Het vernieuwde model investeringsstatuut

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Per maart 2020 is een update van dit model beschikbaar. Wij bespreken de belangrijkste uitgangspunten en wijzigingen.

Uitgangspunten

 • Het modelstatuut is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces moeten maken, te faciliteren. Het model is er niet op gericht om deze gedachtevorming en keuzes te vervangen.
 • De corporatie beschikt over een financieel beleidskader dat voldoende aanknopingspunten biedt om de door de corporatie gewenste ontwikkeling op het eigen vermogen mee vast te stellen. De corporatie heeft bepaald welk budget resteert voor het doen van onrendabele investeringen.
 • De corporatie is in bezit van een kwalitatief goed portefeuilleplan. Voor onbenoemde ingrepen zijn norminvesteringen gedefinieerd, waarmee de transformatieopgave wordt ingevuld. De financiële kengetallen van de norminvesteringen zijn bekend, zodat de woningcorporatie kan beoordelen hoe de volkshuisvestelijke verbetering zich verhoudt met het financiële offer.
 • De corporatie is in bezit van een kwalitatief goede financiële meerjarenbegroting. Het investeringsprogramma dat voortvloeit uit de transformatieopgave is voor ten minste tien jaar doorgerekend[1] en als financieel haalbaar beoordeeld.
 • Het statuut sluit aan op markt- en beleidswaarde uitgangspunten en op de corporatiekasstromen.
 • Finance Ideas heeft één statuut gemaakt, ongeacht omvang van de corporatie en de te beoordelen investeringsportefeuille. Het statuut richt zich derhalve op onderdelen die voor alle corporaties minimaal van belang zijn. Het meerdere (meer fases in het besluitvormingsproces, extra investeringstoetsen etc.) is niet beschreven.

Belangrijkste wijzigingen[2]

 • De definities van SBR-Wonen over onderhoud en verbetering zijn van kracht geworden in de sector. Hier wordt naar verwezen in deze update.
 • Finance Ideas heeft het discussiepaper Investeringsbeoordeling gepubliceerd. Dit leidt tot de volgende aanpassingen:
  • Financiële continuïteit wordt geborgd op portefeuilleniveau. De nadruk van het statuut ligt derhalve op doelmatige uitvoering van het project.
  • Voor het beoordelen op projectniveau wordt minder nadruk gelegd op financiële kengetallen, zoals de IRR als absolute grens. Inzicht in deze kengetallen blijft zinvol. Normering op basis van modelinvesteringen blijft gehandhaafd als signaleringsnorm. Aanpassing van de kengetallen leidt tot aanpassingen in de financiële toetsen.
  • De deltamethode voor het berekenen van investeringseffecten wordt omarmd. De situatie voor en na investeren wordt vergeleken ten behoeve van de financiële kengetallen. Rendementen worden bepaald door het investeringsbedrag in relatie te brengen met de delta (verschil voor en na) in kasstromen/waarde. Dit geeft het zuivere rendement van de investering. Het definiëren van de investering als de inbrengwaarde + kosten van de ingreep, wordt hiermee losgelaten als voorkeursmethode.

Wilt u meer weten over het investeringsstatuut?

Heeft u een vraag over deze uitganspunten of wijzigingen? Of bent u benieuwd naar een voorbeeld model investeringsstatuut? Download het model investeringsstatuut zodat u deze als basis kunt gebruiken. Direct zelf aan de slag? Met de opleiding verantwoord investeren krijgt u meer grip op uw investeringen.

Sparren over Financiële sturing?

Heeft u behoefte aan inzicht in uw maatschappelijke bijdrage? Aan transparante keuzes voor het vaststellen van financiële randvoorwaarden op strategisch niveau? Onze adviseurs denken graag met u mee om de beperkte middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Stel ons een vraag of neem contact op met Daan Vrijmoet.


[1] Bij voorkeur langer dan tien jaar.
[2] Finance Ideas heeft reeds eerder een model investeringsstatuut gepubliceerd. Wij bespreken de belangrijkste wijzingen ten opzichte van de vorige versie (januari 2019)

Stel ons een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Daan Vrijmoet
Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...