Financiering via Europese Investeringsbank niet uitsluitend voor ziekenhuizenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

De Europese Investeringsbank is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie. Gezien het profiel en de gunstige tarieven en overige voorwaarden een logische partner voor de Nederlandse zorg. Tot dusver heeft de Europese Investeringsbank in de afgelopen jaren uitsluitend ziekenhuizen van langlopende financiering voorzien. Hier komt echter verandering in nu de EIB ook de langdurige zorg, en in het bijzonder de gehandicaptenzorg, op de radar heeft. Finance Ideas heeft ervaring met het begeleiden van zowel ziekenhuizen als gehandicaptenzorginstellingen met de financieringsaanvraag bij de EIB.

Financiering via de EIB kent aantrekkelijke voorwaarden

EIB-financiering kenmerkt zich door zekerheid (lange beschikbaarheid) en flexibiliteit (keuzemogelijkheden per tranche) tegen zeer gunstige voorwaarden. De belangrijkste voordelen en kenmerken zijn:

  • Financiering tot maximaal 50% van de totale investeringskosten
  • Kredietomvang vanaf circa € 50 miljoen
  • Gunstige rentetarieven, waarbij de marge (debiteurenopslag) in principe vaststaat. Basisrente en fundingkosten zijn afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden
  • Lange renteperiodes en looptijden zijn mogelijk (tot circa 25 jaar)
  • Keuze voor variabele of vaste rente
  • De EIB probeert zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de overige voorwaarden van de bestaande financiers (zoals financiële convenanten)
  • Gedeelde zekerheden met de bestaande financiers en het WFZ (indien van toepassing)

Start tijdig met de aanvraag

Het proces dat u doorloopt is in veel opzichten gelijk aan dat van een regulier bankentraject en is globaal op te delen in de volgende stappen.

Stap 1: Indienen aanvraag en kennismakingsgesprek

Het start uiteraard met het indienen van een aanvraag en het kennismakingsgesprek. Een informatiememorandum helpt bij een spoedig en efficiënt proces. Ook is het raadzaam om de belangrijkste kenmerken van het investeringsproject en de financieringsaanvraag op één pagina samen te vatten (de zogeheten ‘Technical Description’).

Stap 2: Beoordeling

Indien de EIB de aanvraag voldoende interessant vindt, start de beoordelingsfase. In deze fase wordt de businesscase aan de hand van het informatiememorandum en de financiële prognose beoordeeld. Een prognose van minimaal 20 jaar is hierbij het uitgangspunt. Tijdens deze fase kunt u uiteraard additionele vragen verwachten en vinden meerdere gesprekken plaatsen, zodat de EIB de organisatie en het project grondig leert kennen. In principe zou een gestructureerd informatiememorandum met voldoende diepgang het aantal additionele vragen moeten beperken.

Stap 3: Management goedkeuring

Zodra de beoordeling is afgerond en een positief advies volgt, legt het team van de EIB de financieringsaanvraag ter goedkeuring neer bij het management (de eerste stap in het goedkeuringsproces).

Stap 4: Opstellen documentatie

In deze fase wordt de kredietdocumentatie en zekerheidsdocumentatie opgesteld. Zowel de EIB als de zorgorganisatie worden hierbij bijgestaan door een eigen (aan te stellen) externe jurist. Naast het verlenen van advies, regelt de jurist in principe ook de gehele coördinatie van het proces gedurende de documentenfase.

Stap 5: Board of Directors goedkeuring en ondertekening

De laatste stap is goedkeuring van de Board of Directors (dat veelal een formaliteit is) en uiteraard de uiteindelijke ondertekening van de kredietdocumentatie. Na het voldoen aan de opschortende voorwaarden (zoals het vestigen van de zekerheden) kan de eerste tranche worden opgenomen.

Over het algemeen duurt het doorlopen van het financieringstraject circa 4 tot 6 maanden.

Vergeet uw bestaande financiers niet

Het is van essentieel belang om uw bestaande financiers en het WFZ (indien van toepassing) ruim op tijd in het proces te betrekken. De bestaande financiers moeten goedkeuring verlenen voor het aantrekken van additionele financiering en het delen van de zekerheden. Voor dat laatste heeft u ook goedkeuring nodig van het WFZ (indien u geborgde financiering heeft). Daarnaast is het van belang om te weten dat het WFZ de EIB in principe niet als ‘reguliere’ ongeborgde financiering ziet. Dit betekent dat een zorginstelling voldoende ongeborgde financiering in de totale leningportefeuille moet behouden. Een partij die bij (liquiditeits)problemen van de zorginstelling kort krediet beschikbaar kan stellen is namelijk noodzakelijk. 

Sparren over uw mogelijkheden bij de EIB of andere financiering?

Heeft u vragen over financiering bij de EIB? Of wilt u sparren over de mogelijkheden rondom het arrangeren van financiering (in welke vorm dan ook) voor uw zorginstelling? Onze adviseurs kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van compleet borgingsverzoek bij het WFZ. Neem vrijblijvend contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over Financiering via de Europese Investeringsbank

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...