Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

De steunmaatregelen houden het resultaat van ziekenhuizen het afgelopen jaar op peil. De onderliggende kasstromen zijn echter gedaald vanwege een toename in personeelslasten. Hierdoor is er minder ruimte voor investeringen. De lage investeringscapaciteit zorgt dat de lange termijn houdbaarheid van de sector onder druk staat. Dit blijkt uit de resultaten van de ZorgRating Benchmark die zijn geanalyseerd door Finance Ideas, waarbij de cijfers […]

Lange termijn houdbaarheid ziekenhuizen onder druk

De zeer lage rentetarieven waar zorginstellingen, bedrijven en particulieren momenteel van profiteren blijven als het aan de ECB ligt op korte termijn in stand. Afgelopen donderdag (9 september 2021) besloot de centrale bank het tempo van haar opkoopprogramma in verband met de pandemie (PEPP) het komende kwartaal te verlagen maar nog niet af te bouwen. Beleid op andere sturingsmechanismes die gebruikt worden om […]

De ECB verrast (nog) niet

Gaat uw zorginstelling de komende jaren investeren in (vervangende) nieuwbouw? Grote kans dat hieruit een externe financieringsbehoefte volgt. Of het nu om één specifiek project gaat of een meerjarenprogramma vol projecten, een goede voorbereiding is het halve werk! Met ons stappenplan voor het aantrekken van financiering kunt u voortvarend aan de slag en toewerken naar de meest gunstige financieringscondities voor uw zorginstelling. De […]

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Wat is het onrendabele top budget (ORT-budget) dat ik de komende jaren kan inzetten zonder in de financiële problemen te komen? Een cruciale vraag voor woningcorporaties. Vooral omdat individuele investeringsprojecten zelden (nooit?) een acceptabel rendement opleveren. De vraag die u voor uzelf wilt beantwoorden is dus niet hoeveel verdien ik op mijn investeringen, maar hoeveel ben ik bereid op te offeren. Met het […]

Veelgestelde vragen over het ORT-budget

In het onderzoek over de haalbaarheid van de opgaven en middelen blijkt dat een groot deel van de sector de maatschappelijke opgaven op de langere termijn niet kan realiseren. Corporaties zijn zoekende naar een optimaal evenwicht tussen het maximaal realiseren van volkshuisvestelijke ambities en het waarborgen van financiële continuïteit. Een goed financieel beleid geeft de strategische kaders voor de invulling hiervan. In het vorige artikel […]

hoeveel stuurkracht heeft uw corporatie

Er is onduidelijkheid in de sector ontstaan over de ‘toelichting onderhoud in de meerjarenbegroting en beleidswaarde’, zoals gepubliceerd op 22 juli jl. door het Aw en WSW. Hierbij een korte samenvatting. Onderhoud niet structureel uit onderhoudsbegroting In de toelichting wordt aangegeven dat onderhoud (dat in de toekomst als ingrijpende verbouwing wordt uitgevoerd) niet structureel uit de onderhoudsbegroting mag worden gehaald, omdat dit de […]

Onduidelijkheid over onderhoud in meerjarenbegroting en beleidswaarde

In het klimaatakkoord is afgesproken dat tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen zijn verduurzaamd. Ingrepen die zich zouden moeten terugverdienen via de energierekening. Er wordt door de overheid en marktpartijen enthousiast aan de opgave gewerkt en toch komt verduurzaming van de gebouwde omgeving maar langzaam op gang. Er wordt duurzaam geaarzeld in de woningmarkt. Vooral in de koopwoningmarkt ontstaat er nauwelijks […]

Essay: Ruim Baan voor Groene Ruimte

Een academische literatuur over de componenten van financieringsruimte voor verduurzaming in de koopwoningmarkt: energielasten, transactieprijzen en de discontovoet. Een samenwerking tussen Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg, Piet Eichholtz, hoogleraar financiering en vastgoed aan de universiteit Maastricht en partner bij Finance Ideas en Max van Son adviseur bij Finance Ideas. Over de literatuurstudie Er bestaat veel onderzoek naar de economische […]

Literatuurstudie: Groene ruimte

Asset management is een veel besproken onderwerp in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen op financiële en maatschappelijke prestaties wordt een belangrijk doel van asset management over het hoofd gezien. Zonde, want dit derde doel maakt nu juist het verschil voor corporaties. Een integrale […]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Finance Ideas heeft de afgelopen jaren vele zorginstellingen (van ziekenhuis tot VVT-instelling) begeleid bij het arrangeren van financiering. Wij hebben in die jaren vele kredietovereenkomsten en voorwaarden voorbij zien komen. Door de diverse ontwikkelingen binnen de deelsectoren is het verkrijgen van financiering een steeds grotere uitdaging. De financiële convenanten veranderen (eisen die de bank stelt aan de financiële ratio’s). Ook zien we dat […]

Let op uw financiële convenanten

Eind juli hebben wij de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de meerjarenbegroting en dPi2021 uitgelicht. Hierbij stonden wij onder meer stil bij de effecten van de herinrichting van de borg op de in te rekenen obligo. Het in te rekenen obligo ligt met jaarlijks 0,167% aanzienlijk hoger dan het in te rekenen obligo voor de begroting 2020 (jaarlijks gemiddeld 0,032%). Hier staat echter […]

Leegwaardestijging 2020-2022 is een feestje: bepaal zelf hoeveel slingers u ophangt!

Mede onder invloed van dubbele vergrijzing ontwikkelen corporaties steeds vaker zelfstandige woningen die geschikt zijn om zorg in te verlenen. En dat is goed nieuws, want bouwen voor senioren voorziet in een grote maatschappelijke behoefte en creëert in potentie de meeste doorstroming in de woningmarkt (zie ons eerdere artikel ‘Bouw voor ouderen’). Er is echter meer goed nieuws. Door goed na te denken […]

Zorggeschikte zelfstandige woningen: hogere waarde door collectief verhuren?

Door een verwachte bevolkingsgroei naar 19,3 miljoen inwoners in 2050 kampt Nederland met een dreigende woningcrisis. De nieuwbouw loopt achter als het gaat om het verminderen van het aanbodtekort. Wat zijn de oorzaken? Onze analyse suggereert dat we niet alleen de verwachte huisvestingsbehoefte onderschatten, maar ook de prioriteiten bij de toewijzing van grond moeten ombuigen. Schaarste in woonland is een politieke keuze. Is […]

De Nederlandse woningmarkt: tekorten en oorzaken

SBR Wonen heeft afgelopen vrijdag een nieuwsbrief gestuurd met een aantal onderwerpen dat impact heeft op uw langjarige financiële positie. Wij zetten de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij. Parameters dPi2021 De nieuwe parameters zijn gepubliceerd. Voor de prijsinflatie, loonstijging en bouwkostenstijging valt op dat de tweede helft van de voorspelling lager ligt dan vorig jaar, terwijl de korte termijn ontwikkeling juist […]

Aw & WSW inzake meerjarenbegroting en dPi2021

De komende periode staat bij de meeste corporaties in het teken van de nieuwe begroting. Een goed moment om te kijken of het interne financiële normenkader nog passend is voor uw corporatie. Afgelopen jaar heeft de toezichthouder namelijk de normen voor de solvabiliteit en de LTV verruimd. Hierdoor is er vernieuwde aandacht voor de financiële normen in de sector. In dit artikel duiken […]

4 Scenario-analyses voor normenkader en begroting: Hoe en wat?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel: wat als de rente stijgt is een historisch perspectief geschetst en hebben we gezien dat als de rente stijgt, deze gemiddeld met 1% stijgt in drie jaar. Maar ook een stijging van bijna 4% in drie jaar is al eens voorgekomen. Staat ons een doemscenario met een rente van […]

Maar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Het model is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces moeten maken te faciliteren. Het model is er niet op gericht om deze gedachtevorming en keuzes te vervangen. Per juli 2021 […]

vernieuwde model investeringsstatuut

Het vernieuwde model investeringsstatuut is gereed! Het inrichten van het investeringsproces en het formuleren van de kaders blijft een uitdaging. Om dit proces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. De meest recente veranderingen aan de hand van de discussiepaper over investeringsbeoordelingen zijn in deze blauwdruk meegenomen. De financiële toetsen zijn gebaseerd op beleidswaarde […]

model investeringsstatuut

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Finance Ideas een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de waarderegeling van de NAM. Afgelopen week zijn de uitkomsten van ons onderzoek samen met een plan van aanpak over de compensatie voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen naar de tweede kamer gestuurd. Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, Max Lipsch  en Rense […]

Conclusies eindrapport onderzoek waarderegeling NAM

De uitbreiding die zorginstellingen verwachten te realiseren ligt ver onder de benodigde capaciteit. TNO prognosticeerde eerder een groei van 37% in Wlz-cliënten, de ondervraagde zorgfinancials houden echter rekening met een uitbreiding van maar 8%. De gewenste 25.000 additionele verpleeghuisplekken van minister Hugo de Jonge lijken hierdoor dan ook niet haalbaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar […]

Instellingen ouderenzorg lijken uitbreidingsopgave niet te gaan realiseren

Typ hier uw vraag...