Investeren in vastgoed is geen doel op zich, maar staat ten dienste van het primaire proces. Anders gezegd: kwalitatief goede en passende huisvesting faciliteert het zorgproces en draagt bij aan het welbevinden van de gebruikers (cliënten en personeel). Dit impliceert dat de vastgoedportefeuille moet worden afgestemd op de eisen en wensen die vanuit de primaire bedrijfsprocessen worden gesteld. Het doel is om met het vastgoed maximale waarde toe te voegen aan de organisatie. Hoe kunt u dit voor uw zorginstelling realiseren?

Toekomstbestendige vastgoedstrategie en LTHP in de praktijk

De missie en visie van uw zorginstelling zijn het vertrekpunt bij het opstellen van een toekomstbestendige vastgoedstrategie en lange termijn huisvestingsplan (LTHP) . Het is vervolgens ook van belang om de externe (markt)ontwikkelingen in kaart te brengen. Op deze manier krijgt u scherp welke eisen (bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid), verwachtingen (vanuit de doelgroep) en (concurrerend) aanbod er is/zijn. Op basis van deze interne en externe analyse kan een zogeheten wensportefeuille worden gedefinieerd, die geconfronteerd wordt met de huidige vastgoedportefeuille. Daar vloeit een concrete transformatie-/investeringsopgave uit voort, die dient te passen binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden van de organisatie.

Klinkt logisch, maar hoe vertaalt u dat naar de praktijk? Begin met het stellen van onderstaande vragen:

  • Wat is de gewenste verhouding tussen eigendom en huur?
  • Welk type vastgoed leent zich het beste voor huur, en welk type vastgoed komt in aanmerking voor eigendom?
  • Welke toekomstbestendige huisvestingsconcepten sluiten aan bij de behoeften van de verschillende doelgroepen?
  • In hoeverre sluit de huidige vastgoedportefeuille aan op de wensportefeuille (functioneel, kwalitatief, duurzaamheidstechnisch)?
  • Welke investeringen zijn nodig om de gewenste transformatie te realiseren?
  • Blijft u met het transformatieprogramma binnen uw financiële convenanten?

Ondersteuning LTHP op maat

Wij ondersteunen zorginstellingen bij dit proces. Dit doen we door bijvoorbeeld kritisch mee te kijken in de vorm van een second opinion. Of door de financierbaarheid van uw ambities te toetsen in ons meerjarenraming model. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de realiseerbaarheid van de investeringsopgave. Wilt u het hele proces uitbesteden? Ook dat is een mogelijkheid. Van het plan van aanpak tot en met het opstellen van het huisvestingsplan. Dit doen we door het LTHP door te vertalen naar concrete kaders voor het asset management. Samen stemmen we de behoefte per project met u af.

Stel een vraag over vastgoedstrategie en LTHP

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over vastgoedstrategie

Meer informatie?

Corstiaan Verweij

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Corstiaan is sparringpartner bij het opstellen van een toekomstbestendige vastgoedstrategie en lange termijn huisvestingsplan.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...