5 tips voor het vestigen van zekerheden bij financieringCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Na maandenlange onderhandelingen met verschillende banken heeft u eindelijk de financiering of WFZ borging rond. U bent tevreden met de afgesproken rente en overige voorwaarden. De kredietovereenkomst is getekend en u kunt eindelijk ontspannen, na die onuitputtelijke informatiebehoefte van de banken. Of toch niet? Na de euforische stemming van beide partijen, komt al snel het besef van de trekkingsvoorwaarden. Een (soms ellenlange) lijst met acties die moeten worden voltooid alvorens de financiering wordt verstrekt. Het vestigen van zekerheden is zo’n actie die veel tijd en effort van alle betrokken partijen vraagt. Wij geven u graag een aantal tips om het proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Tip 1: Breng alle betrokken partijen tijdig op de hoogte

Bij het vestigen van zekerheden heeft u niet alleen te maken met de nieuwe financier en het WFZ, maar ook met eventuele bestaande financiers. Bij betrokkenheid van het WFZ (als nieuwe of bestaande financier) moet worden overgegaan naar de verhaalsregeling zekerheidsrechten. Alle financiers moeten tot overeenstemming komen over de relevante zekerheidsrechten. Dit betekent dat u bestaande financiers moet inlichten en dat zij de bestaande zekerheden moeten vrijgeven (in geval deze gedeeld moeten worden zoals het geval bij de verhaalsregeling zekerheidsrechten). Zo moet er in geval van een hypotheekakte eerst royement worden verleend, voordat de nieuwe hypotheekakte kan worden ingeschreven. Ervaring leert dat dit proces soms maanden kan duren. Zeker wanneer financiers betrokken zijn die minder ervaring hebben met dergelijke trajecten, zoals gemeenten of provincies.

Tip 2: Kies de juiste notaris

De notaris is verantwoordelijk voor het opstellen en passeren van de hypotheekakte. Waarschijnlijk bent u snel geneigd om te kiezen voor de vertrouwde lokale notaris. Let er op dat de notaris aan de gestelde eisen van de financier en/of het WFZ voldoet. Zo stelt het WFZ de eis dat de notaris minimaal verzekerd is voor de hoogte van de inschrijving (exclusief rente en kosten). Bij grote financieringsbedragen is de kans aanwezig dat een relatief klein notariskantoor onvoldoende verzekerd is. Een goede notaris informeert u ook over de te ondernemen stappen, faciliteert u hierin en helpt u hieraan herinneren gedurende het traject.

Tip 3: Vergeet uw RvT of RvC niet

Vaak wordt vergeten dat de RvT of RvC niet alleen goedkeuring moet verlenen aan de geplande investeringen, maar ook aan de financiering en het vestigen van de zekerheden. Dit op het laatste moment regelen, is geen eenvoudige opgave. Tenzij de volgende vergadering op korte termijn plaatsvindt. In alle andere gevallen moet u bij ieder lid buiten de reguliere vergadering een handtekening opvragen. Dit kan voor vertraging zorgen.

Tip 4: Check de statuten bij medeschuldenaarschap

Om bijvoorbeeld restricties ten aanzien van intercompany leningen te voorkomen, kan het wenselijk zijn dat een dochteronderneming als medeschuldenaar de financiering aangaat. In dat geval geeft niet alleen de kredietnemer zekerheden, maar ook de medeschuldenaar of medeschuldenaren. Loop tijdig de statuten van alle betrokken entiteiten na op eventuele restricties ten aanzien van het afgeven van zekerheden (en aangaan van financiering). Ook is in veel gevallen een bestuursbesluit en goedkeuring van de RvT of RvC benodigd.

Tip 5: Verlies de deadline niet uit het oog

De deadline voor het vestigen van zekerheden is veelal gekoppeld aan de opnamedatum van de financiering. In sommige gevallen kan een andere datum zijn benoemd, omdat de opnamedatum bijvoorbeeld nog ver in de toekomst ligt. Indien de zekerheden niet voor de uiterste datum zijn gevestigd, heeft dit gevolgen voor de financiering. De financiering wordt niet eerder verstrekt tot de zekerheden zijn gevestigd. Daarnaast kan het niet tijdig vestigen van de zekerheden directe gevolgen hebben voor de afgesproken tarieven. Het is dan ook van belang om een mogelijke overschrijding van de datum tijdig te bespreken met uw bank. Ervaring leert dat de meeste banken hier flexibel mee omgaan en graag met u meedenken.

Hulp nodig bij het arrangeren van financiering?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het arrangeren van bankfinanciering voor nieuwe investeringen, consolidatie en/of herfinancieringen. Ze weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank. We kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over het vestigen van zekerheden bij financiering

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...