Ondersteuning bij het DrieCompartimentenModel

Ondersteuning bij het DrieCompartimentenModel: verschillende smaken

Met het DrieCompartimentenModel kunt u vanuit uw eigen financiële doelstellingen sturen op het borgen van een duurzaam prestatiemodel en daarmee een evenwichtig investeringsniveau. Er zijn verschillende manieren om het model in te zetten en toe te passen binnen uw organisatie.

Opstellen DrieCompartimentenModel: zelf doen of uitbesteden

Met het kosteloze model kunt u eenvoudig vanuit uw eigen meerjarenprognose een analyse maken over uw financiële situatie op lange termijn. Heeft u het model nog niet? Download het hier.

Het is ook mogelijk dat wij een uitgebreidere analyse maken op basis van uw begroting. U ontvangt een rapport met opstellingen voor DAEB en niet-DAEB, inclusief een mondelinge toelichting. Op deze manier raakt u vertrouwd met het gebruik van het DrieCompartimentenModel en kunt u het in de toekomst zelf opstellen, interpreteren en toepassen.

Bestuurlijke bijeenkomst (incompany met PE punten)

Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst bespreken we de uitkomsten van het DrieCompartimentenModel van uw eigen organisatie. Het model is een krachtige visuele tool om het duurzaam presteren en beleidskeuzes in beeld te brengen. We bespreken hoe u de uitkomsten kunt interpreteren en wat bepalend is voor de uitkomsten. Ook welke keuzes u als organisatie hebt om bij te sturen. Het bespreken van dergelijke vragen geeft u inzicht in de kansen van uw organisatie.

Deze bijeenkomst kan ook als incompany-opleiding worden georganiseerd met PE-punten. Dit is vooral interessant als het DrieCompartimentenModel en de gevolgen ervan besproken worden met de RvC. Sommige corporaties betrekken ook de huurdersorganisatie of andere belanghebbenden bij het bespreken van de uitkomsten. Een huurverhoging is beter te begrijpen als belanghebbenden zien dat de opgave groter is dan de middelen van uw corporatie. Neem contact op met Daan Vrijmoet voor de mogelijkheden.

DrieCompartimentenModel verbinden aan uw financieel beleid

Het sturen op kasstromen speelt bij veel corporaties een belangrijke rol in het financieel beleid. Het DrieCompartimentenModel is een concrete oplossing om kasstromen te verbinden aan het duurzaam presteren binnen uw corporatie. In een pilotproject met 15 corporaties is een concreet voorstel gedaan voor het opnemen van het DrieCompartimentenModel in het financieel beleid. Deze concrete handreiking is beschikbaar voor alle corporaties. Wij ondersteunen u graag bij het updaten van het financieel beleid. Lees hier meer over onze diensten rondom financiële sturing.

Maatwerk en opleidingen

Naast gestandaardiseerde toepassingen is het mogelijk om aan andere vragen te voldoen, zoals het verankeren van het model in de planning & controlcyclus. Of extra uitleg voor uw financiële afdeling over het analyseren of het bijsturen van Saldo instandhouding. Neem contact op voor de mogelijkheden of stel uw vraag via onderstaand formulier.

Stel een vraag over het DrieCompartimentenModel

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Meer informatie?

Johan Conijn

Directeur woningcorporaties
Johan is expert op het gebied van financiële sturing.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...