Home » Zorginstellingen » Treasury » Verkrijgen borging

Verkrijgen borging

Verkrijgen borging WFZ

Deelnemers van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) kunnen borging aanvragen voor bestaande of nieuwe leningen. Met deze borgstelling kan een zorginstelling tegen gunstige condities financiering aantrekken voor investeringen. De lagere kredietopslag ten opzichte van een ongeborgde financiering leidt tot (aanzienlijk) lagere rentekosten.

WFZ

WfZ

Het WFZ stelt echter strenge eisen aan het indienen van een borgingsverzoek. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De kredietwaardigheid van de deelnemer
  • De aard, omvang en degelijkheid van de investering(en)
  • Het financieringsarrangement

Aanvraag conform WFZ

Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Ter onderbouwing van de financiële haalbaarheid van de investeringen dient een zo volledig mogelijke businesscase te worden opgesteld. Afhankelijk van de situatie kan het WFZ op twee momenten worden benaderd, voordat of juist nadat u richting de banken gaat.

Optie I: Borgingsverzoek indienen voor het selecteren van een financier

  • Geeft duidelijkheid over maximale borging
  • Biedt meest gunstige voorwaarden en flexibiliteit
  • Verhoogt totale doorlooptijd

Optie II: Borgingsverzoek indienen na het selecteren van een financier

  • Geeft eerder duidelijkheid over financierbaarheid en maximaal tarief
  • Biedt minder gunstige tarieven en flexibiliteit

Treasury Support brochure

Telefonisch sparren?
Lesley Zanen
Senior adviseur zorginstellingen
Lesley Zanen adviseert bij de complete borgingsaanvraag conform de richtlijnen van het WFZ.

    Typ hier uw vraag...