Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Direct het nieuws in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Wat zijn de deadlines voor het komend jaar? Wanneer moet u de portefeuillestrategie gereed hebben of uw jaarrekening en de dVi? Wanneer maken de Aw en het WSW de normering bekend, zodat u kunt starten met de begroting 2020? Wat is de verwachte ingangsdatum van de Warmtewet? Onze adviseurs hebben de belangrijke data voor u op een rij gezet.   Wat zijn de […]

finance-ideas-jaarkalender-2019

Het is weer die tijd van het jaar waar u op een aantal zeer specifieke dossiers de discussie met de accountant aangaat. De laatste jaren wordt in het jaarrekeningdossier veel tijd besteed aan omzetverantwoording, met name in de jeugd en WMO. Ook de Wet Normering Topinkomens blijft een dossier waarbij iedereen zich eigenlijk afvraagt of het de tijd en de kosten nog wel […]

Wat zeggen de richtlijnen van de RJ nu over de impairment

Bent u de eeuwige discussie met uw accountant zat? Heeft u het gevoel dat u met een te hoge disconteringsvoet rekent, maar kunt u dit niet verantwoorden richting de accountant? Finance Ideas heeft een eenvoudige en gratis rekentool ontwikkeld, waarmee u een onderbouwde disconteringsvoet kunt vaststellen. Disconteringsvoet zeer bepalend voor de bedrijfswaarde De bedrijfswaarde wordt berekend door de toekomstige kasstromen (zorg en vastgoed) […]

Bereken eenvoudig de disconteringsvoet voor de bedrijfswaarde met onze gratis tool

De kerstvakantie is voorbij. Met mooie herinneringen aan de ‘verplichte’ (maar toch altijd weer gezellige!) familiebezoeken en overige festiviteiten kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Er staat immers een volgende verplichting voor de deur: (het afronden van) de jaarrekening en de impairmenttoets. Met deze 7 tips kunt u de bedrijfswaarde snel afvinken. Tip 1: Neem de kasstromen uit vastgoedexploitatie […]

7 tips voor het berekenen van uw bedrijfswaarde

Met de wereldwijd groeiende zorgen over het klimaat en de onomkeerbare schade die wordt toegebracht aan ons ecosysteem, neemt de vraag naar duurzame financiële instrumenten sterk toe. De laatste jaren zijn er dan ook meerdere financiële producten ontstaan die zich toespitsen op een verduurzaming van de economie. Eén van deze producten is de groene obligatie. Grote kans dat u er al eens van […]

Groene obligaties: de weg naar een duurzame toekomst?

De invoering van de herziene Woningwet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat corporaties zich zijn gaan focussen op hun primaire kerntaak in de DAEB tak. Dit blijkt ook uit het recent door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gepubliceerde sectorbeeld 2018. Door de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten is de investeringscapaciteit voor DAEB projecten paradoxaal genoeg ingeperkt. In de praktijk blijkt dat corporaties nauwelijks […]

Vijf manieren om te investeren in de kerntaak met behulp van dood kapitaal

Kijken jullie ook ieder jaar uit naar het verschijnen van het Sectorbeeld van de Aw? Net zoals vroeger: dat je ’s morgens om vier uur wakker wordt en niet kan wachten tot je naar beneden mag om te zien wat in je schoen zit? Of dat je staat te popelen om de cadeaus onder de kerstboom open te maken. Waarschijnlijk niet. En toch […]

De elf lessen en adviezen uit het Sectorbeeld 2018

Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan twee veel besproken thema’s worden in 2019. Op de valreep van 2018 is het (concept)klimaatakkoord gepresenteerd. Dat ligt nu bij de nationale rekenmeesters en moet in 2019 tot een definitief akkoord leiden. Er is goede hoop dat er voldoende maatregelen zijn voorgesteld om te komen tot de benodigde 49% CO2-reductie in 2030. Het hete hangijzer lijkt te worden wie […]

Investeren in betaalbaarheid en duurzaamheid

Het nieuwe jaar is van start. Voor veel mensen is dit vaak ook een moment om weer goede voornemens te maken. Meestal komt dat erop neer dat mensen volgend jaar dingen anders willen doen dan ze dit jaar hebben gedaan: meer sporten, minder snoepen, stoppen met roken, afvallen, meer sparen , meer tijd met familie en vrienden doorbrengen enzovoorts. Veel van die voornemens […]

Goede voornemens vragen om gedragsverandering

Woningcorporaties ontvangen gemiddeld € 523 per woning per maand aan huurinkomsten (bron Sectorbeeld 2018 en Sectorbeeld 2016). Wat gebeurt er met deze inkomsten en hoe is dit beeld gewijzigd over tijd? Verhuurderheffing wordt betaald uit kostenbesparingen In onderstaande grafiek is de operationele kasstroom uitgedrukt in maanden (kleine posten niet meegenomen). Van de 12 maanden huur resteert na aftrek van de operationele kosten ongeveer […]

Waar blijft de huur?

In het eerste kwartaal van 2019 stellen de Aw en het WSW de definitieve normen vast voor de financiële ratio’s. Onze voorspelling is dat de loan-to-value (LTV) wordt versoepeld. Wij hebben net als u geen glazen bol, daarom geven wij u hierbij de belangrijkste argumenten. Wij zijn benieuwd of u deze analyse deelt. Reden 1: verzachten van een lastig pakket De Aw en […]

Kerstcadeau een ruimere LTV-norm

De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW hebben op 12 november 2018 hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de toezichthouders uitgebreid in op de gezamenlijke toetsingsonderwerpen en de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd. De toezichthouders richten zich bij de beoordeling op de financiële positie, de portefeuillestrategie en de inrichting van governance. De risico’s van deze onderwerpen worden […]

Voldoet uw portefeuillestrategie aan het beoordelingskader?

Waarom is er een verschil tussen onderhoud en investeren? Waarom niet alles als uitgaven zien? Thuis vraag ik ook niet aan mijn vrouw hoeveel we dit jaar aan onderhoud aan het huis gaan uitgeven en hoeveel we investeren. Elke euro die we uitgeven, is gewoon een uitgave. Maar voor woningcorporaties is dat echt anders. Stel dat uw pensioenfonds geen onderscheid aanbrengt en alles […]

Tien redenen waarom het verschil tussen onderhoud en investeringen er in 2019 wel toe doet

De afgelopen jaren zijn de rentes tot historisch lage waarden gedaald, met negatieve korte marktrentes tot gevolg. Toch denkt men dat de rente zijn recordlaagte nadert (of al heeft bereikt). Althans, dat is de verwachting op basis van verscheidene ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zien we in de Verenigde Staten en wat zijn de verwachtingen voor ons in de komende periode? Renteontwikkeling in Verenigde Staten […]

Renteschommelingen als gevolg van monetair beleid

Terugkijkend naar de afgelopen weken blijkt maar weer dat financiële continuïteit geen vanzelfsprekendheid is. Individuele financiële prestaties en risico’s spelen de laatste jaren een grotere rol. Een aantal jaar geleden waren het de faillissementen van Zorggroep Passana, Ruwaard van Putten Ziekenhuis en TSN die veel aandacht kregen. Meer recent zijn het de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart die het thema van financiële continuïteit in […]

Lichte stijging aantal faillissementen in de zorg

De kerstvakantie komt er weer aan. Na het afronden en de goedkeuring van de begroting kunt u genieten van een welverdiende rust. In de tweede week van januari begint de drukte van het jaarrekeningtraject namelijk weer. En alsof het al niet complex en hectisch genoeg is, is er ook weer dat ene ‘moetje’ dat de nodige irritaties opwekt. Deze irritaties ontstaan met name […]

Hij komt er weer aan! De bedrijfswaardeberekening

Het besparen van energie is altijd goed, maar welke maatregelen zijn voor woningcorporaties toekomstbestendig? Hoe zorgt u ervoor dat u op weg naar CO2-neutraal in 2050 geen dingen doet waarvan u later spijt krijgt? Hierbij tien maatregelen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze maatregelen zijn in bijna alle situaties toe te passen, behalve bij sloop of renovatie naar nieuwstaat. Bewust omgaan met energie gaat verspilling tegen en kan voor forse besparing zorgen.

10 no-regret verduurzamingsmaatregelen, daar krijgt u geen spijt van

8 stappen voor het opstellen van uw ESG beleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema geworden voor pensioenfondsen. Stakeholders en toezichthouders verwachten dat er bij het beleggingsproces aandacht wordt besteed aan en gecommuniceerd wordt over Environmental, Social en Governance (ESG) factoren. Maar op welke wijze kan dit worden geïmplementeerd? In dit artikel nemen beschrijven we de acht stappen ten aanzien van het opstellen van uw ESG beleid. Stap 1: zet het […]

8 stappen voor het opstellen van uw ESG beleid

In plaats van beleggingstitels uit te sluiten van het beleggingsuniversum, kiezen institutionele beleggers steeds meer voor een duurzame samenwerking met de organisaties waarin zij beleggen. Deze strategie, veelal ‘engagement’ genoemd, is ontstaan vanuit de gedachte dat een constructieve samenwerking meer effect sorteert dan het negeren van organisaties. Uiteraard is de samenwerking tussen beleggers en organisaties ten aanzien van de financiële prestaties een bestaand […]

Drie manieren om engagement te implementeren in uw beleggingsportefeuille

Afgelopen week organiseerde het ministerie van BZK een bijeenkomst over marktwaarde en beleidswaarde. Een mooi moment om de aanwezige 375 corporatiemedewerkers, accountants en adviseurs te informeren over de beweegredenen van BZK, de Aw en het WSW met betrekking tot de overgang naar marktwaarde en beleidswaarde. Het (logischerwijs) nogal sterk financieel georiënteerde verhaal van de dag werd een aantal keren aangevuld door bestuurders die […]

Sturen op maatschappelijke meerwaarde
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...