Klantverhalen

De adviseurs van Finance Ideas nemen u graag mee in het proces van onze uitgevoerde cases en opdrachten. Zij geven u inzicht in de uitdagingen, resultaten, werkwijze en mogelijkheden. Direct nieuwe cases en opdrachten in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Klantverhalen per sector

Woongoed Zeist en Woonstichting SSW fuseerden per 1 januari 2024 en gaan samen verder onder de naam Woongroen. In gesprek met Sander de Ruijter, Manager Financiën & Control bij Woongroen, duiken we in het fusieproces en de risicoanalyse die ze hiervoor hebben uitgevoerd. Wat zijn de voordelen voor beide corporaties? Hoe gaat tast je de gezamenlijke kansen af? En welke tips heeft Sander voor andere corporaties die een fusie […]

Woongoed Zeist en Woonstichting SSW over de voordelen van de fusie

De economische omstandigheden en volkshuisvestelijke opgaven zorgen ervoor dat veel corporaties hun strategische koers opnieuw bekijken. Zo ook KleurrijkWonen. Een jaar geleden gingen zij aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers in hun vastgoedsturing. Dat proces begon met een onderzoek onderhoud- en kwaliteitsbeleid. In gesprek met Mildred Hermsen, manager wonen, en Remco Roozenboom, adviseur vastgoed, blikken we terug. Hoe […]

KleurrijkWonen over het herijken van haar strategische koers in vastgoedsturing

ESG-reporting geeft corporaties een handvat om duurzaamheidsprestaties te meten, te monitoren en hierover te communiceren met stakeholders. Maar hoe creëer je zo’n rapportage? Woonzorg Nederland is één van de koplopers op dit gebied en al een aantal jaar bezig met het thema ESG. Arnold Pureveen, bestuurder, en Roland Blakenburg, concerncontroller, praten ons bij over hun ervaringen en het proces. Eerst even terug: wat […]

Woonzorg Nederland: gebruik ESG-rapportage om impact inzichtelijk te maken

Area Wonen heeft met haar kaderbrief het hele begrotingsproces efficiënter en effectiever gemaakt. Hoe is dit proces verlopen? Wat was de aanleiding? Welke invloed heeft de kaderbrief op de realisatie-index? En hun portefeuilleplan? En welke tips hebben ze voor corporatie-collega’s? Aline van Oosten, manager bedrijfsvoering bij Area Wonen deelt haar ervaring. In een notendop: wat is Area Wonen? Wij zijn een middelgrote corporatie […]

Area Wonen over haar kaderbrief en begroting in dynamische tijden

Ontwikkelingen in demografie en overheidsbeleid brengen het thema wonen en zorg in een stroomversnelling. Voor Actium reden om aan de slag te gaan met een strategisch kader voor wonen, welzijn en zorg. Hoe is dit proces verlopen? Welke toegevoegde waarde geeft het hun? Ruben Bouwman, adviseur strategie en beleid, deelt zijn ervaringen. Welke plaats hebben welzijn en zorg binnen Actium? Actium kijkt naast […]

Actium over de invulling van haar strategisch kader voor wonen, welzijn en zorg

Flexwoningen spelen een belangrijke rol in de Nationale prestatieafspraken. Het wordt gezien als de manier om op korte termijn extra nieuwbouw te kunnen realiseren in onze vastgelopen woningmarkt. Maar hoe pak je dat aan? Wat komt er allemaal bij kijken? 3B Wonen heeft recentelijk één project opgeleverd en heeft is bezig met onderzoek naar een tweede project. Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder bij 3B […]

3B Wonen over het bouwen van flexwoningen

Impactbeleggen: het blijft een lastig te doorgronden onderwerp. Toch moeten we ermee aan de slag. Hoe zorg je als pensioenfonds nu voor ‘echte’ impact? Welke ambities heb je? Hoeveel van het vermogen alloceer je naar deze beleggingscategorie? Hoe ga je om met het potentiële reputatierisico dat hieraan verbonden zit? Pensioenfonds Detailhandel heeft haar ambities in de praktijk gebracht. In een gesprek met Louise […]

Pensioenfonds Detailhandel over de uitdagingen van impactbeleggen

Voor Woonpalet was het moment aangebroken om haar portefeuillestrategie te herijken. Hoe is dit proces verlopen? Hoe zijn ze omgegaan met ambities versus realiteit? En met de prioriteiten? Ramon Vos, manager vastgoed bij Woonpalet, praat ons bij over het proces en de beslissingen. Allereerst: Kun je iets vertellen over Woonpalet? Wij zijn een woningcorporatie met 2.000 huurwoningen in Zeewolde. Naast deze huurwoningen bieden […]

Woonpalet over het herijken van haar portefeuillestrategie

Risicobereidheid: met de macro-economische ontwikkelingen staat dit onderwerp bij veel corporaties hoog op de agenda. In een gesprek met Danny Engels , financieel adviseur bij Trudo, bespreken we de stappen die zij hebben gezet. Wat doen ze nu anders op het gebied van risicomanagement? En hoe zijn ze omgegaan met het verschil in beleving van risico’s tussen het MT en de RvC? Wat […]

Trudo over risicobereidheid in onzekere tijden

Voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) staat een grote vastgoedinvestering op het programma. Hoe pak je dat aan in tijden van onzekerheid? Hoe behoud je flexibiliteit voor andere kansen? In gesprek met Jan Busman, concerncontroller bij ZONL, bespreken we zijn ervaringen en lessen van dit investeringstraject. Even een stukje achtergrond: wat is ZONL? Wij bieden zorg- en dienstverlening aan de inwoners van […]

Zorggroep Oude en Nieuwe Land over het inzicht van scenario’s bij haar financieringsaanvraag

50.000 extra middenhuurwoningen. Veel corporaties worstelen om deze opgave uit de Nationale prestatieafspraken te realiseren. De businesscase komt niet uit, het past niet bij de primaire ambities of er is simpelweg geen grond beschikbaar. Het advies van Woonservice IJsselland? Verbreed je horizon. Er zijn meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. In een interview met René Rasing, manager financiën, en Saskia Hakstege, […]

Woonservice IJsselland: investeringskracht niet-DAEB versnelt transformatie DAEB

Meer (sociale-) huurwoningen, meer verduurzaming en meer investeren in leefbaarheid: geen kleine ambitie voor Woningstichting Leusden en Eemland Wonen in de regio Eemvallei. Beide corporaties zijn financieel gezond en kunnen individueel de benodigde investeringen financieel gezien op zich prima aan. Ze ervaren de organisatorische slagkracht op individueel niveau echter als te klein voor zo’n grote opgave. De grote investeringen die nodig zijn voor […]

Tips van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen over hun fusietraject

Voor de Aw en het WSW is een realistische begroting belangrijk. ‘Doen wat je zegt’ dragen zij de corporatiesector op. Het gemiddelde van de sector ligt op 62% voor nieuwbouw. Toch is er ook een groep van 58 corporaties die tussen de 80 en 120% realiseert. Woonin is daar één van. Ruben Luttikholt, manager financiën en control, vertelt welke keuzes Woonin maakt om […]

Een realisatie-index van 100%, wat is de aanpak van Woonin?

Maar liefst 25% extra groei van de woningvoorraad, bovenop de al 12,5% geplande groei! Hoe krijgt een relatief kleine corporatie als SJHT (ongeveer duizend eenheden) dit voor elkaar? Het antwoord is te vinden in samenwerken, flexibiliteit, inzicht in risico’s en tools om de koers aan te passen. In een gesprek bij SJHT met Wouter van Hemert, directeur-bestuurder, en Peter Visscher, controller, bespreken we […]

SJHT: Strakker je corporatie sturen met scenarioanalyses en een duidelijk financieel kader

De Nationale prestatieafspraken maken regionaal samenwerken een feit. Maar hoe zorg je dat verschillende perspectieven en belangen samenkomen? Hoe houd je rekening met een diversiteit aan risicobereidheid, financiële situaties en middelen van corporaties in de regio? Wat zijn de succesfactoren voor het opzetten van zo’n koepel? Johan Conijn gaat in gesprek met Annemarieke van Ettinger, directeur van Maaskoepel. Wat kunnen andere regio’s leren […]

Maaskoepel over samenwerken en de regionale prestatieafspraken

Denken vanuit de doelmatigheid in plaats van financiële middelen. Dat was het uitgangspunt voor Woonwenz bij haar nieuwe financieel beleidsplan. “Het is interessant om te weten hoe groot de zak geld is en hoe je die zak geld gaat uitgeven”. Maar hoe krijg je dit inzicht? Welke keuzes maak je dan? Hoe ga je om met korte termijn versus lange termijn? In een […]

Woonwenz over de keuzes in haar financieel beleidsplan

Woningcorporatie ZVH heeft haar begrotingsproces dit jaar onder de loep genomen. Wat was de aanleiding? Wat doet deze corporatie nu anders? Welke learnings nemen ze mee? En welke tips en tricks hebben ze voor collega-corporaties? In een gesprek geven Linda Rijper, financieel manager en Kim Frederiks, business controller bij woningcorporatie ZVH, antwoord op deze vragen. Waar lagen de grootste aandachtspunten voor de meerjarenbegroting? […]

ZVH over haar begrotingsproces en tips voor collega-corporaties

Wooninc. en Woonbedrijf werken samen om sneller te verduurzamen. Woonbedrijf ruilde eind december 2022, 442 energiezuinige woningen in Nuenen en Waalre tegen 655 minder energiezuinige woningen van Wooninc. in Eindhoven en Geldrop. Woonbedrijf heeft de financiële ruimte om deze woningen de komende jaren energiezuinig te maken. Hierdoor krijgen de huurders lagere woonlasten en wordt het woongenot vergroot. De ruil is zo opgezet dat […]

Vastgoed ruilen om volkshuisvestelijke vermogen te behouden

Woonpunt wil er zeker(der) van zijn dat bij haar hurende zorgondernemers financieel stabiel en bonafide zijn. Om die reden besloot zij om samen met Finance Ideas een verkennend onderzoek uit te voeren naar de zorgondernemers in haar portefeuille. Hoe ging dat in zijn werk? En hoe ziet zo’n onderzoek eruit? Thery Dirven, verantwoordelijk voor de zorgvastgoedportefeuille van Woonpunt, deelt zijn ervaring. Waarom is […]

Woonpunt over de beoordeling van commerciële zorgondernemers

“Ik ben al 16 jaar werkzaam in de sector. Dit jaar is het voor de begroting wel één van de meest ingewikkelde jaren die ik ooit heb meegemaakt. Wat reken je wel en niet in? Hoe verwerk je de prestatieafspraken? Hoe ga je om met de macro-economische parameters?” Mooiland laat al enkele jaren een second opinion uitvoeren op haar begrotingsproces. Hoog tijd om […]

Mooiland over de second opinion op haar begrotingsproces

Typ hier uw vraag...