Berekening bedrijfswaarde voor de impairmenttoets

Jaarlijks moet u van de accountant een impairmenttoets uitvoeren op iedere kasstroomgenererende eenheid. Met deze toets maakt u het verschil tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde van het zorgvastgoed zichtbaar. Indien de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde, is een herwaardering (bijzondere waardevermindering) nodig. Ook huurlocaties die kwalificeren als financial lease moeten een impairmenttoets ondergaan. Waar moet u op letten bij dit proces?

Impairmenttoets

Van kasstromen naar bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde moet gebaseerd zijn op realistische kasstromen. Afhankelijk van de eis van de accountant en uw eigen wens zijn dit kasstromen op gebouw-, divisie- of niveau. Daarnaast wordt de bedrijfswaarde onder andere bepaald door:

  • De verwachte resterende levensduur
  • De restwaarde
  • De disconteringsvoet waarmee de kasstromen contant worden gemaakt

De uitgangspunten in de bedrijfswaarde bepalen in grote mate of sprake is van impairment. Kies en onderbouw deze dus bewust.

De financiële gevolgen van een impairment

Een impairment kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van uw instelling. Dit heeft impact op de financiële ratio’s (denk aan solvabiliteit), maar ook op de (toekomstige) financieringsmogelijkheden. Het risico bestaat dat u niet voldoet aan de financiële convenanten met de bank en dat uw financieringsmogelijkheden beperkt zijn. Met een integrale meerjarenraming kunt u de impact van een impairment inzichtelijk maken.

Mogelijkheden voor ondersteuning en advies

Wij kunnen u ondersteunen bij het bepalen van de bedrijfswaarde. Dit kan met advies over de methodiek zelf, het berekenen van de bedrijfswaarde, een second opinion op uw huidige berekening of u voorzien van een rekenmodel zodat u zelf aan de slag kunt. Samen bekijken we welke kennis en expertise het beste past bij uw behoefte. Wat de meerwaarde is van onze samenwerking?

  • Onafhankelijk oordeel voor uw accountant
  • Waardering op zowel concern- als locatieniveau mogelijk
  • Mogelijkheid voor gevoeligheidsanalyses
  • Inzicht in de mogelijkheden voor het minimaliseren van impairment
  • Koppeling met de (integrale) meerjarenraming

Meer weten over de bedrijfswaarde of impairment?

Heeft u vragen over de bedrijfswaarde en de impairmenttoets of behoefte om te sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met Daan van Houtum voor een vrijblijvend gesprek.

Stel een vraag over de impairmenttoets

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Artikelen over impairment

Meer informatie?

Daan van Houtum

Senior adviseur zorginstellingen
Daan is expert op het gebeid van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde.

"*" geeft vereiste velden aan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Typ hier uw vraag...