Rekentool: Financiële prestaties bestaand bezit

Rekentool: Financiële prestaties bestaand bezit

Voor veel woningcorporaties zijn de financiële prestaties van bestaand bezit niet altijd goed in beeld. Om u hierbij te helpen hebben we een Excel tool ontwikkeld die inzicht geeft in de financiële prestatie van bestaande complexen op basis van de meerjarenbegroting. Hoe dit werkt? We leggen het in een paar stappen uit.

Inzicht in feeders en bleeders van uw portefeuille

De investeringscapaciteit op de langere termijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële prestaties van het bestaand bezit. Vanuit dit perspectief is het van belang om inzicht te verkrijgen in de individuele complexprestaties. Dit model geeft u dat inzicht. De drie belangrijkste voordelen?

 1. U krijgt inzicht in de feeders en bleeders van uw portefeuille
 2. De resultaten geven u handvatten bij het identificeren van complexen waarin geïnvesteerd moet worden
 3. U kunt u met dit model de complexen onderling te vergelijken

Hoe gaat het in zijn werk?

U levert ons uw meerjarenbegroting (MJB) aan. Voorwaarde daarvoor is dat de meerjarenbegroting (MJB) op complexniveau is ingericht en een prognoseperiode heeft van minimaal tien jaar. In overleg met uw corporatie wordt vastgesteld wat de uitgangspunten zijn ten aanzien van de prognoseperiode, te selecteren kasstromen en eindwaarde.

Wij vertalen uw MJB in korte tijd naar waardevolle sturingsinformatie op complex- en (deel)portefeuilleniveau. Na afloop ontvangt u een Excel model waarin de financiële prestaties van uw bestaand bezit inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis van de geprognosticeerde kasstromen worden onder andere de volgende financiële kengetallen gepresenteerd:

 • Totaal rendement (IRR o.b.v. beleid)
 • Direct rendement (o.b.v. exploitatie)
 • Indirect rendement (o.b.v. waardeontwikkeling en (des)investeringen)
 • Bruto/netto verhouding (uitgaven/ontvangsten)
 • Exploitatielasten per vhe of /m²

Hoe ziet de rekentool eruit?

De financiële prestaties op complexniveau (bijvoorbeeld o.b.v. de IRR) worden in een matrix geplot ten opzichte van de maatschappelijke prestaties (indien de corporatie hier een specifieke waarde op complexniveau voor beschikbaar heeft)​. Het is ook mogelijk om de doelstellingen van de corporatie t.a.v. de financiële en maatschappelijke prestaties in het spreidingsdiagram te verwerken. Op basis hiervan wordt dan gewerkt met vier verschillende kwadranten (doelstelling is om te sturen op complexen met een goede financiële én maatschappelijke prestatie)​.

De prestaties worden gevisualiseerd in een spreidingsdiagram, maar worden ook weergegeven in een overzichtelijke tabel. Op deze manier kunt u eenvoudig inzomen en/of filteren op complexen met een opvallende financiële/maatschappelijke prestatie. Tot slot is het mogelijk om doorsnedes te maken op basis van (deel)portefeuilles en vastgoed typologieën.

Wat krijg ik concreet en wat zijn de kosten?

Het model (in Excel) bevat minimaal de volgende onderdelen:

 1. Kasstroomoverzicht en kengetallen op complexniveau
 2. Kasstroomoverzicht en kengetallen op (deel)portefeuilleniveau
 3. Overzicht kengetallen op complexniveau (lijst)
 4. Visualisatie financiële kengetallen

Dit doen wij in ongeveer vijf tot acht dagdelen afhankelijk van uw behoefte aan visualisatie en aantal deelportefeuilles. Neem contact op met Niels Kornegoor voor de precieze kosten.

Heeft u een vraag over dit model​?

Heeft u een vraag over de uitkomsten van dit model, de gegevens die wij van uw nodig hebben of de mogelijkheden voor uw corporatie? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem direct contact op met Niels Kornegoor voor een vrijblijvend gesprek.

Stel een vraag over de rekentool: Financiële prestaties bestaand bezit

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over asset management

Meer informatie?

Niels Kornegoor

Senior adviseur
Niels is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing en asset management.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...