Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Interview met onder andere Vincent van Bijleveld voor Financial Investigator. Een publicatie in het magazine nr. 6 2020. Maatschappelijk verantwoord beleggen in vastgoed en infrastructuur wint snel aan belang en dat vraagt om kennisuitwisseling. Tijdens de Live Uitzending die Financial Investigator over dit onderwerp organiseerde, gingen beleggingsprofessionals het gesprek aan over verduurzaming van portefeuilles, de ESG-kenmerken van Infra Debt en de vraag hoe […]

Probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar sluit aan bij bestaande initiatieven

Circa dertig vastgoedpartijen, waaronder belegger Bouwinvest, willen het energieverbruik van hun gebouwen voor 2050 met twee derde hebben teruggebracht. Dat bleek bij Pensioen Pro Live, tijdens een sessie over duurzaam vastgoed. Volgens Bernardo Korenberg, hoofd Sustainabiliy en Innovation bij Bouwinvest, is de afspraak die de marktpartijen hebben gemaakt in het Paris Proof Commitment een ‘enorme opgave’. Vastgoedeigenaren beseffen inmiddels dat vooral het terugdringen van energieverbruik bijdraagt […]

Vastgoedbeleggers willen energieverbruik met twee derde terugdringen

94 procent van de respondenten verwacht in 2021 een positief resultaat te behalen. Tegelijkertijd vermoedt een groot deel van de zorgfinancials nog wel hinder te hebben van COVID-19. Een aanhoudende druk op de personeelslasten wordt als grootste risico gezien voor het toekomstige resultaat. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. Zorginstellingen verwachten een positief rendement te behalen Als gevolg van de […]

Financieel vertrouwen zorginstellingen laat herstel zien

De vastgoedsector is een grote uitstoter van CO2 en heeft een grote impact op klimaatverandering. Tegelijkertijd heeft klimaatverandering ook impact op vastgoed. In de vorm van wetgeving (transitierisico) maar zeker ook in fysieke vorm zoals natuurbranden, overstromingen en droogte. Vastgoedbeleggers kunnen op verschillende manieren rekening houden met klimaatrisico’s. Zo kunnen ze investeren in duurzamere vastgoedfondsen of de fondsmanagers stimuleren om hun vastgoed te verduurzamen.    Afgelopen half jaar hebben twee masterstudenten onderzoek gedaan naar vastgoed en duurzaamheid wat […]

Onderzoeken vastgoed en duurzaamheid:

Bijna drie maanden geleden zijn de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen gepubliceerd. In de periode tot 2035 kan de corporatiesector 30% van de maatschappelijke opgaven niet realiseren. Daarna nog veel minder. Op basis van de prioriteitsvolgorde die bij Opgaven en Middelen is gehanteerd, slaat het tekort aan investeringsmogelijkheden vooral neer bij de nieuwbouw van huurwoningen. Dit najaar gaat het ministerie van BZK samen […]

Opgaven en Middelen; en hoe verder

Een collega attendeerde mij op een artikel van drie jaar geleden. In dat artikel beschrijf ik hoe de weighted average cost of capital (WACC) methode gebruikt kan worden voor het vaststellen van een rendementseis voor woningcorporaties. Er is ondertussen veel gewijzigd in de situatie van woningcorporaties en ook in ons advies. Wil dat zeggen dat het artikel van de website moet worden verwijderd? WACC als […]

Rendementseis verleden en heden

In september vond ten kantore van Triodos Investment Management op Landgoed De Reehorst in Driebergen de Live Uitzending plaats over het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets. Diverse experts, waaronder onze collega Vincent van Bijleveld, gaven onder leiding van Wietse de Vries relevante inzichten over de dilemma’s en uitdagingen die er zijn voor pensioenfondsen op het gebied van hun MVB-beleid ten aanzien […]

Video's Live Uitzending over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets

Interview met Vincent van Bijleveld voor Pensioen Bestuur & Management. Een publicatie in het kwartaal magazine PBM nr. 4 2020 Pensioen in beweging. Sinds het allereerste World Economic Forum Risk Report uit 2006 staan pandemieën zoals corona in de top-10 risico’s voor de wereldeconomie. Toch is het overheden en de zorg niet gelukt om zich beter voor te bereiden. De parallellen met klimaatrisico […]

Voorkom de volgende

De komende periode delen onze adviseurs een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel I zijn wij nader ingegaan op de meest relevante financieringsvormen van zorginstellingen. Deel II staat in het […]

Deel II (bancaire) financieringsbegrippen

Afgelopen periode is stil gestaan bij de kredietbeoordeling binnen de zorgsector. In het eerste artikel is uiteengezet hoe een kredietbeoordeling tot stand komt en wat deze zegt over een instelling. In het tweede deel is ingegaan op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op […]

Hoe kijken ZorgRating en Fitch naar ETZ

De afgelopen maanden is een opeenstapeling van ontwikkelingen die het financiële speelveld van corporaties op zijn kop heeft gezet. Bijvoorbeeld de ruimere normen vanuit Aw/WSW en de IBW (nieuwbouw) die daardoor met EUR 20 miljard toeneemt. Daar tegenover het rapport Opgaven en Middelen waarbij de minister de Kamer als volgt informeert: “Bij handhaving van het huidige beleid en bij het volledig oppakken van de berekende […]

Help, mijn financiële speelveld verandert

Voor het antwoord op deze vraag ging Financial Investigator in gesprek met 5 experts: Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) Jacqueline van Voorthuizen, Responsible Investments bij PGB Pensioendiensten Hans de Ruiter, CIO bij Stichting Pensioenfonds TNO Daan Spaargaren, Strateeg Verantwoord Beleggen bij PME Pensioenfonds Vincent van Bijleveld, Directeur ESG Investing bij Finance Ideas Gaat de coronacrisis de visie op duurzaam beleggen […]

Zet de coronacrisis het ESG-beleid opnieuw in de steigers

De afgelopen weken is er veel gesproken en geschreven over de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen. Dit onderzoek is uitgevoerd door ABF Research en het WSW, in opdracht van het ministerie van BZK naar aanleiding van de motie Ronnes c.s. Wat zijn de uitgangspunten van het onderzoek? Een handig overzicht met alle uitgangspunten Onze adviseurs hebben voor u een handig overzicht […]

Overzicht uitgangspunten rapport Opgaven en Middelen

Met de toetreding van verschillende vastgoedbeleggers wordt door veel zorginstellingen breder gekeken naar de verschillende financieringsopties. Voor het realiseren van de financiering van nieuwbouw heeft de zorginstelling vaak twee opties. Optie één is de nieuwbouw realiseren in samenwerking met een vastgoedbelegger. Optie twee is het project in eigendom realiseren waarbij de financiering deels met eigen middelen en deels met bancaire financiering plaatsvindt. Om […]

investerings- en financieringsbeslissing

Inmiddels hebben vier zorginstellingen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (A), GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+)) een rating ontvangen van kredietbeoordelaar Fitch. In het eerste deel hebben we u een inkijk gegeven in de opbouw van kredietbeoordelingen. In deel II gaan we in op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance […]

Hoe kijkt Fitch naar Nederlandse zorginstellingen?

We zeiden het al vaker: het typische van het proces van inkomensregistratie is dat juist de precieze uitvoering op de werkvloer voor woningcorporaties van vitaal belang is. Er zijn maar weinig processen te noemen waarbij het risico van een zware sanctie (staatssteunstop) zó sterk afhangt van details in een operationeel proces, en met zulke kleine foutmarges (1%). Tegelijkertijd merken wij tijdens het geven […]

Top drie uitglijders bij inkomensregistratie

We zijn inmiddels alweer aardig wat jaartjes gewend aan het fenomeen van inkomensregistratie en passend toewijzen. Veel is inmiddels bekend, de routine is er en het overgrote deel gaat (gelukkig) op basis van kant-en-klare inkomensverklaringen. Lastige situaties zijn er nog steeds, daar niet van. Buitenlandse inkomens, bijzondere huishoudsamenstellingen, uitzonderingen, noem maar op. Als verhuurmedewerker bij een woningcorporatie ben je geen salarisadministrateur of financieel […]

De loonstrook 5 punten waarop het vaak mis gaat

Corporaties zijn al jaren bezig met het verduurzamen van hun bezit. Daarbij lijkt er een verschil te zijn ontstaan in ‘regulier bezit’ en bezit in gemengde VvE’s. De verduurzaming van bezit in gemengde VvE’s brengt extra complexiteit met zich mee voor bijvoorbeeld de besluitvorming en de financiering. Dit heeft tot gevolg dat de verduurzaming van gemengde VvE’s in de praktijk achter blijft. De […]

Onderzoek verduurzaming bezit in gemengde VvE’s

De financiële positie van ziekenhuizen laat ook in 2019 een verbetering zien. Het is echter de vraag of het voldoende is om de financiële consequenties van COVID-19 op te vangen. De gemiddelde solvabiliteit laat wederom een stijging zien en bedraagt nu bijna 30% (29,8%). Tevens is de liquiditeitspositie verbeterd. Het totaal aan liquide middelen is de afgelopen twee jaar met circa 20% toegenomen. […]

Ziekenhuizen laten het afgelopen jaar wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het Nederlandse […]

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op zorginstellingen en verhuurders

Typ hier uw vraag...