Wat is asset management bij woningcorporaties?

Asset management is een algemene term voor het beheren van uw vastgoedportefeuille. Maar waarom is het nu zo belangrijk? Door actief asset management uit te voeren worden de prestaties van uw vastgoed gemonitord en verbeterd. Het geeft u dus inzicht met een beter rendement op uw bezit als resultaat! De noodzaak is duidelijk…maar waar begint u om dit te realiseren?

Waar begint u met de implementatie van asset management?

Asset management maakt onderdeel uit van uw vastgoedsturingsproces en bevindt zich tussen het strategische en het operationele management: het tactische niveau. De doelstellingen en kaders worden vanuit strategisch niveau opgelegd en zijn deze veelal gericht op drie thema’s:

  • Het realiseren van maatschappelijke doelen
  • De portefeuillestrategie (het realiseren van de wensportefeuille)
  • Het realiseren van de financiële doelstellingen

De eerste stap voor de implementatie zijn heldere keuzes in de wijze waarop asset management in de organisatie wordt ingebed. In de praktijk zien wij drie varianten van de interne mogelijkheden, elk met voor en nadelen. Onze adviseurs hebben in dit artikel de drie varianten voor u uiteengezet.

Direct over naar implementatie? Lees dan meet over de KISS aanpak: ‘keep it simple, stupid’ quickstart.

Kpi’s geven inzicht in maatschappelijke en financiële prestaties van complexen

Assset management vertaalt de strategische doelen naar beleid op complexniveau. Om deze reden wordt in het proces gebruik gemaakt van kritieke prestatie indicatoren (kpi’s). De indicatoren zijn afhankelijke van uw strategische doelen. Op deze wijze krijgt u inzicht in de maatschappelijke en financiële prestaties van uw complexen. Lees hier meer over onze rekentool die dit inzichtelijk maakt.

Sterk en samenhangend facetbeleid belangrijk voor de effectiviteit

Deze inzichten ondersteunen de verdere uitwerking van uw vastgoedsturing via verschillende vormen van facetbeleid. De uitdaging hierbij is om uw facetbeleid op elkaar aan te laten sluiten. Op deze manier kunt u waarborgen dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet bij het realiseren van de doelen.

Belangrijke onderdelen waarop u kunt sturen, zijn:

  • Huurbeleid
  • Onderhoud
  • Beheer
  • (Des)investeringen

Onderstaand figuur geeft de verbinding tussen de strategische sturingscyclus en de jaarlijkse asset management cyclus weer.

strategische cyclus assetmanagement

Tip: bekijk de jaarcyclus van asset managament met de tactische jaarplanning en onderdelen per kwartaal.  

Meer weten over sturing en asset management?

Wilt u aan de slag met asset management of uw huidige asset management verder optimaliseren? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem direct contact op met Michiel Majoor voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Stel een vraag over asset management voor woningcorporaties

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over asset management

Meer informatie?

Michiel Majoor

Senior adviseur
Michiel is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing en asset management.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...