Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg

De minister van Financiën heeft op 10 juli 2019 het besluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd. In dit besluit is opgenomen dat corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden vanaf 1 januari 2020 aangemerkt worden als organisaties van openbaar belang (OOB). De OOB-status heeft grote gevolgen voor de controle op de jaarrekening. Gevolgen voor de controlerend accountant Voor de controlerend accountant heeft de OOB-status van corporaties aanzienlijke gevolgen: Er […]

Corporaties krijgen vanaf 2020 de OOB-status

Op 9 juli 2019 heeft de Minister van VWS het rapport ‘Uitkering van dividend door zorgaanbieders’ naar de Tweede Kamer gestuurd. SiRM en Finance Ideas schreven het rapport in opdracht van VWS. Het onderzoek bestaat uit twee delen; een praktijk- en effectanalyse. Voor- en nadelen van dividend uitkeren door zorgaanbieders Als zorgaanbieders dividend mogen uitkeren, kunnen ondernemers nieuwe zorgaanbieders starten. Bestaande zorgaanbieders kunnen […]

Onderzoek ‘Dividend uitkeren in de zorg’ naar Tweede Kamer gestuurd

SIRM en Finance Ideas onderzochten het uitkeren van dividend in de zorg in opdracht van VWS. De Minister heeft dit rapport op 9 juli 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De reden voor het onderzoek In het algemeen geldt dat uitkeren van dividend is toegestaan voor extramurale zorg en is verboden voor intramurale zorg. Er gaan geluiden op om de mogelijkheden tot dividenduitkering […]

Onderzoek: Dividend uitkeren in de zorg

Zorginstellingen kunnen ten aanzien van hun huisvesting traditioneel kiezen tussen twee opties: huren of eigendom. Binnen de zorg komen zowel huur als eigendom veelvuldig voor. Ziekenhuizen hebben het vastgoed, vanwege het specifieke karakter, veelal in eigendom. Binnen de Wlz en GGZ is een grotere spreiding te zien tussen huur en eigendom. Indien een Wlz-instelling huurt, is dit meestal van een woningcorporatie. Zorgvastgoed wint […]

Sale- and leaseback wint terrein als alternatieve financiering

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft 2 juli jl. een verkenning uitgebracht omtrent de particuliere woonzorg voor ouderen. Hiermee geeft zij meer zicht op het onderwerp en de betrokken partijen. Wij zetten de belangrijkste bevindingen van het SCP hieronder op een rij. Sterke groei particuliere woonzorgsector in Nederland Nederland kent naar verwachting minimaal 300 particuliere woonzorglocaties voor ouderen. Hier kunnen 5.400 ouderen […]

SCP onderzoekt de particuliere woonzorg voor ouderen

De afgelopen jaren werd de VVT-sector gekenmerkt door financiële tekorten. In 2016 rapporteerde 41 procent van de instellingen met een omzet boven de 3,5 miljoen euro een negatief resultaat. Twee jaar later, in 2018, is dit percentage gedaald naar ongeveer 14 procent. De gemiddelde solvabiliteit steeg in diezelfde driejaars-periode van 37 procent naar 43 procent. Figuur 1 geeft het verloop van zowel het […]

Financiën VVT-sector verbetert, stijgende personeelskosten zorgwekkend

BZK, Aw en WSW hebben op 3 juli de definities voor onderhoud, verbeteringen en beheer gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste consequenties voor u op een rij gezet. Belangrijkste consequenties voor corporaties De definities voor onderhoud en verbeteringen moeten in de begroting en dPi van dit jaar worden meegenomen. Dit geldt zowel voor de beleidswaarde, balans, winst-en-verliesrekening als kasstroomoverzicht. Voor de jaarrekening 2019 moet […]

Definities voor onderhoud en beheer gepubliceerd

Zorginstellingen verwachten de komende periode weer meer te investeren. Ruim 63% van de respondenten van de drieëndertigste Financiële Zorgthermometer denkt meer tot aanzienlijk meer te gaan investeren in vastgoed dan de afgelopen vijf jaren. Ruim 42% van de respondenten geeft echter aan dat de geraamde investeringsbedragen vanwege stijgende bouwkosten ontoereikend zijn. Circa 20% van de zorginstellingen zet daardoor investeringen ‘on hold’ of stellen […]

Stijging bouwkosten zet investeringen in zorg onder druk

Afgelopen vrijdag, 28 juni 2019, heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het is de kabinetsreactie op het concept Klimaatakkoord van december 2018 dat vanuit de klimaattafels aan het kabinet was aangeboden. Het Klimaatakkoord wordt de komende maanden doorgerekend door de planbureaus en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Voor het einde van het jaar wordt het definitieve Klimaatakkoord verwacht. Beperkte wijzigingen Klimaatakkoord […]

Het Klimaatakkoord opgave corporaties ongewijzigd

Hoe om te gaan met klimaatrisico’s in vastgoed? Klimaatrisico management is een veel besproken thema.  Hoe kunnen klimaatrisico’s potentieel je vastgoed en vastgoedbeleggingen beïnvloeden? En nog belangrijker, hoe kun je hier zelf mee omgaan? In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met partner en hoogleraar vastgoed en financiën Piet Eichholtz over klimaatrisico’s en vastgoed. De podcast bestaat uit de volgende delen: Deel 1 […]

Piet Eichholtz over klimaatrisico’s en vastgoed

“Jaarlijks gaan we met tientallen tot honderden bedrijven waarin we beleggen in gesprek om hen aan te zetten tot een duurzamer beleid.” Dat lees je in bijna elk pensioenfonds jaarverslag. Vervolgens wordt verwezen naar een uitgebreid verslag van de externe dienstverlener van al die engagement gesprekken. Maar laat ik eens een gewetensvraag stellen: welke drie aansprekende voorbeelden uit dat verslag weet je zelf […]

Drie redenen om het MVB-engagement beleid te heroverwegen

Een bericht van een klimaatactivist die wat ‘wishful words’ richting actuarissen uitspreekt? Niet nodig, want deze risk alert komt toch echt uit eigen koker. Van de Britse AG-zusterorganisatie The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) om precies te zijn[1]. Zij onderschrijven dat er een groeiende hoeveelheid bewijs is dat klimaatrisico’s een materieel risico zijn voor de toekomstige financiële stabiliteit. Tijd dus (en onder […]

10 manieren om invulling te geven aan klimaatrisico management

Op woensdag 2 oktober organiseert Finance Ideas samen met Pensioenfonds IBM een kennissessie over ESG in fixed income in de praktijk. Een middag waarin we samen brainstormen over dit thema. Wat kunt u verwachten? Tijdens deze middag praten we samen over onderwerpen zoals: Wat zijn de voor- en nadelen van green bond mandaten? Hoe verifieer ik of een green bond wel echt green […]

Kennissessie ESG in fixed income in de praktijk

Woningcorporaties zijn een grote bezitter van woon-zorgvastgoed. Binnen dit domein zorgen ontwikkelingen zoals het ‘scheiden van wonen en zorg’ voor een wijzigend risicoprofiel van dit vastgoed. Mogelijk leidt dit zelfs tot een transformatieopgave. Maar over welke omvang hebben we het nu eigenlijk? En voor welke specifieke uitdagingen zorgt het woon- zorgvastgoed? De cijfers uit Corporatie in Perspectief (CiP) 2017 schetsen een duidelijk beeld: […]

Woningcorporaties grootste bezitter woon-zorgvastgoed

Het investeringsniveau in de zorgsector heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Alle deelsectoren ervaren druk op de omzet en hebben om die reden minder geïnvesteerd. Zorginstellingen moeten echter wel blijvend investeren om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te kunnen voldoen aan de toenemende en zwaardere zorgvraag. Uit de meest recente Financiële Zorgthermometer blijkt dat ruim 50% van de […]

Wat is de toegevoegde waarde van WFZ-geborgde financiering?

U heeft een investeringsopgave liggen en de wens hiervoor deels externe financiering aan te trekken. Het verkrijgen van financiering is een omvangrijk en langdurig traject. Hoe ziet zo’n proces eruit en hoe kunt u een dergelijk traject zo efficiënt mogelijk doorlopen? Finance Ideas heeft een stappenplan opgesteld, dat inzage geeft in de verschillende onderdelen die doorlopen moeten worden in een financieringstraject. Het stappenplan […]

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Op 15 mei is een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgesloten. In Amersfoort hebben 32 organisaties de deal getekend. Het is de tweede keer dat partijen zich committeren aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland. Waarom is de Green Deal belangrijk? Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Minstens vijf procent van de totale CO2-uitstoot […]

Green Deal: concrete afspraken verduurzaming in de zorg

Langzaam maar zeker komt de zomervakantie in zicht. Voor velen zijn de stijgende temperaturen een aankondiging van een periode waarin de werkdruk wat afneemt en het aantal e-mails en telefoontjes op een comfortabel(er) niveau komt. Of dat ook voor asset managers bij woningcorporaties zo is, valt nog te bezien. Bij menig asset manager zien we vanuit onze advisering juist in deze periode het […]

De jaarcyclus van asset management

De druk op de corporatiesector om te investeren in de woningvoorraad en het betaalbaar houden van de huurprijzen is groot. Er zal de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden om het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen terug te dringen. Maar ook in de niet-DAEB tak doet de politiek nu een beroep op corporaties om te investeren in extra woningen voor het middenhuursegment. Tegelijkertijd hebben corporaties een gigantische investeringsopgave in de bestaande woningvoorraad. De komende 30 jaar zal er elk […]

Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

Woningcorporaties hebben met ingang van dit jaar te maken met een nieuw begrip in hun financiële huishouding: de beleidswaarde. Deze manier om de waarde van woningen te bepalen voor de vaststelling van onder meer de solvabiliteit is door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het leven geroepen. Veel corporaties vinden […]

Bruikbaarheid nieuw waardebegrip in twijfel getrokken door corporaties
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...