Financiële sturing en beleid

Heldere keuzes, optimale inzet van middelen

Minder middelen en tegelijk torenhoge maatschappelijke opgaven. De uitdaging voor de sector is groot. Er wordt van u verwacht dat u de kwaliteit en het aantal woningen op peil houdt, verduurzaamt, rekening houdt met de leefbaarheid en de huren moeten óók nog betaalbaar blijven… Hoe dan? Het rapport Duurzaam bedrijfsmodel en het rapport Opgaven en Middelen van de Rijksoverheid onderstrepen het probleem waar veel corporaties mee worstelen.

Toch kunt u zelf al de eerste stappen zetten. Onze adviseurs zijn intensief betrokken bij corporaties die integrale sturing aan hun prioriteitenlijst hebben toegevoegd. Hoe? Door uw maatschappelijke bijdragen inzichtelijk te maken. Of door het optimaliseren van rentmeesterschap voor instandhouding van het eigen vermogen, in plaats van af te koersen op de ondergrens. Met het hele proces van integrale financiële sturing of losse onderdelen ervan zoals de het opstellen van beoordelingskaders of de meerjarenbegroting.

Onderdelen van integrale sturing

Integraal sturen: daarbij zijn financiële sturing, vastgoedsturing, portefeuillestrategie, en asset management op een duidelijke manier met elkaar verbonden. Klinkt logisch, maar waar begint u? De grootste uitdaging ligt in de verbinding. Samen met u brengen we stap voor stap het proces in kaart. Samen, zodat we het leereffect versterken en de processen binnen uw organisatie geborgd zijn.

Een kritische blik op uw financiële sturing en beleid

De eerste stap is uw financieel beleid. Bij veel corporaties sluit het huidige beleid niet meer aan bij de actuele situatie. Herkenbaar? Het volkshuisvestelijke beleid mag uw corporatie op termijn natuurlijk niet uithollen. Dit kunt u voorkomen door eisen te stellen aan de kwaliteit van het portefeuilleplan, de kasstromen, de gewenste ontwikkeling van het eigen vermogen en de mate waarin onrendabel geïnvesteerd mag worden.

Hoe gaat u de beperkte middelen optimaal inzetten en zorgt u voor transparante keuzes? Een greep uit de vragen die we samen bespreken:

 • Heeft u bewust de buffers gekozen ten opzichte van externe ratio’s zodat u de financiële continuïteit kunt waarborgen?
 • Wat heeft u voor eigen vermogen nodig voor het realiseren van een duurzaam bedrijfsmodel?
 • Is er aansluiting tussen de financiële strategie en individuele projecttoetsen doordat het gewenste budget voor onrendabele top is vastgesteld?
 • Zijn er financiële bijstuurmogelijkheden bepaald zodat u tijdig en met de juiste middelen kunt bijsturen?
 • Zijn de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven en doelen gedefinieerd en gerealiseerd?
 • Is uw maatschappelijke bijdrage inzichtelijk?
 • Zijn de financiële randvoorwaarden op strategisch niveau vastgesteld?

Vastgoedsturing, portefeuillestrategie, asset management:

Daarnaast kijken we naar de verbinding van de andere onderwerpen. Heeft u de strategische en operationele sturing aan elkaar verbonden? Begin met het stellen van vragen zoals:

 • Heeft uw een portefeuilleplan opgesteld en is de portefeuillestrategie vertaald naar complexbeleid?
 • Sluit uw portefeuille aan bij de wensen van de (toekomstige) huurder?
 • Zijn de doelen van vastgoedsturing en de kaders van financiële sturing vertaald naar het tactische en operationele niveau?
 • Heeft u een investeringsbeoordeling voor inzicht in het optimaal inzetten van beschikbare middelen?
 • Heeft u het rendement van uw vastgoedexploitatie inzichtelijk?

Tip: Voor de financiële toetsen op projectniveau hebben wij een discussiepaper over investeringsbeoordelingen opgesteld.

Kader als blauwdruk voor uw financieel beleid

Al deze vragen en antwoorden leiden tot een sterk en goed doordacht financieel beleid. Dit is direct het kader voor de invulling van goed rentmeesterschap. Een win-win, want zo blijft de financiële continuïteit van uw corporatie nu en in de toekomst geborgd. Bijkomend voordeel is dat u dit direct kunt vertalen naar het tactisch en operationeel niveau. Hierdoor worden kansen en mogelijkheden optimaal benut zonder dat u daarbij ongewenste risico’s loopt.

Nog een paar voordelen? Het kader geeft uw corporatie duidelijkheid, het zorgt voor efficiëntie van de interne processen, is een perfect middel voor de communicatie met de Raad van Commissarissen en te gebruiken bij uw begrotingsproces en investeringsbeslissingen. Besluitvorming bij investeringen gaat dan bijvoorbeeld minder over of een individueel project voldoende financieel presteert, maar meer over of het project bijdraagt aan het realiseren van de portefeuillestrategie binnen de kaders van het financieel beleid.

De meerwaarde voor uw corporatie?

Samen met individuele corporaties en de sector hebben we best practices ontwikkeld die ons in staat stellen snel resultaat te boeken. Die ervaringen en voordelen nemen we mee naar uw corporatie. We denken graag met u mee bij het herijken van uw financieel beleid, financiële scenarioanalyse, doorrekeningen van rendementen en plannen, het aanpassen van financiële statuten en reglementen. Samen maken we het einddoel van iedere stap concreet en meetbaar. Gewoon even sparren? We zijn er ook voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen rondom financiële sturing.

Neem contact op voor de mogelijkheden of stel uw vraag via onderstaand formulier. Bent u op zoek naar tijdelijke extra handjes in drukke tijden? Lees meer over de mogelijkheden voor het inhuren van onze professionals.

Een relevante opleiding volgen?

Via de Finance Ideas Academy kunt u opleidingen volgen over rentmeesterschap, financiële sturing, asset management, investeringsbeoordeling en nog veel meer (met PE-punten voor bestuurders en RvC-leden) . Bekijk hier het overzicht van opleidingen en de beschikbare data.

Stel een vraag over financiële sturing en beleid

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over financiële sturing en beleid

Meer informatie?

Victor Burger

Victor is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing en asset management.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...