Home » Woningcorporaties » Corporatie PrognoseModel

Corporatie PrognoseModel

Corporatie PrognoseModel: leidraad voor uw financiële toekomst

De onrendabele toppen bij investeringen lopen steeds verder op. Rendementen van investeringen zijn lager dan ooit door de stijgende verhuurderheffing en bouwkosten. Op papier krijgt u meer ruimte door de verhoging grenswaarde van de LTV van 75% naar 85% door Aw/WSW. Maar is dit wel een goed idee om die extra ruimte te benutten? Heeft u de consequenties hiervan op langere termijn scherp?

Een paar vragen om u hierbij te helpen:

  • Als u nu veel leent, blijft er dan voldoende investeringsmogelijkheid over in de toekomst?
  • Hoe gaat u om met de duurzaamheidsdoelstellingen die lopen tot 2050?
  • Houdt u ruimte om uw voorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden?
  • Neemt u het verouderingsproces van uw woningen mee in uw plannen?

Het risico van korte termijn sturing

Ook het hanteren van een buffer op de normen van het Aw/WSW geeft geen garantie voor een gezonde financiële toekomst. Heeft u genoeg speling om een rentestijging of lagere huurstijging op te vangen? Zijn uw maatschappelijke ambities haalbaar en passen ze binnen de financiële spankracht van de corporatie op lange termijn?

De noodzaak voor dit inzicht is misschien duidelijk, maar hoe kunt u dit vertalen naar de praktijk? Het Corporatie PrognoseModel ondersteunt u bij dit proces. U levert ons de gegevens op basis van dVi en uw investeringsplannen. Wij gaan hiermee aan de slag en u ontvangt de resultaten in een rapport. Bijkomend voordeel? Het rapport geeft u direct munitie voor de beantwoording van  vragen vanuit belanghouders en het kan u helpen bij het creëren van draagvlak binnen uw organisatie.

Wat kunt u verwachten van het Corporatie PrognoseModel?

Het Corporatie PrognoseModel levert in de kern een meerjarenprognose van de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht, onderscheiden naar DAEB, niet-DAEB en enkelvoudig, waarbij de indelingen ontleend zijn aan dVi. Verder kan het model rekening houden met functionele veroudering van de woningvoorraad. De doorrekeningen en conclusies uit het rapport geven u inzicht in scenario’s en maken het mogelijk om de discussie op strategisch niveau te voeren.

Het eindproduct is een rapport met de doorrekeningen van één of meerdere scenario’s. Dit geeft u inzicht in:

  1. Is uw meerjarenprognose en strategisch beleidsplan financieel haalbaar?
  2. Wat is de haalbaarheid en financiële impact van uw duurzaamheidsbeleid?
  3. Heeft u rekening gehouden met functionele veroudering van de woningen?

Kortom: Hoe ziet de financiële toekomst van uw corporatie eruit?

Wat hebben we van u nodig?

Ons uitgangspunt is een snelle doorlooptijd. U levert ons de gegevens aan in een Excelbestand dat wij u toesturen en wij gaan hiermee aan de slag. Wij maken op basis van uw gegevens de doorrekeningen van scenario’s en sturen u het rapport toe. Dit bespaart uw corporatie veel tijd, omdat u niet zelf elk scenario hoeft door te rekenen in de meerjarenprognose.

Stap 1: Dataproces

De eerste stap is het aanleveren van gegevens ontleend aan dVi. De omvang van de gegevens is beperkt en u kunt het invullen in een Excelbestand dat wij u toesturen. Daarna hebben we gegevens nodig over uw (des)investeringsplannen voor de prognoseperiode. Ook dit kunt u invullen in een Excelbestand die wij toesturen.

Stap 2: Doorrekening scenario(s)

De tweede stap is het vertalen van de gegevens naar het Corporatie PrognoseModel. Hierbij kijken we direct of alle benodigde data volledig zijn. Daarna gaan we aan de slag met doorrekeningen. Hierbij houden we rekening met de financieel-economische uitgangspunten, het huur- en exploitatiebeleid, de plannen per complex, de renovaties en duurzaamheidsingrepen per complex en de gewenste nieuwbouw.

Stap 3: Bespreken rapport

Het eindresultaat is een rapport waarin de haalbaarheid van uw ambities op lange termijn in kaart zijn gebracht. Het is daarmee een startpunt voor de interne discussie om uw strategisch beleid voor de toekomst te bepalen.

Meer weten over het Corporatie PrognoseModel?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die het Corporatie PrognoseModel voor uw woningcorporatie biedt? Of bent u benieuwd naar de kosten voor een doorrekening? Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel direct met onze adviseurs.

Aan de slag met een training over het Duurzaam bedrijfsmodel?

De complexiteit van dit onderwerp vraagt om diepgang en vooral samen sparren over mogelijkheden. Tijdens de training: Duurzaam bedrijfsmodel voor woningscorporaties gaan we aan de slag met de keuzes en sturing op zowel vermogensontwikkeling, investeringen, kosten en opbrengsten. We maken we gebruik van ons Corporatie PrognoseModel. Zo krijgt u zicht op welke wijze u binnen de eigen financiële kaders een optimale beleidsmix kunt bepalen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of stel uw vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over duurzaam bedrijfsmodel

Telefonisch sparren?
Johan Conijn
Directeur woningcorporaties
Johan Conijn is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing en asset management.

Typ hier uw vraag...