Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Terecht dat we bij alles dat we nu doen, stilstaan bij de effecten van de coronacrisis. Ook als het gaat om de jaarrekening 2019, die bij de meeste woningcorporaties nog moet worden vastgesteld. Iedereen is het er over eens dat in die jaarrekening aandacht moet worden besteed aan deze ‘gebeurtenis na balansdatum’. Ik schreef daarover eerder in het artikel over de gevolgen van […]

Corona is erg genoeg, maak het niet nog groter

Wat betekent de coronacrisis voor woningcorporaties? Wouter Geerlings gaat in gesprek met Johan Conijn. Huurders die in betalingsproblemen komen en kwetsbaren die verder in de verdrukking raken: zij vormen voor woningcorporaties, meer nog dan de eigen financiële huishouding, de grootste bron van zorg in deze coronacrisis. De helft van de corporaties zegt een verdubbeling of meer van de huurachterstanden te verwachten. Dit blijkt […]

Wat betekent de coronacrisis voor woningcorporaties?

Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij om het coronavirus het hoofd te bieden. Ondanks de ruimhartige intenties van VWS, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten, leidt de coronacrisis tot grote financiële onzekerheid. Ruim driekwart van de zorginstellingen verwacht een daling van de liquide middelen en een (aanzienlijk) lager jaarresultaat. Zorgaanbieders zetten een groot deel van de geplande investeringen (tijdelijk) in de ijskast. Onzekerheid Onder zorginstellingen heerst […]

Uitbraak COVID-19 leidt tot uitstel investeringen in de zorg

Met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19) staat veiligheid en gezondheid op elk moment voorop. Bij Finance Ideas staan we in nauw contact met klanten, relaties, cursisten en/of anderen en volgen we de instructies van het RIVM en de overheid. Contact met onze adviseurs Alle adviseurs blijven goed bereikbaar. De dienstverlening aan onze klanten kan door blijven lopen zoals u van ons gewend […]

Veel woningcorporaties lopen vast met het financiële beoordeling van investeringen. De rendementseis wordt zelden gehaald en woningcorporaties maken zich zorgen over het effect op de financiële continuïteit. Een serieus probleem voor de besluitvorming, terwijl de maatschappelijke uitdaging groot is: Woningcorporaties verwachten tussen 2019 en 2023 130.000 nieuwbouwwoningen te realiseren en voor meer dan € 17 miljard te investeren in de bestaande voorraad (ILT-Aw, […]

Discussiemiddag investeringsbeoordeling

Huurders die in betalingsproblemen komen en kwetsbaren die verder in de verdrukking raken: zij vormen voor woningcorporaties, meer nog dan de eigen financiële huishouding, de grootste bron van zorg in deze coronacrisis. De helft van de corporaties zegt een verdubbeling of meer van de huurachterstanden te verwachten. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas die elk kwartaal onder circa zeshonderd […]

Woningcorporaties in corona-crisis: de zorg voor de huurder staat voorop

De coronacrisis heeft zich in Nederland ontwikkeld in de periode waarin de woningcorporaties midden in het traject van het jaarverslag 2019 zitten. En deze crisis raakt iedereen, dus ook elke corporatie. En in elk bedrijfsproces, dus ook in het jaarrekeningtraject. Bij Finance Ideas krijgen we hier vragen over. Waar kan ik met verdere vragen terecht? Heeft u vragen of wilt u digitaal sparren […]

Mindmap Corona Finance Ideas

De Finance Ideas ESG podcast houdt u op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen. In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk (professor in finance) en Stan Wetzels over de literatuurstudie met als vraag: kan een belegger verantwoord beleggen en de beleggingsportefeuille verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-/risicoprofiel?  De podcast bestaat uit de volgende delen:   Deel 1 […]

Wat weten we nu echt over duurzaam beleggen

De Minister heeft maandag 16 maart een nieuwe berekening van de overcompensatie aangekondigd. Corporaties komen in aanmerking voor staatsteun voor hun DAEB-activiteiten, zijnde garantstelling voor geborgde leningen, sociale grondprijzen en sanerings/projectsteun. Deze staatsteun mag er niet toe leiden dat een corporatie daardoor een meer dan redelijk rendement maakt met haar DAEB activiteiten. Als dat het geval is, dan is er sprake van overcompensatie […]

Bepaling overcompensatie wordt aangepast

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Per maart 2020 is een update van dit model beschikbaar. Wij bespreken de belangrijkste uitgangspunten en wijzigingen. Uitgangspunten Het modelstatuut is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces moeten maken, te […]

vernieuwde model investeringsstatuut

Het vernieuwde model investeringsstatuut is gereed! Het inrichten van het investeringsproces en het formuleren van de kaders blijft een uitdaging. Om dit proces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. De meest recente veranderingen aan de hand van de discussiepaper over investeringsbeoordelingen zijn in deze blauwdruk meegenomen. De financiële toetsen zijn gebaseerd op beleidswaarde […]

model investeringsstatuut

De gevolgen van klimaatverandering voor vastgoedbeleggers worden steeds urgenter en duidelijker zichtbaar. De klimaatrisico’s hebben grote invloed op de waarde van vastgoed. Academische literatuur over de invloed van fysieke klimaatrisico’s op vastgoed is sterk aan het groeien. De conclusies binnen deze discussie zijn erg relevant voor het risico en rendement van de vastgoedportefeuilles van institutionele beleggers, verzekeringspolissen en individuele vastgoedinvesteerders. In dit artikel […]

Hebben klimaatrisico’s invloed op de waarde van vastgoed

Begin deze week stortten de aandelenmarkten in elkaar. Het coronavirus zorgt al langere tijd voor onrust bij beleggers. Daarbij komen de kelderende olieprijzen als gevolg van groeivertraging van de economie en het daaruit voortvloeiende stukgelopen overleg tussen Rusland en de overige olieproducerende landen (onder leiding van Saudi-Arabië). Deze samenloop van omstandigheden versterken het negatieve sentiment dat de afgelopen weken al heerste. Op moment […]

Rente nog verder omlaag door coronavirus

Op 25 oktober 2018 werd het faillissement van zowel MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen uitgesproken. Het feit dat twee ziekenhuizen op dezelfde dag failliet gingen was al uniek, maar vooral het abrupte karakter en de chaotische nasleep zorgden voor maatschappelijke onrust. De Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen heeft op verzoek van de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek verricht naar de gang van zaken rondom de […]

Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeer: wat ging er mis

Zoals aangekondigd in de kamerbrief van 26 april 2019, wordt de SDE+ subsidie dit jaar vervangen door de SDE++ subsidie. Hiermee kunnen zorginstellingen voor toekomstige investeringen in hernieuwbare energie of de reductie van CO2-uitstoot een subsidie aanvragen. In de kamerbrief van 17 februari 2020 vertelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de voortgang en openstellingsrondes van de SDE++. Wij zetten de […]

Nieuwe subsidieregeling om duurzaamheidsmaatregelen verder te stimuleren

We zijn inmiddels alweer aardig wat jaartjes gewend aan het fenomeen van inkomensregistratie en passend toewijzen. Veel is inmiddels bekend, de routine is er en het overgrote deel gaat (gelukkig) op basis van kant-en-klare inkomensverklaringen. Lastige situaties zijn er nog steeds, daar niet van. Buitenlandse inkomens, bijzondere huishoudsamenstellingen, uitzonderingen, noem maar op. Als verhuurmedewerker bij een woningcorporatie ben je geen salarisadministrateur of financieel […]

De loonstrook 5 punten waarop het vaak mis gaat

Met ingang van 1 maart 2020 komt Marc Eggermont in de rol van associé het team van Finance Ideas versterken. Marc zal samen met de adviseurs van Finance Ideas woningcorporaties ondersteunen bij de realisatie van een duurzaam bedrijfsmodel, waarin het maatschappelijk resultaat (beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit) op de langere termijn gewaarborgd is. Marc heeft ruime bestuurlijke ervaring in de corporatiesector. Van 2003 tot 2016 […]

Marc Eggermont versterkt het team van Finance Ideas

Woningcorporaties verwachten tussen 2019 en 2023 130.000 nieuwbouwwoningen te realiseren en voor meer dan € 17 miljard te investeren in de bestaande voorraad[1]. De maatschappelijke en financiële belangen zijn groot en juist nu worstelen veel corporaties met het financiële afwegingskader om investeringsprojecten te beoordelen. Deze onzekerheid vertraagt de besluitvorming. Een herziening van het afwegingskader is daarom noodzakelijk. Om deze reden hebben onze adviseurs […]

Vanaf 2020 organiseert Finance Ideas het treasurynetwerk voor de langdurige zorg en de GGZ. Dit netwerk bestaat al meer dan 10 jaar en komt elk kwartaal een dag bij elkaar om bij te praten over treasury gerelateerde ontwikkelingen binnen de sector. Wat is het treasurynetwerk? Het treasurynetwerk is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken. […]

treasurynetwerk

Het is inmiddels algemeen bekend dat de stijgende levensverwachting de komende tien jaar leidt tot een toename van het aantal 65-plussers. Naast deze toename in aantallen zal ook de gezondheid van de 65-plussers steeds beter worden. Deze over het algemeen betere gezondheid draagt eraan bij dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Ruim 92% van de 75-plussers woont momenteel al zelfstandig en de […]

Ouderenzorg in 2030

Typ hier uw vraag...