Onzekerheid verkleinen met uw rentemanagement

De veranderende rente brengt grotere onzekerheid met zich mee voor uw meerjarenplannen en businesscases. Actief rentemanagement helpt om deze onzekerheid beheersbaar te houden. Klinkt logisch, maar waar begint u?

Kaders en strategieën voor rentemanagement

Investeringen kunt u op grofweg drie manieren financieren: de inzet van eigen middelen, het aantrekken van externe financiering of een combinatie hiervan. Bancaire financiering is de meest gangbare manier om externe financiering aan te trekken, maar gaat wel gepaard met een renterisico. De macro-economische tijden zorgen dat de risico’s nog groter zijn. Het beheersen en afdekken geeft zekerheid en een remweg in het huidige investeringsklimaat. Onze adviseurs ondersteunen zorginstellingen bij dit proces. Zij kennen de markt en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Interessant: Lees hier meer over de vier kaders voor financierings- en rentebeleid

Wat kunt u verwachten?

De eerste stap is een kritische blik op uw huidige financieringen en rentebeleid. Welk renterisico loopt u en hoe is het beleid beschreven in het treasurystatuut? Welke keuzes zijn er gemaakt en passen deze bij de actuele situatie en uw instelling? En hoe kan uw investeringsambitie en gerelateerde financieringsbehoefte leiden tot renterisico in de toekomst? Vervolgens kijken we naar de verschillende manieren waarop het renterisico geadresseerd wordt. Natuurlijk binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Ons team van specialisten helpt u om de voor- en nadelen van de verschillende rentemanagementstrategieën inzichtelijk te maken. Door gezamenlijk het gesprek aan te gaan, duiken we dieper in de mogelijke keuzes. Het resultaat? Een robuust beleid.

Welke rentemanagementstrategieën past het beste bij uw situatie?

Vanuit het beleid komt de juiste rentestrategie. Welke het beste bij uw situatie past is afhankelijk van veel factoren. Het is dan ook geen ‘one size fits all’. Hoe zeker is de investering? Wanneer vindt de investering plaats? Hoeveel renterisico bent u bereid te lopen? Wilt u een derivaat afsluiten? Zo ja, bent u bereid hiervoor een eenmalige premie te betalen?

Op basis van de financierings- en rentebeleidskaders heeft u een vijftal mogelijke rentemanagementstrategieën:

  1. Investeringsfaciliteit en vaste geldlening zonder financiële derivaten;
  2. Investeringsfaciliteit en lening met uitgestelde storting zonder financiële derivaten;
  3. Investeringsfaciliteit en variabele geldlening met forward starting swap;
  4. Investeringsfaciliteit en variabele geldlening met swaption;
  5. Investeringsfaciliteit en variabele geldlening met rentecap.

Bij het maken van de juiste keuze gebruiken we een breder perspectief op rentemanagement. Niet alleen uw renterisico op projectniveau, maar ook op instellingsniveau is belangrijk. Verschillende zaken hebben invloed, zoals de grootte van het renterisico in het licht van de grootte van de instelling en uw financiële positie. Om het risico op overhedging, door bijvoorbeeld onderinvestering, te beperken kunnen financiële derivaten worden afgesloten voor minder dan 100% van het financieringsbedrag.

Rentemanagement koppelen aan financieringsproces

In het ideale scenario wordt de financieringsovereenkomst tegelijkertijd met de aanneemovereenkomst getekend. Eventuele financiële derivaten kunnen worden afgesloten op het moment dat de financieringsovereenkomst wordt getekend. Hierdoor is er zekerheid over de te betalen marktrente en komen de eigenschappen van het derivaat overeen met de eigenschappen van de financiering.

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de verschillende stappen die we doorlopen om te komen tot het aantrekken van financiering en goed rentemanagementbeleid. Hierbij is de integratie van het rentemanagementproces in het financieringsproces essentieel.

Stappenplan financiering en rentemanagement

Figuur: Stappenplan aantrekken financiering en rentemanagement

Behoefte aan een in company over rentemanagement?

Heeft u behoefte aan een in company over dit onderwerp? Tijdens onze training wordt ingegaan op de verschillende financieringsvormen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen EIB, het WfZ, de kapitaalmarkt en de commerciële banken? Daarna krijgt u alle ins en outs over de werking en risico’s van de verschillende rentederivaten en de regels van het WfZ en NZa voor het gebruik. U ontvangt handvatten voor een passend financierings- en rentebeleid en de mogelijke rentemanagementstrategieën. Financierings- en rentemanagementproces en de relevante governance kaders worden daarbij ook besproken. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Heeft u vragen over uw rentemanagement?

Heeft u vragen of behoefte aan een sparringpartner bij uw rentemanagementvraagstukken? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem direct contact op met Maarten van den Broek.

Stel een vraag over rentemangament in de zorg

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over zorg

Meer informatie?

Maarten van den Broek

Senior adviseur zorginstellingen
Maarten is expert op het gebied van rentemanagement

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...