Onze expertise voor zorginstellingen

Arrangeren financiering

Een 8-stappenplan voor het arrangeren van bankfinanciering voor nieuwe investeringen, consolidatie en of herfinancieringen.

Arrangeren financiering
Aanvragen Fitch rating
Financieringsstrategie
Verkrijgen borging ​
Opstellen informatiememorandum

Treasury Support

Een passende of continue ondersteuning bij cashmanagement, werkkapitaalbeheer, langlopende financiering of andere treasury vraagstukken.

Treasury Support
Financieringsscan
Liquiditeitsprognose

Rentemanagement

Op basis van de financierings- en rentebeleidskaders heeft u een vijftal mogelijke strategieën. Welke rentemanagementstrategie past het beste bij uw situatie?

Rentemanagement

Integrale meerjarenraming

Een financiële meerjarenraming biedt u inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen in de omgeving.

Integrale meerjarenraming
Financiële analyse
Impairmenttoets & waardering

Businesscase & Second opinion

Een heldere en concreet uitgewerkte businesscase geeft inzicht voor de interne besluitvorming rondom de financiële haalbaarheid van investeringsprojecten.

Businesscase & Second opinion
Analyse fusies en overnames

Investeren zorgvastgoed

Een sterk financieel afwegingskader geeft u inzicht in het rendement en de haalbaarheid van uw investeringsprojecten.

Investeren zorgvastgoed
Vastgoedstrategie & LTHP
Rekentool: intra-/extramuraal
Klimaatrisico-scan van uw zorgvastgoed
Investeringsstatuut zorg

Samenwerking in de zorg

Het borgen van uw belangen en inzichten tijdens een samenwerking met uw gemeente, woningcorporaties of een belegger.

Samenwerking in de zorg
Samenwerken met beleggers
Huurovereenkomst en onderhandeling
Gemeenten & woonvisie

ZorgRating

Met ZorgRating kunt u snel en overzichtelijk uw zorginstellingen vanuit een financiële bril beoordelen en vergelijken.

ZorgRating

Detachering van onze professionals
Treasury netwerk

Het laatste nieuws, tips en tools

Een greep uit onze klanten

Inspiratie & projecten binnen zorginstellingen

Selectie van financieringstrajecten

Onze partners

Typ hier uw vraag...