Finance Ideas begeleidt financiering nieuwe zekerheidsregeling WFZCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Finance Ideas heeft een van de eerste financieringen op basis van de nieuwe ‘verhaalsregeling zekerheidsrechten’ van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) begeleid. Bij het verstrekken van krediet, eisen banken bepaalde zekerheden in de vorm van hypotheek- en pandrechten. Ook het WFZ ontvangt deze zekerheidsrechten bij het verlenen van borging.

Om conflicterende contractsbepalingen van verschillende partijen te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘akte gedeelde zekerheden’. Bij een faillissement van de zorginstelling is hierin geregeld hoe de verschillende financiers omgaan met het uitwinnen van hun zekerheden.

De herziene verhaalsregeling zekerheidsrechten

Na een jarenlang proces heeft een juridische werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het WFZ de akte grondig herzien. Deze nieuwe ‘verhaalsregeling zekerheidsrechten’ wordt vanaf heden standaard bij nieuwe financieringen en garanties gebruikt. Voor de positie of de belangen van zorginstellingen is er geen verschil tussen de oude en nieuwe regeling.

7-stappen plan voor het arrangeren van bankfinanciering

Finance Ideas begeleidt zorginstellingen bij financieringstrajecten. Ter ondersteuning hiervan heeft zij een 7-stappenplan opgesteld voor het arrangeren van bankfinanciering voor nieuwe investeringen, consolidatie en/of herfinancieringen. Daarmee kan vorm gegeven worden aan de gewenste financieringsstructuur en is het mogelijk marktconforme transacties te realiseren.

Verzorgen van de borgingsaanvraag voor lage rentekosten

Met borgstelling van het WFZ kan een zorginstelling tegen gunstige condities financiering aantrekken voor investeringen. Een lagere kredietopslag met lagere rentekosten tot gevolg, wie wil dit niet? Finance Ideas kan u begeleiden bij het samenstellen van de complete borgingsaanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...