Investeringskaders

Hoe kunt u waarborgen dat uw organisatie financieel gezond blijft en tegelijkertijd bijdraagt aan het behalen van strategische en maatschappelijke doelstellingen? Het antwoord is een sterk financieel afwegingskader. Dit geeft inzicht in het rendement en de haalbaarheid van uw investeringsprojecten.

Daarbij is het niet alleen belangrijk om aandacht te hebben voor individuele projecten, maar ook om de verbinding te leggen met financiële sturing op portefeuilleniveau. Het bewaken van de financiële gezondheid gebeurt op portefeuilleniveau met behulp van een kwalitatief goede meerjarenraming en een (SMART) LTHP/SVP en daaraan gekoppeld investeringsprogramma.

Welke vragen worden beantwoord in het afwegingskader?

Oké, maar hoe vertaalt u dat naar de praktijk? Begin met het stellen van onderstaande vragen:

  • Wat zijn de huidige en verwachte financiële convenanten, en op welke interne normen wenst u te sturen?
  • Wat zijn uw doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van het eigen vermogen?
  • Heeft u standaard huisvestingsconcepten met bijbehorende norminvesteringen opgesteld?
  • Welke rekensystematiek kiest u als het gaat om de beoordeling van individuele investeringsprojecten?
  • Beoordeelt u een project op basis van de integrale exploitatie, of kijkt u separaat naar de zorg- en vastgoedexploitatie?
  • Welke financiële uitgangspunten hanteert u in uw investeringsberekeningen? Past u differentiatie toe, afhankelijk van het type project?
  • In hoeverre volgt u de onderliggende uitgangspunten van de NHC-systematiek?
  • Welke financiële kengetallen gebruikt u bij de toetsing? Hanteert u gemaximeerde investeringsbedragen of rendementseisen?
  • Toetst u de investeringen op marktconformiteit van de stichtingskosten?
  • Toetst u investeringsprojecten op hun bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen? Ligt het project in lijn met het strategisch vastgoedbeleid en/of het LTHP/SVP?

Opstellen afwegingskader investeringen

Heldere en concrete kaders helpen u om risico’s te beheersen. Ze geven antwoorden op de vragen die bovenstaand zijn opgeworpen. Daarmee geeft een investeringskader u houvast om projecten op een consistente en transparante wijze te beoordelen. Met name vanuit financieel, maar zeker ook vanuit maatschappelijk perspectief. Wij ondersteunen zorginstellingen bij dit proces. Dit doen we door kritisch mee te kijken in (bijvoorbeeld) de vorm van een second opinion. Of door u bij het hele proces te ondersteunen, vanaf het plan van aanpak tot en met het opstellen van het investeringskader. Of door met elkaar te brainstormen over de te hanteren uitgangspunten. Samen stemmen we de behoefte per project met u af.

Om uw investeringsproces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. U kunt hem hier downloaden.

In de praktijk: kennis- en organisatieontwikkeling via workshops

Het model investeringsstatuut vraagt ook om het maken van organisatiespecifieke keuzes. Onze ervaring is dat het goed werkt om dit te organiseren aan de hand van een aantal workshops. De keuzes die tijdens deze bijeenkomsten worden gemaakt, kunnen vervolgens worden vertaald naar het investeringsstatuut van uw organisatie. Neem contact op om uw specifieke situatie te bespreken.

Stel een vraag over investeringskaders

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over zorgvastgoed

Meer informatie?

Corstiaan Verweij

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Corstiaan is sparringpartner voor investeringsbeslissingen in de zorgsector.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...