Home » Zorginstellingen

Onze expertisegebieden voor zorginstellingen

Onze expertisegebieden

Financiële sturing

Finance Ideas helpt bij het verkrijgen van inzicht en biedt onderbouwing voor besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief. Ook richten wij ons op het waarborgen van de financiële continuïteit.

Treasury

Finance Ideas managet de financiering vanuit de bedrijfsstrategie en daaraan gerelateerde risico’s, geeft vorm aan de gewenste financieringstructuur en komt tot marktconforme transacties.

Zorgvastgoed

Finance Ideas geeft inzicht in de risico’s, waardering en het rendement van zorgvastgoed ten behoeve van sturing, samenwerking en transacties.

Cases

Actueel

Onze opdrachtgevers

Typ hier uw vraag...