Dynhus: Second opinion op de begroting zorgt voor vertrouwen en efficiëntieCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Ook voor de meerjarenbegroting 2025 – 2028 is de haalbaarheid van ambities weer een aandachtspunt. Voor corporaties met een stevige ambitie geeft een second opinion vertrouwen in de haalbaarheid van strategische doelstellingen. Ook bij  Dynhus was er behoefte aan een kritische blik op de meerjarenbegroting om zo organisatorische processen en de besluitvorming te verbeteren.

Hoe is dit proces verlopen? Wat doen ze nu anders? En welke tips hebben ze voor andere corporaties? In gesprek met Alexander Jaspers, manager Huis & Bedrijf, Boudicca Brouwer-Bosma, business controller, Christina Feenstra, senior medewerker planning & control, bij Dynhus, duiken we in dit onderwerp.

Waarom hebben jullie een second opinion laten uitvoeren?

Voor een onafhankelijke controle op de meerjarenbegroting. Bij Dynhus hechten we grote waarde aan de kwaliteit en consistentie van de aangeleverde informatie. Met name richting de Nationale prestatieafspraken: zijn deze goed verwerkt en verwoord? Maar ook op comfort niveau: zitten we goed qua inrichting en uitkomsten van Wals en de keuzes die we daarbij hebben gemaakt? Binnen de organisatie ontstond behoefte aan een frisse, externe blik om kritische vragen te stellen en een deskundig oordeel te vellen over onze meerjarenbegroting.

Hoe hebben jullie het proces van de second opinion ervaren?

Het proces werd intern zeer positief ervaren, mede dankzij de duidelijke communicatie en de toegevoegde waarde van externe inzichten. Het is fijn dat er vanuit expertise een dubbelcheck is. De uitkomsten van de second opinion zijn ook besproken met de RvC. Dat helpt voor draagvlak bij bepaalde keuzes. Ook daarin merk je dat het van meerwaarde is dat een onafhankelijke externe partij de second opinion uitvoert.

Hoe is het qua timing en documentatie verlopen?

De planning en timing waren cruciaal. We zijn gestart om de planning intern visueel te maken. Dat gaf veel duidelijkheid over welke informatie wanneer beschikbaar moest zijn. Het hele proces zijn we voor de zomer al opgestart. De jaarplanning was dus voor de zomer klaar en dat heeft intern zijn vruchten afgeworpen. Iedereen wist waar hij aan toe was.

Daarnaast hebben we Finance Ideas leesrechten voor Wals gegeven, zodat ze zelf konden grasduinen in de input en rapporten konden uitdraaien. Een hele kluif, maar het heeft ons heel veel tijd bespaard.

Voldeed het eindrapport aan jullie verwachtingen?

Zeker! We hebben hele waardevolle tips en inzichten gekregen. Er waren geen grote verrassingen. Deels komt dit natuurlijk omdat het de tweede keer is dat we een second opinion laten uitvoeren. De geleerde lessen van het jaar ervoor hadden we dus al meegenomen.

Deels komt het ook omdat we al veel zaken eerder hadden besproken en niet pas tijdens het eindrapport. Het is belangrijk om tijdens zo’n traject een continue dialoog te hebben over de bevindingen en het effect ervan op het gehele proces.

Heb je iets gemist in het rapport?

Nee, eigenlijk niet. Alle belangrijke onderwerpen zoals de Nationale prestatieafspraken zijn voorbijgekomen. Het rapport was compleet en evenwichtig, zonder overbodige informatie. De diepgang en focus heeft ons geïnspireerd om ook onze eigen teksten in het boekje van de meerjarenbegroting verder aan te scherpen. Niet zozeer cijfermatig, maar meer vanuit de blik op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we een duidelijkere koppeling met de Nationale prestatieafspraken en zijn de redenen van onze keuzes sterker verwoord.

Een breed scala aan onderwerpen werkt door in de meerjarenbegroting. Er is dan ook een zekere mate van verdieping nodig. Vaak ligt de focus op de ICR en de LTV, maar er is ook een dwarsverband met bijvoorbeeld renterisicobeheer en taxplanning. Die verbanden maken het ingewikkeld, maar komen wel afgewogen terug in het eindrapport, waarbij het een goed leesbare en bondige rapportage blijft. We kregen dat ook terug tijdens onze treasurycommissie.

Wat heeft de second opinion jullie concreet gebracht?

Vertrouwen dat we op de goede weg zitten! Ook efficiëntie en een kwaliteitsslag in het gehele begrotingsproces. De besprekingen waren daarin ook zeer waardevol. Je krijgt net even wat meer informatie over hoe het rapport tot stand is gekomen en waar we rekening mee moeten houden.

Verder is het een goede insteek dat je met specialisten werkt die het verband leggen tussen de ontwikkeling in de omgeving en beleid versus en de financiële consequenties daarvan. Dat zorgt voor veel waardevolle informatie die de efficiëntie ten goede komt. Intern is het niet belastend, waardoor je ook snel tot een resultaat kunt komen. Wat dat betreft zou ik elke corporatie aan willen raden om een second opinion uit te laten voeren. Het is goed regelmatig externe experts mee te laten kijken, zodat je jezelf en je processen blijft verbeteren.

Hebben jullie tips voor andere corporaties die overwegen een second opinion uit te voeren?

Voor nieuwe managers bedrijfsvoering in de sector is een second opinion een uitstekende manier om vertrouwen en zekerheid te krijgen in het proces van de meerjarenbegroting. Staan alle puntjes op de i? Het is lastig om direct volledig op de hoogte te zijn van alle wetten en regelgeving. Het is fijn om daarvoor op een externe partner te kunnen vertrouwen die het geheel net naar een hoger niveau tilt.

Het is belangrijk om dit proces vroeg in de begrotingscyclus in te plannen, zodat er voldoende tijd is voor aanpassingen op basis van de bevindingen.

Vragen over uw meerjarenbegroting?

Heeft u ook behoefte aan een second opinion op uw meerjarenbegroting of ondersteuning bij het opstellen ervan? Lees hier meer over onze mogelijkheden of stel uw vraag direct aan Jeroen Dungelmann.

Wilt u de uitvoerbaarheid van uw beleid over een langere tijdshorizon bezien, dan is het Corporatie PrognoseModel een bruikbaar hulpmiddel.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw meerjarenbegroting

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...