Komt u in aanmerking voor financiering van de Europese Investeringsbank?

De traditionele banken zijn al langer niet meer de enige financieringspartijen in de zorg. Recent heeft de Europese Investeringsbank voor het eerst een kredietfaciliteit verstrekt in de langdurige zorg. Finance Ideas heeft ’s Heeren Loo bij dit traject begeleid. Daarmee is EIB-financiering niet langer uitsluitend voor ziekenhuizen.

Ook zien wij dat steeds meer zorginstellingen een Fitch-rating aanvragen. Hiermee behoort het uitgeven van een obligatielening op de kapitaalmarkt ook tot de mogelijkheden. Heeft u de komende jaren een investeringsopgave en wilt u inzicht in uw financieringsmogelijkheden? Informeer bij Pim Diepstraten over de mogelijkheden voor een financieringsscan.

Wat ontvangt u bij de financieringsscan?

Met de financieringsscan ontvangt u op hoofdlijnen inzicht in uw financieringsmogelijkheden. Komt u in aanmerking voor EIB-financiering? Heeft u nog borgingsruimte bij het WFZ? Is het aanvragen van een Fitch-rating interessant als voorbereiding op een eventuele obligatielening (hiervoor gebruiken wij o.a. ZorgRating)? Of is financiering via de traditionele banken toch passender? Allerlei vragen die wij op hoofdlijnen voor u kunnen beantwoorden. Uiteraard rekening houdend met het profiel van uw organisatie, de bestaande leningportefeuille, de financieringsbehoefte, de omvang van de (type) investeringen en uw financiële positie. Wellicht blijkt dat de financiële positie het niet toelaat om externe financiering aan te trekken en dat naar alternatieven moet worden gezocht (bijv. via een belegger of woningcorporatie). In een korte en overzichtelijke rapportage presenteren wij onze bevindingen en geven wij een aantal concrete aanbevelingen.

Wat hebben wij hiervoor nodig?

Voor de financieringsscan hebben wij de volgende informatie van u nodig:

 • Meerjarenraming (in Excel) met minimaal een 5-jarige prognose van de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht
 • Korte toelichting op de uitgangspunten in de meerjarenraming
 • Overzicht met de investeringen (zoals verwerkt in de meerjarenraming)
 • Overzicht van de bestaande leningportefeuille (en eventuele derivaten) met de belangrijkste kenmerken
 • Overzicht van de belangrijkste bestaande afspraken met financiers

Om de prijs aantrekkelijk te houden, beoordelen wij de aangeleverde informatie niet op kwaliteit. Er wordt bijvoorbeeld geen kwalitatieve of technische beoordeling op de meerjarenraming uitgevoerd. Ook lezen wij geen kredietovereenkomsten. Wel wordt getoetst of de informatie compleet genoeg is om de scan te kunnen uitvoeren.

financieringsscan

Wat kost de financieringsscan?

Wij bieden de financieringsscan aan tegen een vaste prijs van € 5.000,- (exclusief btw). U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie. Ook kunnen wij kosteloos een indicatie afgeven of u over de juiste informatie beschikt voor de financieringsscan. Het betreft een financieringsscan op hoofdlijnen. Uiteraard is een uitgebreidere analyse met advies mogelijk. Dit betreft maatwerk waarover separate afspraken worden gemaakt.

Heeft u vragen over de financieringsscan?

Neem contact op voor de mogelijkheden of stel uw vraag via onderstaand formulier. Heeft u behoefte om te sparren over uw investeringsopgave en wilt u inzicht in uw financieringsmogelijkheden? Neem contact op met Pim Diepstraten, hij denkt graag met u mee.

Stel een vraag over de financieringsscan

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over treasury

  Meer informatie?

  Maarten van den Broek

  Senior adviseur zorginstellingen
  Maarten is sparringpartner bij het formuleren van financiering strategieën en de best passende financieringsvormen.

   Typ hier uw vraag...