Finance Ideas cases en opdrachten

De adviseurs van Finance Ideas nemen u graag mee in het proces van onze uitgevoerde cases en opdrachten. Zij geven u inzicht in de uitdagingen, resultaten, werkwijze en mogelijkheden. Direct nieuwe cases en opdrachten in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Cases en opdrachten per onderwerp

Woningstichting Rochdale werkt succesvol aan het versterken van de buurten en heeft haar financiën op orde. Dat betekent niet dat ze nu de randen opzoekt in haar financieel beleid. Voldoende bijstuurmogelijkheden geeft Rochdale handvatten om de financiële continuïteit niet in gevaar te brengen. Toch verwacht Rochdale op de lange termijn geld tekort te komen. Geen verrassende uitkomst, want in het onderzoek over de haalbaarheid […]

Rochdale over financieel beleid, veiligheid en bijstuurmogelijkheden

Veel corporaties stoeien met de omvang van hun financiële ruimte ten behoeve van investeringen. Ze zoeken naar inzicht in langetermijngevolgen voor het maken van beleidskeuzes. Vechtdal Wonen heeft hier een stap in gemaakt met het doorrekenen van scenario’s op strategisch niveau. Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen, praat ons bij over het proces, de keuze van prioriteiten en welke voordelen dit zijn corporatie […]

Vechtdal Wonen: inzicht in langetermijnperspectief geeft sturing en vertrouwen

Magentazorg biedt een integraal aanbod van wonen, welzijn, zorg en behandeling in de regio Noord-Kennemerland. In Oudorp (Alkmaar) is het Expertisecentrum Behandeling en Revalidatie gevestigd. Vanuit deze locatie wordt een volledig aanbod Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en ELV hoog complex in de regio geleverd. Het huidige expertisecentrum dateert uit 1972 en het gebouw is sterk verouderd. Om die reden is Magentazorg voornemens haar huidige […]

Volledige borging voor nieuwbouw Expertisecentrum Magentazorg

’s Heeren Loo is de grootste gehandicaptenzorginstelling van Nederland. Met een werkgebied van bijna 300 gemeenten en 650 locaties is ’s Heeren Loo actief in het hele land. De dienstverlening van ’s Heeren Loo onderscheidt zich door het vermogen om complexe gehandicaptenzorg te verlenen aan een diverse cliëntengroep. Voor de komende jaren heeft ’s Heeren Loo een omvangrijk investeringsprogramma om haar woon- en […]

’s Heeren Loo: arrangeren financiering Europese Investeringsbank

Steeds meer corporaties werken met norminvesteringen als kader voor de beoordeling van investeringsprojecten. Zo ook Eigen Haard, een corporatie die al meerdere jaren ervaring heeft in het werken met norminvesteringen. Judith van der Bijl, manager business en project control, en Marthijn Keijzer, stafadviseur ontwikkeling en zakelijk beheer, vertellen over de overwegingen en de ervaringen van Eigen Haard. Waarom heeft Eigen Haard gekozen voor […]

Norminvesteringen in de praktijk: Ervaringen van Eigen Haard

Zorggroep Almere is een zorgaanbieder actief in Almere en richt zich op eerstelijnsgezondheidszorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en ouderenzorg (VVT). De gemeente Almere kenmerkt zich door een relatief hoge bevolkingsgroei. Dit leidt in de toekomst tot een sterke toename van de vraag naar zorgwoningen en intensieve ouderenzorg. Om hierop te anticiperen heeft Zorggroep Almere in haar strategisch beleid een groeiambitie ten aanzien van ouderenhuisvesting […]

Zorggroep Almere opstellen besluitvorming en arrangeren financiering

Het Parkhuis is een zorginstelling gericht op ouderen in de regio Dordrecht. Zij biedt een breed pakket van wonen, welzijn en zorg. Het coronavirus heeft hard toegeslagen bij het Parkhuis. In iets meer dan een maand tijd is bij een ruime meerderheid van de bewoners op de hoofdlocatie van het Parkhuis een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Hoge aantal besmettingen heeft mogelijk financiële […]

Impact van de coronacrisis op het Parkhuis

De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg (hierna De Zorggroep) is een zorginstelling op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit gebeurt bij de mensen thuis of in één van de vele woon- en zorgcentra. De Zorggroep heeft de ambitie om op korte termijn te investeren in een nieuwbouwlocatie. Om dit te realiseren heeft zij een businesscase opgesteld. Finance Ideas is gevraagd om de […]

De Zorggroep

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) heeft meer dan ooit de aandacht.  Deelnemers, Ngo’s en diverse wetgevende initiatieven vragen steeds meer van pensioenfondsen. Hoe gaat het fonds om met klimaatrisico’s, waarom wordt er nog belegd in bedrijf XYZ en wat is het standpunt rond biodiversiteit? Ad-hoc keuzes leiden tot veel discussies en weinig voortang Het MVB landschap is echter complex, met veel verschillende stakeholders, verwachtingen […]

Wat is de meerwaarde van consistent MVB beleid?

In een eerder artikel lieten wij zien dat de beleidswaarde (sterk) afhankelijk is van de stand van de woningmarkt. Omdat de loan-to-value ratio van Aw/WSW op basis van de beleidswaarde wordt bepaald, zien we relatief lage LTV-ratio’s in hoogconjunctuur en relatief hoge LTV-ratio’s in laagconjunctuur. Op basis van de voorbeeldberekening in het eerdere artikel werd zichtbaar dat de LTV-ratio tot wel 15 procentpunt kan stijgen, […]

Fluctuatie in de beleidswaarde

In 2018 constateerde Wooninc. dat zij behoefte had aan een meer centrale aansturing van de strategie en het beleid met betrekking tot het woonzorgvastgoed. Zij vroeg Finance Ideas haar bij deze professionaliseringsslag te ondersteunen. In nauwe samenwerking met een team van betrokkenen binnen Wooninc. heeft Finance Ideas bijgedragen aan het ontwikkelen van een visie op seniorenvastgoed. Hoe zag dit traject eruit? Corstiaan neemt […]

Ondersteuning portefeuille- en asset management woonzorgvastgoed Wooninc.

Wij spraken afgelopen week met Carolien Janssen, Kennisspecialist Woningverhuur bij woningcorporatie Stadgenoot. Carolien is onder andere verantwoordelijk voor het hele proces van inkomenstoetsing. Stadgenoot heeft ruim 30.000 woningen, waarvan 95% in de sociale sector. De gemiddelde huur bedraagt € 516 per maand. Jaarlijks wisselen zo’n 1350 woningen van huurder. Voor komend jaar heeft de minister een flinke wijziging van de inkomensgrens op stapel staan: […]

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een algemeen ziekenhuis dat breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise levert. Het ziekenhuis is een expertisecentrum op het gebied van voeding en bewegen. Daarnaast staat het bekend als het beste topsport- en sportziekenhuis van Nederland. Ziekenhuis Gelderse Vallei moet de komende jaren fors investeren in onder andere verbouwingen en vernieuwingen binnen het ziekenhuis, […]

Verkrijgen borging en arrangeren financiering voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

René Scholten, Manager Bedrijfsvoering bij Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSH&) over het belangrijkste inzicht van de werksessie. “Als studentenhuisvester zijn we niet gewend om jaarlijks tientallen woningen te bouwen. We hebben één keer in de drie jaar één of meerdere projecten van honderden woningen. Het goed wegzetten in de tijd was van veel groter belang dan we vooraf hadden ingeschat”. Interview met René […]

SSHN Werksessie geeft inzicht in investeringscapaciteit en verduurzamingstrategie

Woongoed Zeist is een woningcorporatie met circa 7.500 woningen. Bij de jaarafsluiting 2017 werden ze geconfronteerd met een vertraging door meerdere factoren, met onvoorziene meerwerkkosten van de accountant tot gevolg. Tijd om de kwaliteitscontrole naar een hoger niveau te tillen. Hoe hebben ze dit aangepakt en wat waren de resultaten? Hendrik, partner van Adlasz, neemt ons mee in het proces. Wat ging er […]

Woongoed Zeist: De toegevoegde waarde van kwaliteitscontrole

Het belang van ESG factoren binnen de beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen neemt al geruime tijd toe. Vanaf 13 januari jl. zijn pensioenfondsen zelfs bij wet verplicht om ESG op te nemen in de beleggingsbeginselen[1]. Binnen de beleggingscategorie vastgoed heeft de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé benchmark op het gebied van ESG. GRESB scoort vastgoedfondsen en -portefeuilles […]

Engagement met beursgenoteerde vastgoedfondsen

Stichting QuaRijn richt zich op ouderen met een zorgbehoefte, variërend van lichte thuiszorg tot zware residentiele zorg in een verpleeghuisomgeving met specialistische kennis en behandelingsmogelijkheden. De locaties in Doorn vullen een belangrijke regionale zorgvraag in, met name gericht op mensen met dementie en met een specialistische zorgvraag. Het vastgoed van deze locaties is echter verouderd en toe aan vernieuwing, zodat QuaRijn haar belangrijke […]

Arrangeren financiering voor nieuwbouw op locatie QuaRijn

Binnen de zorg zijn steeds meer instellingen bezig met de mogelijkheden om hun ecologische footprint te verkleinen en het energieverbruik te verduurzamen. Ziekenhuizen overwegen om stroom op te wekken met zonnepanelen in plaats van met (niet-duurzame) WKK installaties. Het uitgangspunt bij een businesscase is dat deze rendabel is. Daarom moet de investering terugverdiend worden met de besparing op elektriciteit. Door de omvang, het […]

De businesscase van zonnepanelen

Attent Zorg en Behandeling (hierna Attent) is een zorginstelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij levert haar diensten aan met name ouderen in de regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Attent beschikt over circa 10 locaties waar wonen wordt gecombineerd met kwalitatief hoogstaande zorg, waarbij zij een goede naam heeft opgebouwd in de complexe verpleeghuiszorg. Daarnaast levert […]

Financieel toetsen strategisch (vastgoed)beleid van Attent

Het Radboudumc biedt vanuit Nijmegen als universitair medische centrum hoog complexe zorg aan in Nederland. Voor het financieel toetsen van haar strategisch beleid en voor het informeren van haar financiers, maakt Radboudumc sinds dit jaar gebruik van de meerjarenraming van Finance Ideas. De meerjarenraming maakt een forecast voor de winst- en verliesrekening, de kasstromen en de balanspositie, inclusief alle relevante financiële ratio’s. Door […]

Begeleiden traject financiële meerjarenraming Radboudumc

Typ hier uw vraag...