Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Veel woningcorporaties verhuren zorgvastgoed via huurovereenkomsten met een huurindexatie op basis van CPI-inflatie. Die inflatie bedroeg 9,7% zodat in potentie de huren met 9,7% kunnen worden verhoogd. Hoe gaat uw corporatie hiermee om? Naar aanleiding van de vele vragen over dit onderwerp organiseren we een gratis webinar voor woningcorporaties. Wat kunt u verwachten? In dit webinar bieden we inzicht in de verschillende dilemma’s […]

Webinar: huurverhoging zorgvastgoed woningcorporaties

Veel huurovereenkomsten voor zorgvastgoed kennen een huurindexatie op basis van CPI. Aangezien de CPI-inflatie in maart 2022 9,7% bedroeg, kan de huurprijs per 1 juli 2022 met 9,7% worden verhoogd. Dat is fors hoger dan de percentages in de afgelopen jaren. Binnen ons netwerk van woningcorporaties zien wij dat zij hier op verschillende manieren mee om gaan. Voor uw zorginstelling interessante informatie daarom […]

Huurindexatie zorgvastgoed

Zorg op de juiste plek: Inzicht in scenario’s en risico’s geven richting Zorginstellingen worden behoorlijk op de proef gesteld. De zorgvraag groeit in een rap tempo, cliënten stellen steeds meer eisen en hun verwachtingen worden hoger door alle mogelijkheden van deze tijd. Daarnaast is ook het zorglandschap zelf volop in beweging. De transities spelen zich op verschillen vlakken tegelijk af, waardoor het voor […]

Financieel sturen met de gevoeligheids- en scenarioanalyse

Ons huidige zorgsysteem piept en kraakt. De transitie naar een gezonde samenleving waarbij we ons richten op preventie in plaats van nazorg wordt daarom met de dag urgenter. “Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en domeinoverstijgend te werken, is een gezondere bevolking mogelijk. Zo verlichten we de druk op de zorg en de capaciteit en houden we zorg betaalbaar”, aldus  Leonie Voragen, directeur van […]

HealthKIC: met de zorgtransitie duurzaam gezondheid realiseren

Vanaf mei 2022 versterkt Pieter Thoben het team van Finance Ideas. Met zijn achtergrond als onderzoeker, strateeg, manager en bestuurder voor de corporatiesector heeft hij een brede ervaring en kijk ontwikkeld op de opgaven van woningcorporaties. Een mooie aanwinst voor het team en onze dienstverlening. Vastgoedsturing en portefeuille- en assetmanagement Pieter richt zich binnen Finance Ideas op vastgoedsturing en portefeuille- en assetmanagement voor […]

Pieter Thoben versterkt het team van Finance Ideas

De inflatie (HICP) in Nederland is in maart jl. uitgekomen op 11,7%. Ondanks deze historisch hoge inflatie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week geen duidelijke timing aangekondigd voor een rente stijging op de korte termijn. In de VS en UK is al eerder het opkoopprogramma stopgezet en zijn renteverhogingen doorgevoerd. De Eurozone blijft echter nog in onzekerheid. Ondanks de hoge inflatie […]

ECB blijft onduidelijk over toekomstige renteverhogingen

Interview met Pim Diepstraten in Zorgvisie over de duurzaamheidstransitie in de zorgsector. De duurzaamheidstransitie vraagt een forse investering van de zorgsector. Hoewel duurzaamheid hoger op de agenda komt, moeten zorgbestuurders een tandje bijzetten. En ze kunnen daar niet snel genoeg mee beginnen, want stakeholders voeren de druk op, vertelt Pim Diepstraten, directeur van Finance Ideas. De CO2-ambities in het Klimaatakkoord en de duurzaamheidstransitie […]

‘Financieel gezonde organisatie? Dan snel verduurzamen’

Corporaties hebben verschillende redenen om vastgoed aan elkaar over te dragen. Collegiale ondersteuning en het invullen van strategische belangen, zoals concentratie op een bepaald gebied/doelgroep/type vastgoed, zijn de vaakst genoemde redenen. Bij het aankopen en verkopen van vastgoed betalen corporaties overdrachtsbelasting. Met een activa-passiva transactie kan overdrachtsbelasting worden voorkomen. In dit artikel geven we vier praktische tips. Gunstige fiscale voorwaarden zijn mogelijk door […]

activa-passiva transactie

Woningcorporaties verwachten de vrijgekomen financiële ruimte als gevolg van afschaffing verhuurderheffing snel in te kunnen zetten. Daarbij prioriteren ze verduurzaming en nieuwbouw. Bijna de helft van de corporaties geeft aan dat de afschaffing meer dan 10% lagere LTV oplevert. Deze corporaties geven aan te wachten met het aanpassen van de portefeuillestrategie tot er meer duidelijkheid is vanuit het beleid. Dit blijkt uit een […]

Resultaten onderzoek: effect afschaffing verhuurderheffing

Compensatiemaatregelen en overige COVID-gerelateerde bijdragen hebben er toe geleid dat de jaarrekeningcontrole van afgelopen jaren niet eenvoudig is geweest. Ook dit jaar zien zorgfinancials de eisen ten aanzien van jaarrekeningcontrole toenemen. Desalniettemin is een ruime meerderheid van de zorgfinancials tevreden over de accountant die de controle heeft uitgevoerd over de jaarrekening. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd […]

Meerderheid zorgfinancials is tevreden over accountant

Voor Maaike Hof, financieel adviseur bij Finance Ideas, is duurzaamheid en impact maken heel belangrijk. “Het is een intrinsieke motivatie van me. Er is nog zoveel waar we wereldwijd aan kunnen bijdragen op een relatief simpele manier”. In een gesprek met Maaike duiken we in haar werkzaamheden voor de vastgoedsector en vertelt ze ons meer over waarom hier kansen liggen. Eerst een stapje […]

Maaike Hof over de duurzaamheid in de vastgoedsector en de beweging naar Net Zero

In de Staat van de Corporatiesector 2021 geeft ILT-Aw een duidelijk signaal: “De gezamenlijke meerjarenbegroting toont vooral ambities in plaats van prestaties die redelijkerwijs haalbaar zijn binnen het begrotingstijdpad. Dat is voor de samenleving en stakeholders weinig transparant (p 14).” De Aw geeft aan dat in het toezicht de komende periode meer aandacht gaat naar het realiteitsgehalte van de begroting en de visie van corporaties op hun […]

Realistisch begroten door onrealistisch veel te ontwikkelen?

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden vernieuwende woonvarianten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis geïntroduceerd. Tegelijk is zichtbaar dat veel woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen nog onderzoeken wat hun rol in het speelveld is. Hoewel het belangrijk is om hierin weloverwogen […]

Zevenpuntenplan Wonen en Zorg

De komende jaren staan woningcorporaties voor een grote opgave. Allereest moet er in Nederland flink bijgebouwd worden om het woningaanbod te vergroten. Daarnaast is ook het verduurzamen van het bestaande bezit een forse en nog onzekere opgave. Om deze opgaven te kunnen realiseren moet er fors worden geïnvesteerd. Maar hoeveel kunnen woningcorporaties eigenlijk investeren? Wanneer gaan financiële ratio’s knellen en tot hoever wil […]

Risicobereidheid: tot waar voelt uw corporatie zich comfortabel

Voor David Vos, financieel adviseur bij Finance Ideas, is maatschappelijke impact maken met zijn werk belangrijk. “Het voelt heel goed om écht iets toe te voegen met het werk dat je doet”. Hij heeft net het project Leningruil Vestia afgerond. Een project waarbij voor 650 miljoen euro aan leningen binnen de corporatiesector zijn geruild om één corporatie in zwaar weer te redden. In […]

Leningruil Vestia

Onlangs verscheen de derde editie van de Staat van de Corporatiesector, een jaarlijkse publicatie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Daarin geeft zij specifieke signalen af van belangrijke focuspunten. Dit jaar ligt de focus op financieel beleid, buffers en toekomstige prestaties. Welke uitspraken vallen ons op? En moeten we ook echt vol gas vooruit? Wat zijn de redenen om die vluchtstrook in te bouwen? […]

de Staat van de Corporatiesector 2021

Na lange tijd van terughoudendheid en het nuanceren van de inflatiecijfers, liet de ECB in februari weten de deur op een kier te zetten voor een renteverhoging in 2022. De oplopende inflatiecijfers en de verwachtingen ten aanzien van het ECB-beleid lieten de rente vanaf het begin van dit jaar flink oplopen. De onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne zorgden echter voor […]

ECB verhoogt beleidsrente nog niet, maar laat de marktrente wel stijgen

De afgelopen periode heeft u hard gewerkt aan de businesscase en het informatiememorandum en nu is het zover: de financieringsaanvraag is eindelijk de deur uit. De eerste positieve reacties van de potentiële financiers stromen binnen. De benodigde financiering is in the pocket! Toch? Het zou zomaar kunnen dat het aanbod van de bank u tegenvalt en dat er flink onderhandeld moet worden. Meestal […]

Tips onderhandelingen met de bank

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden vernieuwende woonvarianten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis geïntroduceerd. Tegelijk is zichtbaar dat veel woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen nog onderzoeken wat hun rol in het speelveld is. Hoewel het belangrijk is om hierin weloverwogen […]

aandachtspunten Wonen en Zorg

Het coalitieakkoord kondigt de afschaffing van de verhuurderheffing aan. Na de verlaging in 2022 als gevolg van de motie-Hermans, heeft de nieuwe coalitie zich voorgenomen om de verhuurderheffing vanaf 2023 volledig af te schaffen. Woningcorporaties kunnen de vrijgekomen middelen inzetten voor maatschappelijke opgaven zoals nieuwbouw en verduurzaming. Maar wat is de impact van de afschaffing van de verhuurderheffing op de financiële ratio’s? En […]

Het effect van de afschaffing van de verhuurderheffing

Typ hier uw vraag...