Finance Ideas cases en opdrachten

De adviseurs van Finance Ideas nemen u graag mee in het proces van onze uitgevoerde cases en opdrachten. Zij geven u inzicht in de uitdagingen, resultaten, werkwijze en mogelijkheden. Direct nieuwe cases en opdrachten in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Cases en opdrachten per onderwerp

Het probleem van het woningtekort wordt steeds groter. Steeds meer woningcorporaties kijken voor de oplossing van het woningtekort naar het uitbreiden van de middenhuur door ongeborgde financiering (commerciële financiering) aan te trekken. Trudo is samen met Wonen Limburg een van de koplopers op dit gebied. In een gesprek met Edwin Jansen, bestuurder bij Trudo, duiken we in deze ‘Slimmer Kopen strategie’ en hoe […]

Trudo over Slimmer Kopen, niet-DAEB en het arrangeren van financiering

Veel zorginstellingen investeren de komende jaren in (vervangende) nieuwbouw. Zorgkantoren willen dat in 2025 de eerste 25.000 extra plaatsen gerealiseerd zijn. Vaak komt hier een externe financieringsbehoefte uit. Zo ook bij Zorggroep Almere. Naast deze forse, maar noodzakelijke groeiambitie, doen zich ook diverse renovatie projecten en een duurzaamheidsopgave voor. Hierdoor was het nodig om extra financiering te arrangeren. Hoe is dit proces verlopen? […]

In gesprek met Zorggroep Almere over investeren en keuzes maken

Net voor de zomer van 2020 is woningcorporatie Zeeuwland gestart met het inrichten en het in gebruik nemen van het Corporatie PrognoseModel. Sindsdien is het model voor verschillende vraagstukken ingezet. Wij vroegen Marco van der Wel, directeur-bestuurder bij Zeeuwland, wat de aanleiding was om dit model te gebruiken. Hoe zij de inrichting hebben ervaren en welke inzichten het model tot nu toe heeft […]

Zeeuwland: wat als de rente stijgt? Inzicht op middellange en lange termijn

De keuzes voor wegen naar Rome zijn divers als we praten over financieel beleid. Welke prioriteiten houd je aan? Aan welke knoppen draai je wel of juist niet? Hoeveel risico neem je en wat zijn de consequenties op termijn? In een eerder interview met Vechtdal Wonen spraken we over hun strategische zoektocht voor de lange termijn van beleidskeuzes. Inmiddels heeft Vechtdal Wonen de volgende stap […]

Vechtdal Wonen over financieel beleid

De Transitievisie Warmte is voor veel gemeenten een uitdaging. Vanuit het Klimaatakkoord moet de gebouwde omgeving aardgasvrij worden en het is aan gemeenten om daar regie op te voeren. Maar waar begin je? En vooral: hoe zorg je voor inzicht in wat het de bewoners nu écht gaat kosten? Inhoudsopgave Transitievisie Warmte: waar is Tilburg begonnen? Wie zaten er in de stuurgroep? Waarin […]

Gemeente Tilburg over haar unieke aanpak op de transitievisie

De niet-DAEB ambities staan bij corporaties steeds vaker op de agenda. Veel corporaties stellen zichzelf de vraag hoe ze het vermogen in de niet-DAEB tak kunnen gebruiken voor het realiseren van hun ambities. SSH wil maximaal presteren en wil weten hoe niet-DAEB activiteiten daarin een bijdrage kunnen leveren. Daarbij heeft zij het niet-DAEB vraagstuk uitgewerkt in drie deelvragen: wat willen we (ambities en […]

SSH over niet-DAEB laten presteren voor je ambities

Wonen Zuid omschrijft zichzelf als een maatschappelijk ondernemer die vooruit kijkt. Al meer dan 100 jaar bouwt en beheert zij sociale huurwoningen. Met de ambities beschreven in het ondernemingsplan was het moment daar om ze te verankeren in een sterk financieel beleid. Het belangrijkste uitgangspunt? Financiële flexibiliteit om opgaven te realiseren en volkshuisvestelijke mogelijkheden te benutten wanneer deze zich voordoen. Sandra Wachelder, manager […]

Wonen Zuid over ondernemerschap en financiële flexibiliteit

In het kort: Primair sturen op de kwaliteit van de kasstromen Interne signaalwaarde hanteren in plaats van normen Goed weten hoe je bij kan sturen Signaleringswaarde mogen overschreden worden als binnen begrotingsperiode maar kan worden bijgestuurd Woningstichting Rochdale werkt succesvol aan het versterken van de buurten en heeft haar financiën op orde. Dat betekent niet dat ze nu de randen opzoekt in haar […]

Rochdale over financieel beleid, veiligheid en bijstuurmogelijkheden

Veel corporaties stoeien met de omvang van hun financiële ruimte ten behoeve van investeringen. Ze zoeken naar inzicht in langetermijngevolgen voor het maken van beleidskeuzes. Vechtdal Wonen heeft hier een stap in gemaakt met het doorrekenen van scenario’s op strategisch niveau. Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen, praat ons bij over het proces, de keuze van prioriteiten en welke voordelen dit zijn corporatie […]

Vechtdal Wonen: inzicht in langetermijnperspectief geeft sturing en vertrouwen

Magentazorg biedt een integraal aanbod van wonen, welzijn, zorg en behandeling in de regio Noord-Kennemerland. In Oudorp (Alkmaar) is het Expertisecentrum Behandeling en Revalidatie gevestigd. Vanuit deze locatie wordt een volledig aanbod Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en ELV hoog complex in de regio geleverd. Het huidige expertisecentrum dateert uit 1972 en het gebouw is sterk verouderd. Om die reden is Magentazorg voornemens haar huidige […]

Volledige borging voor nieuwbouw Expertisecentrum Magentazorg

’s Heeren Loo is de grootste gehandicaptenzorginstelling van Nederland. Met een werkgebied van bijna 300 gemeenten en 650 locaties is ’s Heeren Loo actief in het hele land. De dienstverlening van ’s Heeren Loo onderscheidt zich door het vermogen om complexe gehandicaptenzorg te verlenen aan een diverse cliëntengroep. Voor de komende jaren heeft ’s Heeren Loo een omvangrijk investeringsprogramma om haar woon- en […]

’s Heeren Loo: arrangeren financiering Europese Investeringsbank

Steeds meer corporaties werken met norminvesteringen als kader voor de beoordeling van investeringsprojecten. Zo ook Eigen Haard, een corporatie die al meerdere jaren ervaring heeft in het werken met norminvesteringen. Judith van der Bijl, manager business en project control, en Marthijn Keijzer, stafadviseur ontwikkeling en zakelijk beheer, vertellen over de overwegingen en de ervaringen van Eigen Haard. Waarom heeft Eigen Haard gekozen voor […]

Norminvesteringen in de praktijk: Ervaringen van Eigen Haard

Zorggroep Almere is een zorgaanbieder actief in Almere en richt zich op eerstelijnsgezondheidszorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en ouderenzorg (VVT). De gemeente Almere kenmerkt zich door een relatief hoge bevolkingsgroei. Dit leidt in de toekomst tot een sterke toename van de vraag naar zorgwoningen en intensieve ouderenzorg. Om hierop te anticiperen heeft Zorggroep Almere in haar strategisch beleid een groeiambitie ten aanzien van ouderenhuisvesting […]

Zorggroep Almere opstellen besluitvorming en arrangeren financiering

Het Parkhuis is een zorginstelling gericht op ouderen in de regio Dordrecht. Zij biedt een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Het coronavirus heeft hard toegeslagen bij het Parkhuis. In iets meer dan een maand tijd is bij een ruime meerderheid van de bewoners op de hoofdlocatie van het Parkhuis een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Hoge aantal besmettingen heeft mogelijk financiële […]

Impact van de coronacrisis op het Parkhuis

De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg (hierna De Zorggroep) is een zorginstelling op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit gebeurt bij de mensen thuis of in één van de vele woon- en zorgcentra. De Zorggroep heeft de ambitie om op korte termijn te investeren in een nieuwbouwlocatie. Om dit te realiseren heeft zij een businesscase opgesteld. Finance Ideas is gevraagd om de […]

De Zorggroep

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) heeft meer dan ooit de aandacht.  Deelnemers, Ngo’s en diverse wetgevende initiatieven vragen steeds meer van pensioenfondsen. Hoe gaat het fonds om met klimaatrisico’s, waarom wordt er nog belegd in bedrijf XYZ en wat is het standpunt rond biodiversiteit? Ad-hoc keuzes leiden tot veel discussies en weinig voortang Het MVB landschap is echter complex, met veel verschillende stakeholders, verwachtingen […]

Wat is de meerwaarde van consistent MVB beleid?

In een eerder artikel lieten wij zien dat de beleidswaarde (sterk) afhankelijk is van de stand van de woningmarkt. Omdat de loan-to-value ratio van Aw/WSW op basis van de beleidswaarde wordt bepaald, zien we relatief lage LTV-ratio’s in hoogconjunctuur en relatief hoge LTV-ratio’s in laagconjunctuur. Op basis van de voorbeeldberekening in het eerdere artikel werd zichtbaar dat de LTV-ratio tot wel 15 procentpunt kan stijgen, […]

Fluctuatie in de beleidswaarde

In 2018 constateerde Wooninc. dat zij behoefte had aan een meer centrale aansturing van de strategie en het beleid met betrekking tot het woonzorgvastgoed. Zij vroeg Finance Ideas haar bij deze professionaliseringsslag te ondersteunen. In nauwe samenwerking met een team van betrokkenen binnen Wooninc. heeft Finance Ideas bijgedragen aan het ontwikkelen van een visie op seniorenvastgoed. Hoe zag dit traject eruit? Corstiaan neemt […]

Ondersteuning portefeuille- en asset management woonzorgvastgoed Wooninc.

Wij spraken afgelopen week met Carolien Janssen, Kennisspecialist Woningverhuur bij woningcorporatie Stadgenoot. Carolien is onder andere verantwoordelijk voor het hele proces van inkomenstoetsing. Stadgenoot heeft ruim 30.000 woningen, waarvan 95% in de sociale sector. De gemiddelde huur bedraagt € 516 per maand. Jaarlijks wisselen zo’n 1350 woningen van huurder. Voor komend jaar heeft de minister een flinke wijziging van de inkomensgrens op stapel staan: […]

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een algemeen ziekenhuis dat breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise levert. Het ziekenhuis is een expertisecentrum op het gebied van voeding en bewegen. Daarnaast staat het bekend als het beste topsport- en sportziekenhuis van Nederland. Ziekenhuis Gelderse Vallei moet de komende jaren fors investeren in onder andere verbouwingen en vernieuwingen binnen het ziekenhuis, […]

Verkrijgen borging en arrangeren financiering voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

Typ hier uw vraag...