Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

We zijn inmiddels alweer aardig wat jaartjes gewend aan het fenomeen van inkomensregistratie en passend toewijzen. Veel is inmiddels bekend, de routine is er en het overgrote deel gaat (gelukkig) op basis van kant-en-klare inkomensverklaringen. Lastige situaties zijn er nog steeds, daar niet van. Buitenlandse inkomens, bijzondere huishoudsamenstellingen, uitzonderingen, noem maar op. Als verhuurmedewerker bij een woningcorporatie ben je geen salarisadministrateur of financieel […]

De loonstrook 5 punten waarop het vaak mis gaat

Corporaties zijn al jaren bezig met het verduurzamen van hun bezit. Daarbij lijkt er een verschil te zijn ontstaan in ‘regulier bezit’ en bezit in gemengde VvE’s. De verduurzaming van bezit in gemengde VvE’s brengt extra complexiteit met zich mee voor bijvoorbeeld de besluitvorming en de financiering. Dit heeft tot gevolg dat de verduurzaming van gemengde VvE’s in de praktijk achter blijft. De […]

Onderzoek verduurzaming bezit in gemengde VvE’s

De financiële positie van ziekenhuizen laat ook in 2019 een verbetering zien. Het is echter de vraag of het voldoende is om de financiële consequenties van COVID-19 op te vangen. De gemiddelde solvabiliteit laat wederom een stijging zien en bedraagt nu bijna 30% (29,8%). Tevens is de liquiditeitspositie verbeterd. Het totaal aan liquide middelen is de afgelopen twee jaar met circa 20% toegenomen. […]

Ziekenhuizen laten het afgelopen jaar wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het Nederlandse […]

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op zorginstellingen en verhuurders

De resultaten van het onderzoek Opgaven en Middelen laten er geen gras over groeien. Slechts vier van de negentien regio’s blijken in staat om nagenoeg de gehele opgave op te pakken. Door het tekort van 30 miljard in 15 jaar kan ruim een kwart van de totale opgave niet worden gerealiseerd. Wat betekenen deze uitkomsten voor de maatschappelijke opgaven van uw corporatie? Aan de hand […]

Drie mogelijkheden om meer opgaven te realiseren met uw financiële middelen

45 procent van de respondenten verwacht dat de nieuwe tarieven uit het inkoopkader langdurige zorg niet kostendekkend zijn en dat de systematiek tot financiële onzekerheid leidt. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. Het nieuwe inkoopkader is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geïntroduceerd op een moment dat het vertrouwen in het toekomstig financieel resultaat al historisch laag is en leidt daarmee tot […]

Inkoopkader langdurige zorg leidt tot additionele onzekerheid

Zorginstellingen en woningcorporaties werken steeds intensiever samen om het scheiden van wonen en zorg te realiseren. In de meest recente Corporatie Survey zijn circa zeshonderd woningcorporatiebestuurders en -managers bevraagd naar de ontwikkelingen rondom het woonzorgvastgoed binnen hun corporatie. De belangrijkste boodschap uit het onderzoek is dat de corporatiebestuurders en -managers een oplopend tekort verwachten aan aangepaste woningen voor de zorgbehoevende doelgroep. Dit heeft ook een grote impact op zorgaanbieders, omdat zij voor het verlenen […]

Corporatiesector verwacht een toenemend tekort aan woonzorgvastgoed

De komende periode delen onze adviseurs een reeks veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in kredietovereenkomsten en in de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentevormen en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. Deze editie staat in het teken van de meest relevante financieringsvormen voor zorginstellingen. Financieringsvormen Begrip Definitie/omschrijving Annuïtaire lening Een lening […]

Deel I (bancaire) financieringsbegrippen

Het inzicht waar op november 2018 in de motie Ronnes cs om is gevraagd, is beschikbaar. Hebben woningcorporaties voldoende financiële middelen om de maatschappelijke opgaven te realiseren? Dat blijkt niet het geval te zijn. De conclusie van ABF en WSW In de periode tot en met 2035 is van het benodigde investeringsniveau van € 116 miljard maar liefst 26% niet beschikbaar. De één […]

Opgaven en middelen: eindelijk erkenning

Wouter Geerlings en Carlo van de Weijer, managing director van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute en mobiliteitsspecialist, bespreken in deze video de effecten van de coronacrisis op mobiliteit en onze leefomgeving. Disclaimer: In de video wordt gerefereerd naar de 1,5 meter maatregel in het openbaar vervoer. Met de nieuwe maatregelen die vanaf juli van start gaan komt dit te vervallen. Mobiliteit in […]

Carlo van de Weijer over de effecten van het coronavirus op mobiliteit

Het zal niet lang meer duren of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal twee tegengestelde signalen afgeven. Binnenkort verschijnt weer de volgende editie van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Vorig jaar hadden corporaties een extra ruimte voor nieuwbouw van sociale huurwoningen van € 29 miljard. Het is aannemelijk dat de omvang van die extra ruimte dit jaar groter zal zijn omdat […]

Het voorkomen van een kater

Het rekenen aan investeringen is een onderwerp dat veel vragen oproept bij corporaties. Het recente discussiepaper van Finance Ideas over investeringsafwegingen bespreekt een aantal keuzes en mogelijkheden rond de rekenarij. Tijdens een recent webinar over het paper werden een aantal vragen gesteld die mogelijk relevant zijn voor een bredere groep. In dit artikel worden vijf relevante vragen beantwoord die woningcorporaties hebben rond het rekenen aan […]

Vijf vragen over rekenen aan investeringen

Wouter Geerlings gaat in gesprek met Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan Tilburg University. In de video bespreekt Wouter met Dirk de korte- en lange termijneffecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt. Daarnaast geeft Dirk een aantal boodschappen mee over wat de coronacrisis ons vertelt over de rol van de vastgoedsector in de maatschappij. Onderstaand wat u van het gesprek kunt verwachten. Van core […]

Dirk Brounen over de effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt

Waar we eerder meldden dat de rente weer steeg na het dieptepunt van -0,33% voor de 10-jaars IRS in maart van dit jaar, laat de rente nu een stabieler verloop zien (-0,01% d.d. 05-06-20). De economische maatregelen door de centrale banken, de Europese Unie en de diverse regeringen lijken derhalve effect te hebben, maar de onzekerheid is nog niet uit de markt. Wachten […]

Onzekerheid troef op de kapitaalmarkten

Het aandeel van 65-plussers in het huurdersbestand groeit fors de komende jaren. Maar liefst driekwart van alle woningcorporaties verwacht dat er als gevolg van deze vergrijzing in de komende vijf jaar grote tekorten ontstaan. Inmiddels is ongeveer de helft van de corporaties aan de slag met het ontwikkelen van een gerichte portefeuillestrategie die rekening houdt met deze doelgroep. Hierbij vormen zaken zoals contractonderhandelingen, financierbaarheid, investerings-verantwoordelijkheid en verduurzaming van dit vastgoed voor de corporaties een uitdaging. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa […]

Woningcorporaties zien het tekort aan woonzorgvastgoed groeien

Handelen was de afgelopen maanden het adagium binnen zorginstellingen. Niet nadenken over financiële consequenties, maar handelen. Geen uitgebreid overleg of onderzoek, maar handelen. Hoewel het vanaf de zijlijn was, heb ik stiekem toch genoten van de daadkracht en handelingssnelheid in de zorg. Eigenschappen om als branche trots op te zijn! Juist dit, èn zaken als de gerealiseerde versnelling in eHealth en de bereidheid […]

vooruit met een scenarioanalyse

De aangekondigde maatregelen vanuit NZa zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten leidt niet tot een groeiend vertrouwen in de financiële positie van zorginstellingen. De complexiteit en looptijd van de maatregelen lijken nog onvoldoende comfort te geven dat de financiële schade als gevolg van de COVID-19 uitbraak volledig wordt gecompenseerd. Bijna 90 procent van de financials in de zorg verwacht dan ook een lager jaarresultaat te […]

Financiële compensatie COVID-19 leidt niet tot volledig herstel

In deze video bespreken Wouter Geerlings en Pim Diepstraten, partner en directeur zorg bij Finance Ideas, hoe een scenarioanalyse financials kan ondersteunen bij het managen van de onzekerheid over de financiële effecten van de coronacrisis op zorginstellingen.   Hoofdboodschap van Pim Diepstraten  We zien dat financials in zorginstellingen langzaam meer ruimte krijgen om hun blik vooruit te richten, in plaats van het acute handelen van de afgelopen maanden. Het vooruitkijken brengt alleen nog veel onzekerheid met zich mee. […]

Pim Diepstraten over hoe een scenarioanalyse financials in de zorg kan ondersteunen

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op bedrijfsvoering zorginstellingen De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Onder andere de introductie van het scheiden van wonen en zorg heeft een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Achtereenvolgende kabinetten hebben beleid ontwikkeld om het scheiden van wonen en zorg te bevorderen. Hiermee wordt beoogd om de cliënt […]

Wat is de financiële impact van scheiden van wonen en zorg

Het is weer die tijd van het jaar: het begrotingsproces staat voor de deur! Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook dit jaar het proces efficiënt verloopt? Waar moet u allemaal op letten om potentiele risico’s van fouten achteraf te voorkomen? De afgelopen weken publiceerde wij vier filmpjes met tips voor de aankomende begroting. Hieronder 4 aandachtspunten met praktische tips om te zorgen dat […]

Quick wins voor uw begrotingsproces

Typ hier uw vraag...