstuk, maar ook gedurende het monitoringsproces.

Onze modellen voor meerjarenramingen

De meerjarenraming vormt de basis voor het uitvoeren van een integrale en diepgaande financiële analyse. De jaarrekening, begroting, toekomstige exploitatieprognose en het investeringsprogramma vormen het uitgangspunt voor de prognose. Op basis hiervan kan vervolgens worden bepaald welke financieringsbehoefte u heeft en welke bijsturingsmogelijkheden eventueel benodigd zijn. De meerjarenraming resulteert in een prognose van de resultatenrekening, de balans, het kasstroomoverzicht en het verloop van de financiële ratio’s. Samen met u brengen we stap voor stap het proces in kaart. Samen, zodat we het leereffect versterken en de processen binnen uw organisatie geborgd zijn.

Model op concernniveau

Wij hanteren verschillende modellen voor uw meerjarenraming, afhankelijk van uw wensen. Dit kan bijvoorbeeld op concernniveau. Bij dit model geeft u sturingsinformatie op concernniveau. Het model wordt gekenmerkt door eenvoud, maar met voldoende detailniveau. De resultaten worden op een heldere, overzichtelijke en begrijpelijke manier weergegeven. Elk van onze modellen zijn aan te passen naar uw specifieke wensen en eisen.

Model op locatieniveau

Bij het model op locatieniveau krijgt u financieel inzicht op een dieper niveau. Dit kan locatieniveau zijn, maar bijvoorbeeld ook business unit niveau of regioniveau. Ook hierbij is eenvoud het uitgangspunt. Het model geeft informatie op detailniveau, maar is hierdoor logischerwijs ook bewerkelijker en omvangrijker.

Wij helpen u altijd bij de afweging tussen onze modellen door de juiste vragen te stellen en u van de benodigde informatie te voorzien. Ook maken wij onze modellen geschikt voor het automatisch inladen vanuit uw eigen administratiesystemen. Uiteraard kunt u met onze meerjarenraming ook scenario- en impactanalyses uitvoeren.

Vragen over uw meerjarenraming?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw zorginstellingen? Neem contact op met Daan van Houtum. Behoefte aan een sparringpartner? We zijn er ook voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen rondom financiële sturing.

Stel een vraag over de meerjarenraming

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over meerjarenraming

Meer informatie?

Daan van Houtum

Senior adviseur zorginstellingen
Daan is expert op het gebeid financiële sturing en de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...