Corporatie PrognoseModel

Met de Nationale prestatieafspraken en de regionale woondeals zijn afspraken gemaakt over de inzet van de extra financiële middelen in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Op korte termijn nemen de kasstromen toe en stijgt de beleidswaarde, maar op middellange termijn zijn er ernstige zorgen over het verdienmodel van corporaties vanwege stijgende bouwkosten en de hogere rente.

Elke woningcorporatie moet voor zichzelf bepalen hoe ver de polsstok reikt. Meer investeringen zijn nodig en wenselijk, maar waar ligt de grens? Veel investeringen blijven onrendabel en door de stijgende bouwkosten neemt dit probleem toe. Wat is nu wijsheid? Zijn uw maatschappelijke ambities haalbaar en passen ze binnen de financiële spankracht van de woningcorporatie op de lange termijn?

Een paar vragen om u hierbij te helpen

 • Als u nu veel leent, blijft er dan voldoende investeringsruimte over in de toekomst?
 • Hoe gaat u om met de duurzaamheidsdoelstellingen die lopen tot 2050?
 • Houdt u financiële ruimte om uw voorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden?
 • Neemt u het verouderingsproces van uw woningen mee in uw plannen?
 • Heeft u in de portefeuillestrategie een optimale balans tussen opgaven en middelen?
 • Heeft u een duurzaam bedrijfsmodel voor uw corporatie?

De noodzaak voor het antwoord op deze vragen is misschien duidelijk. Veel corporaties vinden het echter lastig om het te vertalen naar de praktijk. Het Corporatie PrognoseModel ondersteunt u bij dit proces. U levert ons de gegevens aan op basis van de laatste dVi en uw investeringsplannen voor de toekomst. Wij stemmen de berekeningen verder met u af, waarna u de resultaten in een rapport ontvangt.

Bijkomend voordeel? Het rapport geeft u direct munitie voor de beantwoording van vragen vanuit belanghouders en het kan u helpen bij het creëren van draagvlak binnen uw organisatie.

Wat kunt u verwachten van het Corporatie PrognoseModel?

Ons model levert een meerjarenprognose van de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht, onderscheiden naar DAEB, niet-DAEB en enkelvoudig, waarbij de indelingen ontleend zijn aan de dVi. Verder houdt het model rekening met de functionele veroudering van de woningvoorraad. De doorrekeningen en conclusies uit het rapport geven u inzicht in scenario’s en maken het mogelijk om de discussie op strategisch niveau te voeren.

Het eindproduct is een rapport met de doorrekeningen van één of meerdere scenario’s:

 • De financiële haalbaarheid van de meerjarenprognose en het strategisch beleidsplan
 • Het verloop van de financiële ratio’s ten opzichte van uw eigen grenswaarden en die van de toezichthouders
 • Een vergelijking tussen verschillende scenario’s om de optimale beleidsmix te bepalen
 • De impact van uw nieuwbouw- en duurzaamheidbeleid
 • De impact van functionele veroudering op de vermogenspositie

Kortom: met de analyses van het Corporatie PrognoseModel krijgt u meer grip op de toekomst van uw corporatie.

Wat hebben we van u nodig?

Ons uitgangspunt is een snelle doorlooptijd. U levert ons de gegevens aan in een Excelbestand, dat u van ons ontvangt, en wij gaan hiermee in overleg met u aan de slag. Op basis van uw gegevens maken wij de doorrekeningen van scenario’s en bespreken de uitkomsten met u. Dit bespaart uw corporatie veel tijd, omdat u niet zelf elk scenario hoeft door te rekenen in de meerjarenprognose. Afhankelijk van uw behoefte vinden er bovendien gezamenlijke sessies plaats.

Stap 1: Dataproces

U levert ons de gegevens aan die zijn ontleend aan de dVi. De omvang van de gegevens is beperkt en u kunt het invullen in het Excelbestand dat wij u toesturen. Daarna hebben we gegevens nodig omtrent uw (des)investeringsplannen voor de prognoseperiode. Ook dit kunt u invullen in een Excelbestand.

Stap 2: Basisscenario

Samen met u bespreken we het basisscenario met daarin het voorgenomen beleid en de geplande investeringen. We zorgen dat u inzicht krijgt waar de knelpunten van de plannen liggen. Samen bekijken we vervolgens welke scenario’s van toegevoegde waarde zijn voor uw specifieke situatie.

Stap 3:  Balans opgaven en financiële mogelijkheden

De uitkomsten van het basisscenario zullen in veel gevallen aanleiding geven om het voorgenomen beleid aan te passen. Zodanig dat er een optimaal strategisch beleidsplan vastgesteld kan worden waarbij de gewenste balans is bereikt tussen de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen en het verloop van de financiële kengetallen. Hierbij maken wij aan de hand van diverse bijsturingsmogelijkheden inzichtelijk wat het effect van beleidsaanpassingen is op de financiële ruimte. Denk hierbij aan een aanpassing van de nieuwbouw, ander huurbeleid, versnelling of vertraging van de verduurzaming en andere mogelijkheden.

Stap 4: Bespreken rapport

Het eindresultaat is een rapport waarin de haalbaarheid van uw ambities op lange termijn in kaart is gebracht. De uitkomsten van onze analyses bespreken we met u zodat u handvaten heeft om uw beleid te bepalen. Het is daarmee een waardevol middel om uw strategisch beleid voor de toekomst te bepalen.

Meer weten over het Corporatie PrognoseModel?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die het Corporatie PrognoseModel voor uw woningcorporatie biedt? Wilt u ondersteuning bij uw strategische beleidsafwegingen en het waarborgen van een duurzaam bedrijfsmodel? Stel uw vraag via onderstaand formulier of bel direct met onze adviseurs.

Behoefte aan strategisch sturen op uw eigen kasstromen?

Met het DrieCompartimentenModel gaan we nog een stapje verder. Dit model maakt het mogelijk om vanuit de eigen financiële doelstellingen te sturen op het borgen van een duurzaam verdienmodel en daarmee evenwichtig investeringsniveau. Lees hier meer over dit model.

Aan de slag met een training over het duurzaam bedrijfsmodel?

De complexiteit van dit onderwerp vraagt om diepgang en vooral het samen sparren over mogelijkheden. Tijdens de training: Koers houden in zwaar weer gaat u aan de slag met de keuzes en sturing op zowel vermogensontwikkeling, investeringen, kosten en opbrengsten. De mogelijkheden die de afschaffing van de verhuurderheffing bieden worden inzichtelijk. We maken gebruik van ons Corporatie PrognoseModel. Zo krijgt u zicht op welke wijze u binnen de eigen financiële kaders een optimale beleidsmix kunt bepalen.

"*" geeft vereiste velden aan

Ontvang het voorbeeldrapport Corporatie PrognoseModel in uw inbox

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Artikelen over duurzaam bedrijfsmodel

Meer informatie?

Johan Conijn

Directeur woningcorporaties
Johan is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing en asset management.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...