Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Interview met Vincent van Bijleveld voor Pensioen Bestuur & Management. Een publicatie in het kwartaal magazine PBM nr. 4 2020 Pensioen in beweging. Sinds het allereerste World Economic Forum Risk Report uit 2006 staan pandemieën zoals corona in de top-10 risico’s voor de wereldeconomie. Toch is het overheden en de zorg niet gelukt om zich beter voor te bereiden. De parallellen met klimaatrisico […]

Voorkom de volgende

De komende periode delen onze adviseurs een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel I zijn wij nader ingegaan op de meest relevante financieringsvormen van zorginstellingen. Deel II staat in het […]

Deel II (bancaire) financieringsbegrippen

Afgelopen periode is stil gestaan bij de kredietbeoordeling binnen de zorgsector. In het eerste artikel is uiteengezet hoe een kredietbeoordeling tot stand komt en wat deze zegt over een instelling. In het tweede deel is ingegaan op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op […]

Hoe kijken ZorgRating en Fitch naar ETZ

De afgelopen maanden is een opeenstapeling van ontwikkelingen die het financiële speelveld van corporaties op zijn kop heeft gezet. Bijvoorbeeld de ruimere normen vanuit Aw/WSW en de IBW (nieuwbouw) die daardoor met EUR 20 miljard toeneemt. Daar tegenover het rapport Opgaven en Middelen waarbij de minister de Kamer als volgt informeert: “Bij handhaving van het huidige beleid en bij het volledig oppakken van de berekende […]

Help, mijn financiële speelveld verandert

Voor het antwoord op deze vraag ging Financial Investigator in gesprek met 5 experts: Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) Jacqueline van Voorthuizen, Responsible Investments bij PGB Pensioendiensten Hans de Ruiter, CIO bij Stichting Pensioenfonds TNO Daan Spaargaren, Strateeg Verantwoord Beleggen bij PME Pensioenfonds Vincent van Bijleveld, Directeur ESG Investing bij Finance Ideas Gaat de coronacrisis de visie op duurzaam beleggen […]

Zet de coronacrisis het ESG-beleid opnieuw in de steigers

De afgelopen weken is er veel gesproken en geschreven over de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen. Dit onderzoek is uitgevoerd door ABF Research en het WSW, in opdracht van het ministerie van BZK naar aanleiding van de motie Ronnes c.s. Wat zijn de uitgangspunten van het onderzoek? Een handig overzicht met alle uitgangspunten Onze adviseurs hebben voor u een handig overzicht […]

Overzicht uitgangspunten rapport Opgaven en Middelen

Met de toetreding van verschillende vastgoedbeleggers wordt door veel zorginstellingen breder gekeken naar de verschillende financieringsopties. Voor het realiseren van de financiering van nieuwbouw heeft de zorginstelling vaak twee opties. Optie één is de nieuwbouw realiseren in samenwerking met een vastgoedbelegger. Optie twee is het project in eigendom realiseren waarbij de financiering deels met eigen middelen en deels met bancaire financiering plaatsvindt. Om […]

investerings- en financieringsbeslissing

Inmiddels hebben vier zorginstellingen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (A), GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+)) een rating ontvangen van kredietbeoordelaar Fitch. In het eerste deel hebben we u een inkijk gegeven in de opbouw van kredietbeoordelingen. In deel II gaan we in op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance […]

Hoe kijkt Fitch naar Nederlandse zorginstellingen?

We zeiden het al vaker: het typische van het proces van inkomensregistratie is dat juist de precieze uitvoering op de werkvloer voor woningcorporaties van vitaal belang is. Er zijn maar weinig processen te noemen waarbij het risico van een zware sanctie (staatssteunstop) zó sterk afhangt van details in een operationeel proces, en met zulke kleine foutmarges (1%). Tegelijkertijd merken wij tijdens het geven […]

Top drie uitglijders bij inkomensregistratie

We zijn inmiddels alweer aardig wat jaartjes gewend aan het fenomeen van inkomensregistratie en passend toewijzen. Veel is inmiddels bekend, de routine is er en het overgrote deel gaat (gelukkig) op basis van kant-en-klare inkomensverklaringen. Lastige situaties zijn er nog steeds, daar niet van. Buitenlandse inkomens, bijzondere huishoudsamenstellingen, uitzonderingen, noem maar op. Als verhuurmedewerker bij een woningcorporatie ben je geen salarisadministrateur of financieel […]

De loonstrook 5 punten waarop het vaak mis gaat

Corporaties zijn al jaren bezig met het verduurzamen van hun bezit. Daarbij lijkt er een verschil te zijn ontstaan in ‘regulier bezit’ en bezit in gemengde VvE’s. De verduurzaming van bezit in gemengde VvE’s brengt extra complexiteit met zich mee voor bijvoorbeeld de besluitvorming en de financiering. Dit heeft tot gevolg dat de verduurzaming van gemengde VvE’s in de praktijk achter blijft. De […]

Onderzoek verduurzaming bezit in gemengde VvE’s

De financiële positie van ziekenhuizen laat ook in 2019 een verbetering zien. Het is echter de vraag of het voldoende is om de financiële consequenties van COVID-19 op te vangen. De gemiddelde solvabiliteit laat wederom een stijging zien en bedraagt nu bijna 30% (29,8%). Tevens is de liquiditeitspositie verbeterd. Het totaal aan liquide middelen is de afgelopen twee jaar met circa 20% toegenomen. […]

Ziekenhuizen laten het afgelopen jaar wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het Nederlandse […]

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op zorginstellingen en verhuurders

De resultaten van het onderzoek Opgaven en Middelen laten er geen gras over groeien. Slechts vier van de negentien regio’s blijken in staat om nagenoeg de gehele opgave op te pakken. Door het tekort van 30 miljard in 15 jaar kan ruim een kwart van de totale opgave niet worden gerealiseerd. Wat betekenen deze uitkomsten voor de maatschappelijke opgaven van uw corporatie? Aan de hand […]

Drie mogelijkheden om meer opgaven te realiseren met uw financiële middelen

U heeft een investeringsopgave liggen en de wens hiervoor deels externe financiering aan te trekken. Het verkrijgen van financiering is een omvangrijk en langdurig traject. Hoe ziet zo’n proces eruit en hoe kunt u een dergelijk traject zo efficiënt mogelijk doorlopen? Finance Ideas heeft een stappenplan opgesteld, dat inzage geeft in de verschillende onderdelen die doorlopen moeten worden in een financieringstraject. Het stappenplan […]

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

In het najaar van 2016 ontving het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) als eerste zorginstelling een rating (A) van een kredietbeoordelaar. Daarna volgden GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+). GGZ Noord-Holland Noord heeft eind 2018 middels de rating zorgobligaties uitgegeven en € 20 miljoen bij vier Duitse beleggers opgehaald. Hoe komt een dergelijke beoordeling tot stand en wat zegt een A-rating precies? […]

Hoe is de kredietbeoordeling in de zorgsector opgebouwd?

45 procent van de respondenten verwacht dat de nieuwe tarieven uit het inkoopkader langdurige zorg niet kostendekkend zijn en dat de systematiek tot financiële onzekerheid leidt. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. Het nieuwe inkoopkader is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geïntroduceerd op een moment dat het vertrouwen in het toekomstig financieel resultaat al historisch laag is en leidt daarmee tot […]

Inkoopkader langdurige zorg leidt tot additionele onzekerheid

Zorginstellingen en woningcorporaties werken steeds intensiever samen om het scheiden van wonen en zorg te realiseren. In de meest recente Corporatie Survey zijn circa zeshonderd woningcorporatiebestuurders en -managers bevraagd naar de ontwikkelingen rondom het woonzorgvastgoed binnen hun corporatie. De belangrijkste boodschap uit het onderzoek is dat de corporatiebestuurders en -managers een oplopend tekort verwachten aan aangepaste woningen voor de zorgbehoevende doelgroep. Dit heeft ook een grote impact op zorgaanbieders, omdat zij voor het verlenen […]

Corporatiesector verwacht een toenemend tekort aan woonzorgvastgoed

De komende periode delen onze adviseurs een reeks veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in kredietovereenkomsten en in de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentevormen en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. Deze editie staat in het teken van de meest relevante financieringsvormen voor zorginstellingen. Financieringsvormen Begrip Definitie/omschrijving Annuïtaire lening Een lening […]

Deel I (bancaire) financieringsbegrippen

Het inzicht waar op november 2018 in de motie Ronnes cs om is gevraagd, is beschikbaar. Hebben woningcorporaties voldoende financiële middelen om de maatschappelijke opgaven te realiseren? Dat blijkt niet het geval te zijn. De conclusie van ABF en WSW In de periode tot en met 2035 is van het benodigde investeringsniveau van € 116 miljard maar liefst 26% niet beschikbaar. De één […]

Opgaven en middelen: eindelijk erkenning

Typ hier uw vraag...