Luuk Geraets

Luuk Geraets MSc

Adviseur zorginstellingen

Luuk Geraets heeft een master Finance aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Binnen Finance Ideas is hij actief als adviseur voor de zorgsector. Hier ondersteunt hij zorginstellingen bij het aantrekken van zowel geborgde als ongeborgde financiering, het opstellen van informatiememorandum en het begeleiden van de meerjarenraming.

Berichten en publicaties van Luuk

Typ hier uw vraag...