Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Vanaf 2020 organiseert Finance Ideas het treasurynetwerk voor de langdurige zorg en de GGZ. Dit netwerk bestaat al meer dan 10 jaar en komt elk kwartaal een dag bij elkaar om bij te praten over treasury gerelateerde ontwikkelingen binnen de sector. Wat is het treasurynetwerk? Het treasurynetwerk is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken. […]

treasurynetwerk

Het is inmiddels algemeen bekend dat de stijgende levensverwachting de komende tien jaar leidt tot een toename van het aantal 65-plussers. Naast deze toename in aantallen zal ook de gezondheid van de 65-plussers steeds beter worden. Deze over het algemeen betere gezondheid draagt eraan bij dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Ruim 92% van de 75-plussers woont momenteel al zelfstandig en de […]

Ouderenzorg in 2030

Uit de meest recente Financiële Zorgthermometer is gebleken dat zorginstellingen zich steeds vaker wenden tot alternatieve financiering voor het realiseren van hun investeringsopgave. Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Enkele voorbeelden zijn: Zorginstellingen verwachten dat de eisen van banken verder verscherpen Middels een rating heeft de zorginstelling bredere toegang tot de kapitaalmarkt en kan zij tegen gunstige voorwaarden financiering aantrekken bij (institutionele) […]

Alternatieve financieringsmogelijkheden zorginstellingen

Voor de intramurale zorgsector geldt een verbod op dividenduitkering. Hierdoor is het aantrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van aandelen niet mogelijk. Investeerders kunnen wel achtergestelde leningen verstrekken. Wat zijn achtergestelde leningen en is dit gebruikelijk in de zorg? Achtergestelde leningen kennen een hoger risico en dus een hogere rente Vermogensverschaffers (eigen vermogen en vreemd vermogen) eisen een vergoeding voor het beschikbaar […]

Achtergestelde lening alternatief voor aandelenkapitaal?

Het jaarlijkse toezichtsrapport van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is weer verschenen. Dit jaar onder een nieuwe naam: Staat van de Corporatiesector. De Staat geeft een rijk beeld van de ontwikkelingen in de corporatiesector en bevat de bevindingen van de toezichthouder over verslagjaar 2018. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport? Johan Conijn praat ons bij. Grote druk op de verdiencapaciteit van de […]

Conclusies Staat van de Corporatiesector 2019

Maar liefst één op de drie woningcorporaties heeft grote problemen met het bemachtigen van voldoende locaties voor nieuwbouw van woningen. Daarnaast stuiten zij op trage besluitvorming en vergunningsverlening. Maar ook de effecten van het ‘stikstof-rapport’ van de commissie Remkes en de gestegen bouwkosten laten zich gelden. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas die elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders […]

Onvoldoende nieuwbouwlocaties grote bottleneck voor corporaties

1e praktijkcase: AOW-er Fred AOW-er Fred loopt stapje voor stapje de kamer door. “Mijn vrouw Wilma heb ik helaas niet mee kunnen nemen”, vertelt hij, ”ze is bedlegerig en erg moeilijk ter been. De wijkverpleegkundige heeft voor haar dan ook een zorgplan van 12 uur per week opgesteld.” Het seniorenappartement is ze op het lijf geschreven: geen drempels, gelijkvloers, lift, helemaal aangepast. Maar […]

praktijkcases van ouderen met vermogen

In 2018 is de operationele kasstroom bij woningcorporaties sterk gedaald met een gemiddelde van maar liefs 19%. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Finance Ideas waarbij de jaarrekeningen van de 88 grootste corporaties van Nederland zijn geanalyseerd. De dalende trend, die sinds 2016 is ingezet, wordt hiermee versneld doorgezet. Een zorgelijke ontwikkeling die grote invloed heeft op de investeringscapaciteit van […]

Operationele kasstroom bij woningcorporaties met 19% sterk gedaald

De Finance Ideas ESG podcast houdt u op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen. In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk (professor in finance) en Stan Wetzels over de literatuurstudie met als vraag: kan een belegger verantwoord beleggen en de beleggingsportefeuille verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-/risicoprofiel?  De podcast bestaat uit de volgende delen:   Deel 1 […]

ESG podcast over wetenschappelijke literatuurstudie

Binnen een zorginstelling ontstaat van oudsher frictie als het gaat om investeringen. De zorg is gericht op korte termijn. Heb ik voldoende personeel? Voldoe ik dit jaar aan de eisen van het kwaliteitskader? Wat zijn de vooruitzichten van het ziekteverzuim de komende maanden? Terwijl van de vastgoedafdeling wordt verwacht om een lange termijn perspectief te hanteren. Wat is de vraag over 20 jaar? […]

Uw financiële prognoses in de Cloud?

Wanneer een zorginstelling investeert en daarbij gebruik maakt van duurzame energiebronnen voor de opwekking van energie, kan het in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie. Heeft uw zorginstelling deze plannen? Goed nieuws! De kamer heeft besloten dit voorjaar nog een extra ronde van de SDE+ subsidie beschikbaar te stellen. Daarna wordt de SDE+ subsidie vervangen door de SDE++ subsidie. Jeroen Lindeboom praat ons […]

Nieuwe subsidieregeling om duurzaamheidsmaatregelen verder te stimuleren

Bijna 70% van de zorginstellingen verwacht de komende drie jaar meer te investeren in vastgoed dan de afgelopen drie jaar. Voor automatisering ligt dit percentage zelfs nog hoger (78%), zo blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer. Kunt u deze investeringen volledig met eigen middelen betalen of dient u (deels) externe financiering aan te trekken? Daarnaast verschilt het betalingsgedrag per debiteur sterk en […]

Zo stelt u een goede liquiditeitsprognose op

Ondanks een dalende vertrouwensindex verwacht twee derde van de zorginstellingen de komende drie jaar (aanzienlijk) meer te investeren in vastgoed dan de afgelopen drie jaar. Zorginstellingen lijken daarmee invulling te geven aan de vraag naar meer zorgvastgoed. Om de financiering te realiseren, verwachten zij zich te wenden tot alternatieve financieringsbronnen. Het kabinet heeft na zeven jaar discussie een streep gezet door het verruimen […]

Alternatieve financieringsvormen in de zorg nemen toe

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties? Hierbij een aantal onderwerpen dat centraal staat in 2020. Geen uitputtende lijst, maar een voorschot op dit nieuwe jaar. Woningmarkt: blijvende krapte Ook het afgelopen jaar is het woningtekort naar alle waarschijnlijkheid weer verder gestegen. En de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet rooskleurig. Al vanaf het begin van het vorig jaar liet het aantal […]

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties?

Afgelopen jaar ging duurzaamheid over Greta, Tesla en de eerste bloedende vegetarische “hamburger” in de supermarkt. Je kon tijdens verjaardagen, aan de lunchtafel en zelfs in de voetbalkantine niet meer om duurzaamheid heen. Voor de corporatiesector kwam er meer richting voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Maar hoe ziet duurzaamheid er in 2020 uit? Wat betekend de deadline van de Regionale Energie […]

Wordt 2020 het tussenjaar voor duurzaamheid?

Asset management is een veel besproken onderwerp in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen op financiële en maatschappelijke prestaties wordt een belangrijk doel van asset management over het hoofd gezien. Zonde, want dit derde doel maakt nu juist het verschil voor corporaties. Een integrale […]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel en met Henk Groot, hoofd beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel. Wouter spreekt met hen over de activiteiten van het pensioenfonds op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en de door het fonds opgezette ‘Sustainable Development Goal’ (SDG) Index. De podcast bestaat uit de volgende delen:   Deel 1 [00:52]: […]

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij Pensioenfonds Detailhandel

ESTER staat voor euro short-term rate en is een nieuwe referentierente. De ECB heeft ESTER (€STR) voor het eerst op 2 oktober 2019 gepubliceerd.   Wat zijn referentierentes?  Referentierentes spelen een belangrijke rol in financiële contracten, zoals hypotheken, rekening courant faciliteiten en leningen. Ook uw zorginstelling heeft (hoogstwaarschijnlijk) te maken met referentierentes. Denk aan de marktrente die u betaalt op roll-overleningen, investeringsfaciliteiten, en RC-faciliteiten. De totale rente die u op dergelijke leningen […]

ESTER euro short-term rate

De beslissing is gevallen: de Britten kiezen definitief voor een Brexit. Komt er daarmee een einde aan de onzekerheid die de afgelopen jaren boven de markt hing? In de markt van beleggers zorgen onzekerheden voor een vlucht van kapitaal, zoals staatsobligaties van West Europese landen, naar veilige havens. Dit leidt tot een dalende rente. Brexit is echter niet de enige onzekerheid op het […]

Lage rente: wat zijn de gevolgen voor zorginstellingen?

De zorgsector is continu in beweging. Vergrijzing en een toename van chronische aandoeningen doen de zorgvraag steeds verder toenemen. De huidige praktijk leert dat het aanbod momenteel niet goed aansluit op deze zorgvraag. Daarbij neemt de druk op de arbeidsmarkt toe door de stijgende zorgvraag. Met een ongewijzigd beleid is het in de toekomst nodig dat één op de vier Nederlanders werkzaam is […]

aandachtspunten investeringscapaciteit

Typ hier uw vraag...