Finance Ideas cases en opdrachten

De adviseurs van Finance Ideas nemen u graag mee in het proces van onze uitgevoerde cases en opdrachten. Zij geven u inzicht in de uitdagingen, resultaten, werkwijze en mogelijkheden. Direct nieuwe cases en opdrachten in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Cases en opdrachten per onderwerp

50.000 extra middenhuurwoningen. Veel corporaties worstelen om deze opgave uit de Nationale prestatieafspraken te realiseren. De businesscase komt niet uit, het past niet bij de primaire ambities of er is simpelweg geen grond beschikbaar. Het advies van Woonservice IJsselland? Verbreed je horizon. Er zijn meer mogelijkheden dan je in eerste instantie denkt. In een interview met René Rasing, manager financiën, en Saskia Hakstege, […]

Woonservice IJsselland: investeringskracht niet-DAEB versnelt transformatie DAEB

Meer (sociale-) huurwoningen, meer verduurzaming en meer investeren in leefbaarheid: geen kleine ambitie voor Woningstichting Leusden en Eemland Wonen in de regio Eemvallei. Beide corporaties zijn financieel gezond en kunnen individueel de benodigde investeringen financieel gezien op zich prima aan. Ze ervaren de organisatorische slagkracht op individueel niveau echter als te klein voor zo’n grote opgave. De grote investeringen die nodig zijn voor […]

Tips van Woningstichting Leusden en Eemland Wonen over hun fusietraject

Voor de Aw en het WSW is een realistische begroting belangrijk. ‘Doen wat je zegt’ dragen zij de corporatiesector op. Het gemiddelde van de sector ligt op 62% voor nieuwbouw. Toch is er ook een groep van 58 corporaties die tussen de 80 en 120% realiseert. Woonin is daar één van. Ruben Luttikholt, manager financiën en control, vertelt welke keuzes Woonin maakt om […]

Een realisatie-index van 100%, wat is de aanpak van Woonin?

Maar liefst 25% extra groei van de woningvoorraad, bovenop de al 12,5% geplande groei! Hoe krijgt een relatief kleine corporatie als SJHT (ongeveer duizend eenheden) dit voor elkaar? Het antwoord is te vinden in samenwerken, flexibiliteit, inzicht in risico’s en tools om de koers aan te passen. In een gesprek bij SJHT met Wouter van Hemert, directeur-bestuurder, en Peter Visscher, controller, bespreken we […]

SJHT: Strakker je corporatie sturen met scenarioanalyses en een duidelijk financieel kader

De Nationale prestatieafspraken maken regionaal samenwerken een feit. Maar hoe zorg je dat verschillende perspectieven en belangen samenkomen? Hoe houd je rekening met een diversiteit aan risicobereidheid, financiële situaties en middelen van corporaties in de regio? Wat zijn de succesfactoren voor het opzetten van zo’n koepel? Johan Conijn gaat in gesprek met Annemarieke van Ettinger, directeur van Maaskoepel. Wat kunnen andere regio’s leren […]

Maaskoepel over samenwerken en de regionale prestatieafspraken

Denken vanuit de doelmatigheid in plaats van financiële middelen. Dat was het uitgangspunt voor Woonwenz bij haar nieuwe financieel beleidsplan. “Het is interessant om te weten hoe groot de zak geld is en hoe je die zak geld gaat uitgeven”. Maar hoe krijg je dit inzicht? Welke keuzes maak je dan? Hoe ga je om met korte termijn versus lange termijn? In een […]

Woonwenz over de keuzes in haar financieel beleidsplan

Woningcorporatie ZVH heeft haar begrotingsproces dit jaar onder de loep genomen. Wat was de aanleiding? Wat doet deze corporatie nu anders? Welke learnings nemen ze mee? En welke tips en tricks hebben ze voor collega-corporaties? In een gesprek geven Linda Rijper, financieel manager en Kim Frederiks, business controller bij woningcorporatie ZVH, antwoord op deze vragen. Waar lagen de grootste aandachtspunten voor de meerjarenbegroting? […]

ZVH over haar begrotingsproces en tips voor collega-corporaties

Wooninc. en Woonbedrijf werken samen om sneller te verduurzamen. Woonbedrijf ruilde eind december 2022, 442 energiezuinige woningen in Nuenen en Waalre tegen 655 minder energiezuinige woningen van Wooninc. in Eindhoven en Geldrop. Woonbedrijf heeft de financiële ruimte om deze woningen de komende jaren energiezuinig te maken. Hierdoor krijgen de huurders lagere woonlasten en wordt het woongenot vergroot. De ruil is zo opgezet dat […]

Vastgoed ruilen om volkshuisvestelijke vermogen te behouden

Woonpunt wil er zeker(der) van zijn dat bij haar hurende zorgondernemers financieel stabiel en bonafide zijn. Om die reden besloot zij om samen met Finance Ideas een verkennend onderzoek uit te voeren naar de zorgondernemers in haar portefeuille. Hoe ging dat in zijn werk? En hoe ziet zo’n onderzoek eruit? Thery Dirven, verantwoordelijk voor de zorgvastgoedportefeuille van Woonpunt, deelt zijn ervaring. Waarom is […]

Woonpunt over de beoordeling van commerciële zorgondernemers

“Ik ben al 16 jaar werkzaam in de sector. Dit jaar is het voor de begroting wel één van de meest ingewikkelde jaren die ik ooit heb meegemaakt. Wat reken je wel en niet in? Hoe verwerk je de prestatieafspraken? Hoe ga je om met de macro-economische parameters?” Mooiland laat al enkele jaren een second opinion uitvoeren op haar begrotingsproces. Hoog tijd om […]

Mooiland over de second opinion op haar begrotingsproces

Met alle onzekerheden is de begroting dit jaar wel een hele grote uitdaging voor de corporatiesector. Hoe ga je als corporatie om met de oplopende inflatie, energieprijzen en het beleid uit de Nationale Woon- en Bouwagenda? Hoe blijf je financieel gezond op korte én lange termijn? In gesprek met Woonforte duiken we in haar financieel beleid. Gijs van Ooi, manager financiën en bedrijfsvoering […]

Woonforte over haar financieel beleid, prioriteiten en de begroting

Het doel van het financieel beleid is voor Woningstichting Rochdale, Woonforte en Woningstichting de Zaligheden (WSZ) hetzelfde: zoveel mogelijk volkshuisvestelijk realiseren zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Maar op welke manier helpt een financieel beleid hierbij? Welke voordelen halen zij uit het inzicht van de bijstuurmogelijkheden en hoe gaan ze om met de prioriteiten? Voor de antwoorden op deze vragen gingen […]

Financieel beleid: Hoe gaan deze drie corporaties hiermee om?

De niet-DAEB ambities staan bij corporaties steeds vaker op de agenda. De vraag die dan op tafel ligt is: hoe kan de niet-DAEB tak gebruikt worden voor het realiseren van ambities? Rhiant wil slimme keuzes maken met het rendement uit haar vastgoed. Niet-DAEB activiteiten kunnen daarin een bijdrage leveren. Om tot antwoorden te komen heeft Rhiant het niet-DAEB vraagstuk uitgewerkt in drie deelvragen: […]

Rhiant over slimme keuzes maken rondom niet-DAEB

Welwonen uit Enkhuizen is een bijzondere organisatie. Naast het woonaanbod vanuit de woningcorporatie biedt zij de inwoners van Enkhuizen ook welzijnsdiensten. Afhankelijk van de achtergrond van de lezer roept dit vermoedelijk één van de volgende gedachten op: ‘wat interessant, dit is het domeinoverstijgende werken waar in wonen, welzijn en zorg zo veel behoefte aan is!’, of ‘dit mag toch helemaal niet volgens de […]

Welwonen over domeinoverstijgend werken in wonen, welzijn en zorg

Investeringsafwegingen: net zoals bij vele andere corporaties in de sector resulteren ze ook bij Weller in lange interne discussies. Op complexniveau worden projecten afgeschoten terwijl op organisatieniveau de financiële middelen wel aanwezig zijn. Voor Weller was het daarom tijd om hun investeringsstatuut tegen het licht te houden. Tom Hanssen, Portefeuille en assetadviseur en Wiel Pluijmaekers, financieel adviseur praten ons bij over hun nieuwe […]

Weller over het succesvol afwegen van investeringen en haar nieuwe statuut

Domesta is al lange tijd een belangrijke aanbieder van woonzorgvastgoed in de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Zorgvastgoed maakt dan ook een substantieel deel uit van haar portefeuille. Met het oog op de vergrijzing in haar werkgebied heeft Domesta zich als doel gesteld om het aanbod van zorgvastgoed verder te vergroten. Omdat zorgvastgoed specifieke risico’s kent en de wereld van de zorg snel […]

Domesta over haar risicoanalyse zorgvastgoedportefeuille

Risicobereidheid is inmiddels een veelbesproken onderwerp in de sector. Veel corporaties worstelen met het bepalen van een vluchtstrook voor de Aw/WSW-normen. Steeds vaker wordt het financieel beleidsplan opgezet om vanuit een duidelijk kader keuzes te maken. Ook Lek en Waard Wonen heeft een slag gemaakt met hun financieel beleid. Hoe is dit proces verlopen? Waarom was dit onderwerp voor hen urgent? Welke toegevoegde […]

Lek en Waard Wonen over risicobereidheid en haar financieel beleidsplan

Ipse de Bruggen, een gehandicaptenzorginstelling met 400 locaties in Zuid-Holland, heeft een grote lening binnengehaald. De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een krediet van € 100 mln. Het geld is bedoeld voor renovatie en verduurzaming van bestaand vastgoed, en voor nieuwbouw. Het is de tweede keer dat de EIB een Nederlandse gehandicaptenzorginstelling financiert. Begin dit jaar had ’s Heeren Loo de primeur met een […]

financieringstraject met de EIB

Het probleem van het woningtekort wordt steeds groter. Steeds meer woningcorporaties kijken voor de oplossing van het woningtekort naar het uitbreiden van de middenhuur door ongeborgde financiering (commerciële financiering) aan te trekken. Trudo is samen met Wonen Limburg een van de koplopers op dit gebied. In een gesprek met Edwin Jansen, bestuurder bij Trudo, duiken we in deze ‘Slimmer Kopen strategie’ en hoe […]

Trudo over Slimmer Kopen, niet-DAEB en het arrangeren van financiering

Veel zorginstellingen investeren de komende jaren in (vervangende) nieuwbouw. Zorgkantoren willen dat in 2025 de eerste 25.000 extra plaatsen gerealiseerd zijn. Vaak komt hier een externe financieringsbehoefte uit. Zo ook bij Zorggroep Almere. Naast deze forse, maar noodzakelijke groeiambitie, doen zich ook diverse renovatie projecten en een duurzaamheidsopgave voor. Hierdoor was het nodig om extra financiering te arrangeren. Hoe is dit proces verlopen? […]

In gesprek met Zorggroep Almere over investeren en keuzes maken

Typ hier uw vraag...