Uw visie op wonen en zorg realiseren: 5 smaken

Gemeenten spelen een centrale rol in de grote maatschappelijke opgaven rond wonen en zorg. Vergrijzing en ouderen die langer zelfstandig wonen zorgen in toenemende mate voor onveilige thuissituaties, eenzaamheid en oplopende zorgkosten. Met taken en verantwoordelijkheden op zowel de woningmarkt als de zorgmarkt overzien gemeenten het speelveld en zijn zij dé partij om een coördinerende rol te vervullen.

Wonen en zorg onderdeel van uw woonvisie

In de woonvisie omschrijft u het strategische beleid voor de woningvoorraad binnen de gemeentelijke grenzen. Er wordt van u verwacht dat u een hoofdstuk ‘Wonen en zorg’ in uw woonvisie opneemt of een aparte woonzorgvisie opstelt. Het opstellen van een visie op wonen en zorg is een uitdagende taak, want wat gaat u erin vastleggen? Hoe gaat u om met de verschillende belanghebbenden? Welke financiële consequenties hebben de beleidskeuzes die u maakt? Welke rol wil ik als gemeente spelen? Finance Ideas kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Lees meer: ‘Waar moeten Opa en Oma wonen? Grote verschillen in aanpak bij gemeenten’

1: Woonvisiescan

Wilt u eerst weten hoe uw gemeente er voor staat? Om uw prestaties op het gebied van wonen en zorg te toetsen, hebben we de Benchmark gemeentelijke woonvisies ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in het aantal thema’s en de diepgang in elk van deze thema’s ten opzichte van andere gemeenten. De scan is gebaseerd op een door Finance Ideas en SiRM ontwikkelde database met daarin de woonvisies van 339 gemeenten.

2: Second opinion op uw woonzorgvisie

Heeft u behoefte aan een tweede paar ogen op uw woonvisie? Met een second opinion bekijken we uw woonvisie met een kritische blik. Heeft u bijvoorbeeld gebruik gemaakt van alle mogelijkheden binnen de wet en regelgeving? Past de rol die uw gemeente aanneemt? Zijn alle risico’s en kansen in kaart gebracht? Welke data en analyses liggen onder de gemaakte beleidskeuzes? Op basis van onze adviezen kunt u uw woonvisie verbeteren en uw prestatieafspraken aanscherpen.

3: Ondersteuning bij het opstellen van uw woonzorgvisie

Ons team ondersteunt gemeenten bij het opstellen van uw woonvisie. Met kennis van de partijen die actief zijn op de woning- en de zorgmarkt analyseren we de lokale situatie. De kansen en uitdagingen in uw gemeente vormen we in samenspraak om tot een duidelijke rol inclusief bijpassende beleidsinstrumenten. Het resultaat? Een haalbare woonvisie die gedragen wordt door alle relevante partijen in uw gemeente.

4: Data analyse voor uw woonzorgvisie

Heeft uw gemeente de feiten al op een rij? Het startpunt voor een goede woonvisie is gedegen data analyse. Dit geeft uw gemeente inzicht in de omvang van het probleem en geeft richting aan het formuleren van beleidsinterventies. Door onze analyses op wijk- en buurtniveau krijgt u de uitdagingen en kansen in uw gemeente scherp.

5: Begeleiden van samenwerking

Heeft u behoefte aan een partner die de taal van woningcorporaties, zorginstellingen en vastgoedbeleggers spreekt? Onze adviseurs zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering en kennen de zorg-, corporatie- en vastgoedmarkt door en door. Ze zijn goed op de hoogte van de actualiteit en de bekostiging van zorgvastgoed. Ze kennen de veranderingen die de sector doormaakt met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg. Deze ervaring nemen zij mee aan tafel.

Meer weten over één van deze mogelijkheden?

Wilt u stappen zetten met uw woonvisie en heeft u vragen over bovenstaande mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stel een vraag over Wonen en zorg

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over Wonen en zorg

Meer informatie?

Pim Diepstraten

Directeur zorg en senior adviseur
Pim adviseert gemeenten met hun woonvisie

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...