Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Op donderdag 10 oktober 2019 kwamen ruim 150 geïnteresseerden af op de vierde editie van Finance Ideas Talks. Onder de deelnemers waren voornamelijk afgevaardigden van woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers. Het thema van deze editie: ‘Toekomst van de stad’. Momenteel woont zo’n 55 procent van de Nederlandse bevolking in de stad. De meningen over of dit percentage gaat toenemen of afnemen in de […]

Met de toetreding van verschillende vastgoedbeleggers wordt door veel zorginstellingen breder gekeken naar de verschillende financieringsopties. Voor het realiseren van de financiering van nieuwbouw heeft de zorginstelling vaak twee opties. Optie één is de nieuwbouw realiseren in samenwerking met een vastgoedbelegger. Optie twee is het project in eigendom realiseren waarbij de financiering deels met eigen middelen en deels met bancaire financiering plaatsvindt. Om […]

investerings- en financieringsbeslissing

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan, mede vanwege contractuele doorleverplicht, zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact. Zorgverzekeraars spreken met ziekenhuizen (meestal jaarlijks) een maximaal budget af voor de te leveren zorg, ook wel […]

Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Wat kunt u 10 oktober verwachten bij het seminar over de toekomst van de stad? In deze podcast spreekt Wouter Geerlings met Jeroen Dungelmann, organisator van Finance Ideas Talks. FIT is het middagseminar in Driebergen waar we met elkaar inzoomen op de toekomst van de stad. Met welke kennis en inzichten loopt u de zaal uit? En nog belangrijker: Krijgen we ook tips […]

Finance Ideas Talks Podcast

De tijd dat de relevantie van een duurzaamheidsbeleid nog onderbouwd moest worden, lijkt inmiddels wel achter ons: de maatschappelijke en politieke druk om de woningvoorraad naar CO2-neutraal te brengen is groot. Voor veel corporaties is dit het moment om aan de slag te gaan met het opstellen dan wel herijken van het duurzaamheidsbeleid. Maar hoe pak je dit aan? Vaak wordt bij het […]

Eerste stap bij opstellen duurzaamheidsbeleid

Op donderdag 3 oktober jl. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de vierde keer de jaarlijkse Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. We hebben de belangrijkste conclusies samengevat. Wat zijn de veranderingen ten opzicht van 2018 De IBW geeft huurdersorganisaties en gemeenten een indruk van de financiële polsstok van hun corporatie. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het maken van prestatieafspraken. De IBW is […]

Indicatieve bestedingsruimte gepubliceerd

Vol met nieuwe energie ben ik ruim een week geleden teruggekomen van het duurzaam beleggen congres van het jaar, de PRI conferentie in Parijs. Nieuwe energie om jullie, de belangrijkste asset owners van Nederland, te helpen bij het invullen van “The crucial role of asset owners in mobilizing responsible investment”. Een cruciale rol. Niet alleen vanwege de maatschappelijke impact en zorg voor toekomstige […]

PRI conferentie in Parijs

BZK, Aw en WSW hebben afgelopen zomer de definities voor onderhoud, verbeteringen en beheer gepubliceerd. Fijn die duidelijkheid, eindelijk is het worstelen met het onderscheid tussen de vele verschillende definities verleden tijd. Probleem opgelost… of toch niet? De definities moeten immers wel direct opgenomen worden in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht. Waar begin je? Waar moet je op letten? En vooral: Wat zijn […]

nieuwe definities voor de meerjarenbegroting

De Finance Ideas ESG podcast houdt u op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen en hoe u hiermee het beste om kunt gaan. In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk, professor in finance en tevens verbonden aan Finance Ideas. De podcast bestaat uit de volgende delen:  Deel 1 [0;39]: Wat is een MVB investment belief en waarom is deze steeds relevanter?  Deel 2 [7;51]: Van formulering naar […]

Kees Koedijk over maatschappelijk verantwoord beleggen investment belief

Een goede governance is essentieel om een pensioenfonds goed te laten functioneren en betere beleggingsresultaten te behalen. Dit is inmiddels algemeen bekend. Maar wat houdt die goede governance in? Onze collega Prof dr Kees Koedijk heeft samen met Alfred Slager en Jaap van Dam hét handboek geschreven voor zowel beginnende en ervaren pensioenfonds bestuurders: Achieving Investment Exellence. Dat dit een mooie toevoeging is […]

Achieving Investment Excellence

Woningcorporaties en beleggers hebben steeds meer zorgvastgoed in hun portefeuille. Zo heeft 81 procent van decorporaties zorgvastgoed in de portefeuille en betreft 4,3 procent van alle corporatiewoningen een zorgwoning.   Andersom betekent dit dat minimaal een derde van alle zorginstellingen in meer of mindere mate vastgoed huurt bij een corporatie. Dit betreffen met name verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), waar minimaal 40 procent van […]

Ook verhuurders vragen uw kredietwaardigheid op

Afgelopen periode is stil gestaan bij de kredietbeoordeling binnen de zorgsector. In het eerste artikel is uiteengezet hoe een kredietbeoordeling tot stand komt en wat deze zegt over een instelling. In het tweede deel is ingegaan op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op […]

Hoe kijken ZorgRating en Fitch naar ETZ

Inmiddels hebben vier zorginstellingen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (A), GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+)) een rating ontvangen van kredietbeoordelaar Fitch. In het eerste deel hebben we u een inkijk gegeven in de opbouw van kredietbeoordelingen. In deel II gaan we in op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance […]

Hoe kijkt Fitch naar Nederlandse zorginstellingen?

In het najaar van 2016 ontving het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) als eerste zorginstelling een rating (A) van een kredietbeoordelaar. Daarna volgden GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+). GGZ Noord-Holland Noord heeft eind 2018 middels de rating zorgobligaties uitgegeven en    € 20 miljoen bij vier Duitse beleggers opgehaald. Hoe komt een dergelijke beoordeling tot stand en wat zegt een A-rating […]

Hoe is de kredietbeoordeling in de zorgsector opgebouwd?

De vakantieperiode zit er weer op. Na een periode van ontspanning, nieuwe indrukken en veel tijd doorbrengen met je dierbaren kom je weer terug in de dagelijkse werkelijkheid. Wat neem je hiervan mee na je vakantie? Ideeën, inspiratie of frisse energie om er tegenaan te gaan? Ik heb een weekje gesurft met de kinderen in Frankrijk. Een leuk camp met surfers, die bovengemiddeld […]

De eigenaar van het klimaatprobleem

De invoering van de herziene Woningwet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat corporaties zich zijn gaan focussen op hun primaire kerntaak in de DAEB tak. Dit blijkt ook uit het recent door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gepubliceerde sectorbeeld 2018. Door de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten is de investeringscapaciteit voor DAEB projecten paradoxaal genoeg ingeperkt. In de praktijk blijkt dat corporaties nauwelijks […]

Vijf manieren om te investeren in de kerntaak met behulp van dood kapitaal

Inzicht in de financiële prestaties van bestaand bezit en weloverwogen investeringsbeslissingen. Twee belangrijke situaties waarbij het onontkomelijk is om te rekenen met vastgoed. Maar wat was ook al weer het verschil tussen de BAR en de NAR? En hoe bepaal je nou eigenlijk het rendement? Om uw kennis op te frissen hebben onze adviseurs 10 rekenbegrippen bij investeringsbeslissingen uiteengezet. Meer over de aandachtspunten […]

10 rekenbegrippen bij investeringsbeslissingen

De ZorgRatings van 900 zorginstellingen laten een wisselend financieel beeld zien. De geestelijke gezondheidszorg blijft financieel zorgelijk. Bijna een derde van de sector valt onder de categorie ‘zwakke kredietwaardigheid’ en kent daarmee een ZorgRating van B+ of lager. De gehandicaptenzorg kent relatief de meest positieve financiële uitgangspositie. Met name bij zorginstellingen actief in de langdurige zorg zijn de financiële ratio’s, zoals solvabiliteit en […]

Grote financiële verschillen binnen zorginstellingen

Afgelopen maand hebben we in onze Corporatie Survey de nieuwe inkomensgrenzen aan de orde gesteld die minister Ollongren in gedachten heeft voor de sociale huur (eenpersoonshuishoudens tot € 35.000, meerpersoons tot € 42.000). Met de antwoorden van de corporaties kunnen we nog wel wat kanten op; zo vindt de helft de inkomensgrenzen te laag. De helft, dat is niet niks, dat zegt wel wat. Maar […]

Middeninkomens in de MiniMarkt

De financiële positie van ziekenhuizen is in 2018 verder verbeterd. De gemiddelde solvabiliteit is gestegen naar 28,4% en is in de afgelopen tien jaar zelfs meer dan verdubbeld. Ook het resultaat laat in 2018 een stijging zijn en bedraagt gemiddeld 1,7% (als percentage van de omzet). Ondanks deze positieve cijfers moet de sector echter wel waakzaam zijn. De operationele kasstroom (als percentage van […]

Financiële positie ziekenhuizen verbetert
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...