Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Onderhoud: gemiddeld 30% van de huurkasstroom wordt eraan besteed. Hoe gaat u om met de verschillende onderhoudssoorten? Is de kwaliteit van het bezit goed in beeld? Weet u zeker dat de MJOP al het noodzakelijke onderhoud bevat? Kan uw ICR het aan als het budget voor vervanging van badkamer-keuken-toiletten fors omhoog moet? Veel corporaties worstelen met het opstellen en uitvoeren van onderhoud. Daarom […]

tips voor uw meerjarenonderhoudsplanning

Om u te helpen bij het professionaliseren van uw investeringsbeleid hebben we eind vorig jaar het model investeringsstatuut gepubliceerd. Dit model geeft handvatten bij het beoordelen van investeringen en het aangaan van huurverplichtingen. Het is erop gericht u te ondersteunen met de gedachtevorming en keuzes rondom het investeringsproces. Tijdens het webinar dat gehouden werd op donderdag 23 mei jl.. gingen we in op […]

Webinar: Investeringsstatuut voor de zorg

Stelt u zich eens voor… De plek waar u later gelukkig oud wilt worden. Waar woont u? Hoe woont u? Met wie woont u? Hoe brengt u de dag door? Hoe doet u nog mee in de maatschappij? Wat geeft uw leven zin? Wat vindt u belangrijk in uw leven? Waar geniet u dan van? Wie helpt u als dat nodig is? Is […]

Hoe creëer je een optimale woon(zorg)omgeving?

Het was weer raak: wateroverlast door hevige buien zorgt voor schade aan woningen, met name in Limburg. De NOS meldde ondergelopen straten in Gelderland door de zware onweersbuien die plaatselijk zorgde voor 30-50 millimeter regen. Ook de binnenstad van Venlo kreeg volgens NU.nl te maken met hevige wateroverlast tot kniehoogte waarbij verschillende panden schade opliepen. In het Zuid-Limburgse Heuvelland ontstond schade aan woningen […]

wateroverlast zorgt wederom voor schade aan panden

Zorginstellingen worden behoorlijk op de proef gesteld. Het post-covid tijdperk biedt geen rust en stabiliteit voor zorgaanbieders. De arbeidsmarkt blijft krap, recente loonstijgingen vanuit de cao’s landen niet volledig in de tarieven (de ova blijft achter) en de landelijke zorgbudgetten staan onder druk. Hoe ga je hiermee om? Hoe houd je grip op de financiële situatie? Wisselend macro-economisch beleid ten aanzien van zorgbudgetten […]

Hoe stuur je financieel in onzekere tijden?

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Nederlandse inflatie in april 2024 bedraagt 2,6%, kerninflatie 2,3% De inflatie in Nederland bedraagt in april 2,6% (jaar-op-jaar). Dit is een daling ten opzichte van de maand ervoor toen de inflatie 3,1% bedroeg. De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook gedaald naar 2,3% t.o.v. 3,1% in maart. De inflatie in de Eurozone is in april gelijk gebleven […]

ECB hint op renteverlaging in juni, voor de Fed komt dit te vroeg

Het rekenen aan investeringen is een onderwerp dat veel vragen oproept bij zorginstellingen. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag welke financiële kengetallen/toetsen relevant zijn, maar ook om de onderliggende uitgangspunten en rekenregels. We geven u drie tips met betrekking tot het rekenen aan en beoordelen van één van die kengetallen, te weten de IRR-berekening. Wat is een IRR-berekening? Het rendement van […]

Drie tips voor het opstellen van rendementsberekeningen

In het vorige artikel over het rendement op een extramurale zorgwoning, werd al duidelijk dat het rendement van zelfstandig wonen met een volledig pakket thuis (VPT) aan relatieve aantrekkelijkheid wint. Een belangrijke conclusie is ook dat het rendement op zelfstandig wonen met een VPT in het sociale huursegment niet langer per definitie onderdoet voor dat van intramurale zorg met verblijf (de NHC). Die […]

Zorggeschikte woning: fors meer rendementspotentie dan regulier appartement

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategisch beleid mist uw corporatie duidelijke doelstellingen en de benodigde richting voor de uitvoering van de gewenste transformatie van de portefeuille. Daarom stellen ook toezichthouders steeds hogere kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Maar het opstellen van een gedegen strategie is zo eenvoudig nog […]

Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie.

Diverse woningcorporaties ontwikkelen woonzorggebouwen met zorginstellingen. In dat proces komt vroeg of laat het gesprek op de afweging tussen het scheiden van wonen en zorg of de klassieke intramurale zorg met verblijf. Tot voor kort leidde vanuit financieel perspectief de intramurale ouderenzorg met financiering via de normatieve huisvestingscomponent (nhc) eigenlijk altijd tot een beter rendement dan losse verhuur aan de bewoner/zorgvrager. Dit beeld […]

Rendement extramurale zorgwoning haalt intramurale ouderenzorg (bijna) in

Funderingsproblematiek: een onderwerp dat steeds vaker voorbijkomt en die de portefeuille van corporaties raakt. Zo zijn er nieuwe huiseigenaren in Rotterdam die ondanks een positieve bouwkundige keuring spaargeld kwijtraken aan funderingsherstelkosten van hun nieuwe woning en worden er in de veengebieden van Friesland huizen onveilig verklaard. Ook gemeenten worstelen met het onderwerp uit angst voor medeverantwoordelijkheid en financiële aansprakelijkheid. Waarom is dit een […]

impact van funderingsproblematiek

Uit onderzoek van Finance Ideas blijkt dat woningcorporaties en gemeenten moeite hebben om concrete plannen te maken op het gebied van wonen met zorg. Vier op de tien corporaties beschikt inmiddels over een visie op het thema en nog eens drie op de tien werken er aan, maar voor de productie van met name zorggeschikte woningen lopen corporaties nog niet echt warm. In […]

De urgentie van zorggeschikte woonconcepten in vier plaatjes

Al langere tijd staat ter discussie of woningcorporaties een duurzaam prestatiemodel hebben. Deze discussie is medio vorig jaar in een stroomversnelling gekomen toen bij de actualisatie van de Nationale prestatieafspraken (NPA) ook het ministerie erkende dat er geen duurzaam prestatiemodel is. Wij hadden hier al eerder uitwerking aan gegeven door middel van het DrieCompartimentenModel. In de sector worden ook andere benaderingen gehanteerd. Bijvoorbeeld […]

Verbeteringen alleen financieren uit de operationele kasstroom

Sinds 2022 loopt het aantal nieuwbouwwoningen van institutionele beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt terug. De gestegen kapitaalmarktrente, stijging van bouwkosten door inflatie, afname van beschikbaar kapitaal en de verhoging van de overdrachtsbelasting maken het voor binnenlandse en buitenlandse institutionele beleggers minder aantrekkelijk. Het voornemen om de middenhuur te reguleren zorgt voor een extra onzekere factor. Waarom investeert deze groep minder? Wat zijn de […]

Institutioneel investeringsklimaat Nederlandse huurwoningen

Afgelopen vrijdag is een extra update van het handboek marktwaardering verschenen. De update is gedaan naar aanleiding van een vergelijk tussen basis en full waarderingen. Daaruit bleek dat in bepaalde gevallen sprake was van een te hoge basiswaardering. In dit artikel een kort overzicht van de aanpassingen. Hogere disconteringsvoet leidt tot lagere waarde In de update van het handboek is de hoogte van […]

Update handboek marktwaardering 2023

Eind vorig jaar werden de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s gepubliceerd. In dit rapport zijn de klimaatscenario’s voor Nederland vertaald vanuit de nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten van het meest recente IPCC-rapport (2021). Met behulp van klimaatmodellen zijn de gevolgen van de uitstoot van CO2 door mensen op het toekomstige klimaat berekend. De boodschap: “Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen”. De waarschijnlijkheid van extreem weer neemt […]

Nieuwe klimaatrisico’s KNMI voorspellen zwaardere weersextremen

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Nederlandse inflatie in februari 2024 2,7%, kerninflatie 2,9% De inflatie (HICP) in Nederland bedraagt in februari 2,7% (jaar-op-jaar), een daling ten opzichte van de maand ervoor (3,2%). De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook verder gedaald naar 2,9%. In februari daalde de inflatie in de Eurozone tot 2,6%. Ook de kerninflatie is gedaald tot 3,1% in februari […]

Verlagingen van beleidsrente verwacht in komende kwartalen

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Het model is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces kunnen maken, te faciliteren (niet om deze gedachtevorming en keuzes te vervangen). Afgelopen zomer is een update van dit model beschikbaar […]

Vijf kritische succesfactoren voor de herijking van uw investeringsstatuut

De onderhandelingen over de nieuwe cao’s in de zorg had vorig jaar veel voeten in de aarde. De cao-loonstijging was en is nodig om de verloren koopkracht te herstellen als gevolg van de hoge inflatie. Daarnaast hebben de nieuwe loonafspraken bijgedragen aan een verkleining van de loonkloof tussen zorgfuncties en vergelijkbare beroepen in Nederland[1]. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met een forse stijging van […]

Beloning in de zorg: dilemma voor beleidsmakers

De eerste maanden van het jaar staan in het teken van het opstellen van de jaarrekening. Een tijdrovende klus die veel tijd en aandacht vraagt. Desalniettemin is het een ideaal moment voor het opstellen van een meerjarenraming. In dit artikel geven we u vijf redenen waarom dit juist nu relevant is. #1 De jaarrekening vormt het uitgangspunt voor de meerjarenraming Zorginstellingen zitten middenin […]

5 redenen waarom je nu de meerjarenraming moet opstellen

Typ hier uw vraag...